Propisi

UVJETI I UVJETI ZA PREDNOSTI DALJINSKIH USLUGA akhealthcaucus.org

§ 1 
Definicije

Izrazi koji se koriste u Pravilniku znače:

Članak na web stranici – [email protected] 
Članak – sažet pisani ispis prehrambenih dodataka ili medicinskih proizvoda koji su dostupni na prodaju, a sadrže posebno elemente kao što su opis sastava, opis svojstava, opis djelovanja, način upotrebe, procjena djelovanja, informacije o tema mjesta na kojem možete kupiti proizvod, kao i poveznica (link) na web mjesto na kojem možete kupiti proizvod, 
Obrazac – obrazac za prijavu dostupan na web stranici koji omogućava korisniku da se registrira na web mjestu i kreira korisnički račun, 
potrošač – fizička osoba, koji u Ugovoru o pružanju usluge djeluje u svrhe koje nisu izravno povezane sa njegovom poslovnom ili profesionalnom djelatnošću;
Račun – Korisnikov profil kreiran zajedno sa registracijom, putem kojeg može postavljati Članke koristeći poseban obrazac zajedno s grafičkim sadržajem za automatsko objavljivanje na web mjestu; 
Treća strana – fizička, pravna osoba, kao i organizaciona jedinica koja nije pravna osoba, čije posebne odredbe daju pravnu sposobnost, a koja nije Korisnik; 
Propisi – ovi propisi za pružanje usluga na daljinu; 
Usluga usluga Internet dostupan na www.akhealthcaucus.org, kroz koje korisnik može koristiti uslugu -; 
Stranica / y – Administrator i korisnik web stranice; 
Stranica web stranice– web stranica www.akhealthcaucus.org; Ugovor o 
usluzi – ugovor prema kojem se Administrator web stranice obvezuje besplatno pružiti Uslugu korisniku, sklopljen na daljinu, tj. Kao dio organiziranog sustava sklapanja ugovora na daljinu, bez istovremenog fizičkog prisustva stranaka, uz isključivo korištenje jednog ili više sredstava komunikacija na daljinu (putem web stranice) do uključivanja i zaključivanja ugovora; 
Usluga – usluga koju pruža Administrator web stranice za besplatno postavljanje i održavanje korisničkog računa na web stranici putem kojeg korisnik može besplatno postavljati članke zajedno s bilo kojim grafičkim sadržajem, koji se automatski objavljuju na web mjestu;
Korisnik – fizička osoba koja ima Račun koji ima najmanje 18 godina i ima punu pravnu sposobnost (uključujući Potrošača), kao i pravna osoba ili organizaciona jedinica koja nije pravna osoba, čije posebne odredbe daju pravnu sposobnost; 
Administrator web stranice – akhealthcaucus.org 
Grafički sadržaj – fotografije ili grafike koje Korisnik šalje s proizvodom koji predstavlja proizvod na koji se članak odnosi.

§ 2 
Opće odredbe

Pravilnici određuju pravila pružanja usluge na daljinu. 
Prava intelektualnog vlasništva na sadržaju koje korisnik ne prenosi na web stranici, posebno na autorska prava i prava industrijskog vlasništva na ime, domenu i logotip web stranice, kao i na njene grafičke, verbalne i verbalno-grafičke elemente (npr. Izgled) , Prava web stranice i softver baze podataka zaštićeni su zakonom i dodijeljeni su Administratoru web stranica ili entitetima sa kojima je Administrator web stranice zaključio relevantne ugovore.
Administrator web stranice preduzima korake kako bi osigurao da web stranica ispravno funkcionira u mjeri u kojoj je rezultat trenutnog tehničkog znanja i obvezuje se da će pravodobno ukloniti nepravilnosti o kojima su korisnici, treće strane pravilno prijavili ili ih je utvrdio administrator web stranice. 
Korisnik jamči da sav sadržaj koji mu je pružio Administrator web stranice ne krši prava Trećih strana, uključujući bilo koja isključiva prava.

§ 3 
Pravila za korišćenje Veb lokacije

Korisnik je dužan posebno:

koristiti internetsku stranicu na način koji ne ometa njegovo funkcioniranje, uključujući upotrebu određenog softvera ili uređaja, 
upotrebu bilo kojeg sadržaja objavljenog na web stranici na način da se ne događa kopiranje ili reprodukcija dijelom ili svih elemenata zaštićenih ekskluzivnim pravima web stranice. informacije, sadržaj, podaci, fotografije, slike, crteži, ikone, opisi, članci i zaštitni znakovi.

§ 4 
Zaključivanje ugovora o pružanju usluga i pravila za pružanje usluga

Korisnik može na web stranici objaviti članak dostavljen od strane korisnika, kojem se može priložiti grafički sadržaj. Objavljivanje članka odvija se bez sudjelovanja administratora web stranice, tj. Administrator web stranice pruža samo Korisničke alate i poslužiteljski prostor pod Korisničkim računom, putem kojih korisnik samostalno ulazi u Sadržaj i grafički sadržaj koji se kasnije automatski prikazuju na web stranici. 
Ugovor o usluzi zaključit će se kad korisnik primi e-mail poruku navedenu u stavku 8 dole.
Da biste zaključili Ugovor o pružanju usluge putem Web stranice, morate posjetiti web stranicu i zatim ispuniti obrazac u mjeri u kojoj je to navedeno u uputama u Obrascu, poduzimajući daljnje tehničke korake na temelju podataka dostupnih na Obrascu. 
Obrazac za zaključivanje Ugovora o usluzi može se popuniti 24 sata dnevno u svim danima u sedmici. 
Možete se obratiti administratoru veb stranice pomoću obrasca za kontakt koji je dostupan na Veb lokaciji, 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.
Slanje podataka sadržanih u Obrascu (slanje Obrasca) i zaključivanje Ugovora o usluzi moguće su samo nakon što korisnik prihvati ove Pravilnike i pristane da Korisnik dostavi Račun prije isteka roka od 14 dana za povlačenje iz Ugovora o usluzi.
Neophodan uvjet za zaključivanje Ugovora o usluzi je pružanje točnih podataka u Obrascu. U slučaju bilo kakvih nedoumica administratora web stranice u vezi s ispravnošću podataka koje je pružio korisnik, administrator web stranice te podatke provjerava, na primjer, kontaktirajući s korisnikom. Ako je nemoguće kontaktirati s korisnikom ili provjeriti podatke koje je pružio korisnik iz razloga koji se mogu pripisati korisniku, administrator web stranice ne zaključuje ugovor o usluzi. 
Neposredno nakon razmatranja i provjere Obrasca, Korisnik prima e-mail u kojem se potvrđuju svi relevantni elementi zaključenog Ugovora o usluzi. Nakon slanja poruke iz prethodne rečenice, Korisnički račun se aktivira.
Članak (zajedno s bilo kojim grafičkim sadržajem) koji je Korisnik objavio pomoću posebnog obrasca dostupnog pod korisničkim računom prikazuje se na web stranici u roku od 7 dana od kada ga korisnik unese u obrazac na Računu i odobrenje od strane korisnika. 
Korisnik može u bilo kojem trenutku raskinuti Ugovor o pružanju usluge, podnošenjem odgovarajuće izjave Administratoru web stranice (pismo poslato poštom, kurirom ili e-poštom) putem e-maila na e-mail adresu Web stranice ili dopisivanjem na adresu administratora web stranice.

§ 5 
Uputstvo za odustajanje od ugovora od strane potrošača

Korisnik koji je potrošač ima pravo odustati od Ugovora o pružanju usluga u roku od 14 dana bez navođenja razloga. 
Rok za odustajanje od Ugovora o pružanju Usluga ističe nakon 14 dana od dana zaključenja Ugovora o pružanju Usluga. 
Za ostvarivanje prava na odustajanje od Ugovora o pružanju usluga, Korisnik koji je Potrošač dužan je putem e-maila na e-mail web stranice ili dopisom na adresu administratora web stranice obavijestiti o svojoj odluci da odustane od Ugovora o pružanju Usluga nedvosmislenom izjavom (pismo poslato poštom, kurirskom ili e-mailom).
Korisnik koji je potrošač može koristiti obrazac obrasca za povlačenje modela za pružanje usluga postavljenih na web mjestu, ali nije obavezno. 
Za ispunjenje roka za odustajanje od Ugovora o pružanju usluga dovoljno je Korisniku koji je Potrošač poslati informacije u vezi s ostvarivanjem svog prava na odustajanje od ugovora prije roka za odustajanje od Ugovora o pružanju Usluge.

§ 6 
Žalbe korisnika

Korisnik može podnijeti žalbu Administratoru web stranica zbog pružanja usluge, dok Administrator web stranice prepoznaje samo žalbe ili prigovore:

dostavljeno poštom na adresu administratora web stranice, 
primljeno putem e-pošte na adresu e-pošte administratora web stranice [email protected]

Korisnik može podnijeti prigovor ili žalbu putem punomoćnika, punomoć se mora izraditi u uobičajenom pisanom obliku, osim ako postoje konkretne činjenične okolnosti koje ukazuju na potrebu zadržavanja pisanog obrasca uz potvrdu javnog bilježnika ili službene potpisa. 
Korisnik je dužan da:

u prigovoru ili prigovoru navedite svoje ime, e-mail adresu (ako se ne dostavi adresa e-pošte, spriječit će Administrator web stranice da kontaktira podnositelja žalbe i razmotri pritužbu ili prigovor) i podatke koji upućuju na predmet žalbe ili prigovora, kao i svoj stav o pitanju na koje se odnosi pritužba ili prigovora, 
priložite uz tužbu ili originalne originale ili kopije dokumenata koji se tiču ​​predmeta žalbe ili prigovora, ako je potrebno da se razjasne relevantne okolnosti slučaja.

Korisnik treba nastojati da se žalba ili prigovor podnese odmah nakon pribavljanja podataka o okolnostima koje opravdavaju njihovo podnošenje. 
Administrator web stranice ostavlja žalbe ili prigovore koji ne sadrže podatke koji identificiraju korisnika a da nisu prepoznati. 
Administrator web stranice, tokom razmatranja žalbe ili prigovora, kako bi razjasnio sve relevantne okolnosti na koje se žalba ili prigovor odnosi, može tražiti od podnositelja žalbe da mu pruži dodatne informacije, objašnjenja ili dokumente ako:

iz sadržaja žalbe ili prigovora nije moguće pravilno utvrditi njen predmet ili položaj podnositelja žalbe ili 
je potrebno temeljito ispitivanje žalbe ili prigovora,

pod mukom ostavljanja žalbe ili prigovora bez razmatranja u slučaju da podnositelj žalbe ne preduzme radnju ili radnju koja bi omogućila da se žalba ili prigovor razmotri. 
Administrator web stranice će odmah, ali najkasnije u roku od 21 dana od dana primitka žalbe ili prigovora, odgovoriti na podnesenu žalbu ili prigovor, koji će se žalitelju proslijediti na e-mail adresu s koje je administrator web stranice primio žalbu ili prigovor. 
Korisnik može u bilo kojem trenutku zatražiti da pitanje koje je predmet prigovora riješi treća strana i u tu svrhu:

primijeniti na posrednika ili instituciju pred kojom će se voditi postupak posredovanja sa zahtjevom za posredovanje, 
podnijeti zahtjev za instituciju pred kojom je spor o postupanju sa zahtjevom za razmatranje slučaja arbitražnog suda, 
ako je potrošač, zatražiti pomoć nadležnog ombudsmana potrošači ili drugi subjekti koji obavljaju slične funkcije.

Na http://ec.europa.eu/consumers/odr dostupna je platforma za internetsko rješavanje sporova između potrošača i poduzetnika na razini EU-a (platforma ODR). ODR platforma interaktivna je i višejezična web stranica s mogućnostima sveobuhvatne potrošnje za potrošače i poduzetnike koji traže vansudsko rješenje spora u vezi s ugovornim obvezama na temelju ugovora o internetskim uslugama. 
Kako bi se uklonile sve sumnje, upute iz stava 2. 8 ili 9 gore ne predstavljaju arbitražnu klauzulu ili automatski pristanak administratora web stranica da učestvuje u posredovanju ili arbitražnom postupku.

§ 7 
Autorska prava

Nakon primitka poruke iz stava 4. st. 8 Pravilnika, korisnik dodijeli administratoru web stranice neekskluzivnu licencu za Članke i grafički sadržaj besplatno u sljedećim poljima upotrebe:

u području snimanja i reprodukcije djela – snimanje i reprodukcija kopija djela u bilo kojem formatu i bilo kojoj digitalnoj tehnici; 
u okviru trgovanja originalom ili kopijama na kojima su djela evidentirana – stavljanjem originala ili primjeraka na web mjesto putem Web stranice; 
u opsegu širenja djela na drugačiji način od navedenog u gornjoj točki 2. – javno prikazivanje na web stranici, kao i javni pristup djelima na takav način da svi mogu imati pristup njima na mjestu i u vremenu koje je odabrao na Web lokaciji, 
ulazeći u sjećanje računalo koje 
povezuje svaki od djela, u cjelini ili djelomično, s drugim radovima u svrhu širenja,

Licenca iz stava 1 gore, događa se bez teritorijalnih i vremenskih ograničenja (neodređeno je).

§ 8 
Odgovornost

Administrator web stranice nije odgovoran za tehničke probleme ili tehnička ograničenja u računalnoj opremi, terminalnoj opremi, ICT sustavu i telekomunikacijskoj infrastrukturi koje koristi Korisnik, a koji sprječavaju korisnika da pravilno koristi web stranicu i usluge koje se preko njega nude. 
Administrator veb stranice nije odgovoran za:

gubitak podataka od strane korisnika zbog kvara opreme, sustava ili drugih okolnosti koje proizlaze iz razloga koji se ne mogu pripisati administratoru web stranice; 
posljedice korištenja web stranice od strane korisnika na način neskladan s primjenjivim zakonom, odredbama propisa ili običaja donesenih u vezi s tim, 
brzina prijenosa podataka i povezana ograničenja koja nastaju uslijed nastanka tehničkih, tehnoloških ili infrastrukturnih okolnosti koje ne leže u dijelu administratora web stranice, 
kršenja pravila Prava trećih strana kroz sadržaj (uključujući grafički) koji pruža Korisnik.

§ 9

Informacije o kolačićima.

1. Web stranica koristi kolačiće.

2. Datoteke kolačića (takozvani “kolačići”) su podaci o IT-u, posebno tekstualne datoteke, koje se pohranjuju na krajnjem uređaju Korisnika web stranice i namijenjene su upotrebi stranica web stranice. Kolačići obično sadrže naziv web stranice s koje potječu, vrijeme njihovog skladištenja na krajnjem uređaju i jedinstveni broj.

3. Subjekt koji kolačiće stavlja na krajnji uređaj Korisnika web stranice i pristupa im je operator web stranice.

4. Kolačići se koriste u sljedeće svrhe: 
a. Statističke i analitičke, zahvaljujući kojima se web stranica može optimizirati kako bi poboljšala udobnost njene upotrebe od strane posjetitelja. Statistički podaci su anonimni. 
b. održavanje sesije Korisnika web stranice (nakon prijave), zahvaljujući kojoj Korisnik ne mora ponovno unijeti prijavu i lozinku na svakoj podstranici Web stranice; 
c. određivanje korisnikovog profila s ciljem prikazivanja njegovih prilagođenih materijala u reklamnim mrežama, posebno u Google mreži;

5. Web stranica koristi dvije osnovne vrste kolačića: “session” kolačiće i “postojani” kolačići. Sesijski kolačići privremene su datoteke koje se pohranjuju na krajnjem korisnikovom uređaju do odjave, napuštanja web stranice ili isključivanja softvera (web pretraživača). Trajni kolačići pohranjuju se na krajnjem korisnikovom uređaju za vrijeme određeno u parametrima kolačića ili dok ih korisnik ne obriše.

6. Softver za pregledavanje web stranica (web pretraživača) obično podrazumevano omogućava pohranjivanje kolačića na krajnji uređaj korisnika. Korisnici veb lokacija mogu promeniti postavke u ovom području. Web pretraživač omogućava brisanje kolačića. Moguće je i automatsko blokiranje kolačića, a detaljne informacije o ovoj temi nalaze se u pomoći ili dokumentaciji web preglednika.

7. Ograničenja upotrebe kolačića mogu utjecati na neke funkcionalnosti dostupne na web stranici.

8. Kolačiće postavljene na krajnjem uređaju Korisnika web stranice mogu koristiti i oglašivači i partneri koji surađuju s operatorom Web stranice.

9. Preporučujemo da pročitate politiku privatnosti ovih kompanija kako biste naučili pravila upotrebe kolačića koja se koriste u statistici: Politika privatnosti Google Analytics

10. Kolačići se mogu koristiti oglašavačkim mrežama, posebno Google mrežom za prikazivanje oglasa prilagođenih načinu na koji korisnik koristi web mjesto. U tu svrhu mogu spremiti informacije o navigacijskoj stazi korisnika ili vremenu provedenom na određenoj stranici. 11. U pogledu podataka o preferencijama korisnika koje je prikupila Google oglašavačka mreža, korisnik može pregledavati i uređivati ​​podatke dobivene iz kolačića pomoću alata: https://www.google.com/ads/preferences/

§ 10

Dnevnici servera.

1. Informacije o određenom ponašanju korisnika podliježu zapisu u sloj poslužitelja. Ovi se podaci koriste samo za administraciju web stranice i za osiguranje najučinkovitije usluge pružanja hosting usluga.

2. Resursi koji se pregledavaju identificiraju se putem URL adresa. Pored toga, može se podložiti registraciji sledeće:

 • a. vrijeme prijema upita,
 • b. vrijeme za slanje odgovora,
 • c. ime klijentske stanice – identifikacija izvršena HTTP protokolom,
 • d. podatke o greškama koje su se dogodile tijekom implementacije HTTP transakcije, npr. URL adresa stranice koju je prethodno posjetio korisnik (referentna veza) – ako je web mjesto uneseno putem veze,
 • f. informacije o korisnikovom pretraživaču,
 • g. Informacije o IP adresi.

3. Gore navedeni podaci nisu povezani sa određenim osobama koje pregledavaju web mjesto.

4. Gore navedeni podaci koriste se samo u svrhu administriranja poslužitelja.

§ 11

Davanje podataka.

 • 1. Podaci se stavljaju na raspolaganje vanjskim subjektima samo u granicama dozvoljenim zakonom.
 • 2. Podaci koji omogućavaju identifikaciju fizičke osobe stavljaju se na raspolaganje samo uz pristanak te osobe.
 • 3. Od operatora se može zahtijevati da informacije prikupljene od strane web stranice odobri ovlaštenim tijelima na temelju zakonitih zahtjeva u mjeri koja proizilazi iz zahtjeva.

6. Upravljanje datotekama kolačića – kako u praksi dati i povući pristanak?

  • 1. Ako korisnik ne želi primati kolačiće, može promijeniti postavke preglednika. Pridržavamo se da onemogućivanje kolačića neophodnih za procese autentifikacije, sigurnost, održavanje korisničkih postavki može otežati, a u ekstremnim slučajevima može spriječiti upotrebu web stranica
  • 2. Da biste upravljali postavkama kolačića, odaberite web pretraživač / sistem sa donje liste i slijedite upute: a. Internet Explorer b. Chrome c. Safari d. Firefox e. Opera f. Android g. Safari (iOS) h. Windows Phone i. kupina

§1. O web stranici akhealthcaucus.org i prikupljanju podataka. 
Web stranica akhealthcaucus.org prikuplja i obrađuje vaše podatke o onome što želimo da vas obavijestimo, kako biste bili svjesni kakvih podataka prikupljamo i obrađujemo.

§ 12 
Završne odredbe

Rješavanje bilo kakvih sporova između administratora web stranice i korisnika koji nije potrošač podliježe sudu koji je nadležan nad adresom administratora web stranice. 
Priznavanje pojedinih odredaba ovih Pravilnika na način koji je zakon propisan kao nevažeći ili neučinkoviti ne utiče na valjanost ili efektivnost ostalih odredaba Pravilnika. Umesto nevažeće odredbe, primenjivaće se pravilo koje je najbliže svrha nevažeće odredbe i ceo ovaj Pravilnik.
Da bi se izbjegla bilo kakva sumnja, Administrator web stranice, koji je samo entitet koji omogućava automatsko objavljivanje i prikaz članaka i grafičkog sadržaja na web stranici putem alata web mjesta i poslužiteljskog prostora, propisuje da nije namijenjeno predlaganju bilo kakve veze s zaštitnim znakovima, trgovačkim imenima, znakovima proizvođača i kompanija koje se koriste na web stranici. 
Zabranjeno je kopirati ili reproducirati, u cijelosti ili djelomično, dijelove web stranice zaštićene ekskluzivnim pravima, posebno informacije, sadržaj, podatke, fotografije, slike, crteže, ikone, opis proizvoda i marki i bilo koji sadržaj na web mjestu.
Trenutni propisi objavljuju se na web mjestu na način koji omogućuje njegovo pohranjivanje i ponovljeno reproduciranje u redovnom toku aktivnosti.