Formulář pro výběr

Formulář pro výběr

 

VZOR ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

(tento formulář by měl být vyplněn a vrácen, pouze pokud si přejete odstoupit od smlouvy)

Adresováno: _________________________________________________________________

E-mail: _________________________________

Tímto informuji o svém odstoupení od smlouvy o poskytování služby poskytované jako součást webové stránky akhealthcaucus.org

datum uzavření dohody ______________________________________________________________

jméno a příjmení spotřebitele (ů) ______________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Přihlášení zákazníka na webu akhealthcaucus.org ______________________________________

Podpis spotřebitele (ů) ____________________________________________________________

Data ___________________________________________________________________________