Informační doložka

Informační doložka

Zkrácená forma informační doložky:

Správcem vašich osobních údajů je akhealthcaucus.org. Vaše osobní údaje budou zpracovány, abychom vás mohli kontaktovat, pokud použijete kontaktní formulář.
Přečtěte si podrobné informace o zpracování vašich osobních údajů:

Informační doložka

Kdo jsme

Akhealthcaucus.org, dále jen „administrátor“ nebo „my“.

Jak nás kontaktovat?

Můžete nás kontaktovat pomocí kontaktního formuláře dostupného na adrese: www.akhealthcaucus.org nebo e-mailem na adrese [email protected]

Proč potřebujeme vaše osobní údaje a jaké jsou právní důvody pro jejich zpracování?

Vaše osobní údaje zpracováváme, abychom vás kontaktovali, což se nazývá zpracování dat v rámci našeho oprávněného zájmu, v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. F) obecného nařízení o ochraně údajů 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 ( „RODO“).

Je přenos údajů dobrovolný? Ano, poskytujete své osobní údaje dobrovolně.

Nemusíte nám poskytovat svá data (jako je vaše e-mailová adresa, vaše jméno a příjmení, vaše telefonní číslo), ale poskytnutí těchto údajů prostřednictvím kontaktního formuláře vám umožní kontaktovat vás. Bez přístupu k vašim osobním údajům by to nebylo možné.

Pokud vaše osobní údaje zpracováváme, protože je to nezbytné pro účely našeho oprávněného zájmu (výše uvedený základ), můžete proti nim kdykoli v souladu s ustanoveními GDPR vznést námitky tím, že nás budete kontaktovat, jak je popsáno v části „Jak nakládat s kontaktujte nás “výše.

S kým můžeme sdílet vaše data?

Budeme se snažit zpracovat vaše osobní údaje pouze sami. V souladu s příslušnými zákony můžeme vaše data převádět na subjekty, které je zpracovávají naším jménem, ​​např. Dodavatelům softwaru, dodavatelům serverového prostoru a subjektům oprávněným získávat údaje na základě rozhodného práva, například soudům nebo donucovacím orgánům – samozřejmě pouze v případě, že o to požádají na základě vhodného právní základ.

Přenášíme vaše osobní údaje mimo EHP? Vaše osobní údaje nebudou předávány mimo Evropský hospodářský prostor.

Jak dlouho vaše data zpracujeme? Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po nezbytnou dobu s ohledem na výše uvedené účel, pro který byly tyto údaje shromážděny. Proti našim kontaktům můžete kdykoli protestovat tak, že nás budete kontaktovat, jak je popsáno v části „Jak nás kontaktovat“ výše.

Jaká jsou vaše oprávnění?

Správce respektuje vaše práva týkající se osobních údajů, které nám byly poskytnuty, konkrétně:

  • právo na přístup k vašim osobním údajům,
  • právo na opravu a vymazání vašich osobních údajů („právo být zapomenut“),
  • právo omezit rozsah zpracování vašich osobních údajů,
  • právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů (pokud ke zpracování osobních údajů dochází v oprávněném zájmu),
  • právo na odvolání vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů, avšak odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování na základě souhlasu
  • před jeho odvoláním,
  • právo přenášet data, tj. přijímat vaše osobní údaje od správce ve strukturovaném, běžně používaném strojově čitelném formátu. Tato data můžete odeslat jinému správci dat.

Můžete spravovat svá práva na soukromí a řídit svá práva na soukromí tak, že nás budete kontaktovat, jak je popsáno v části „Jak nás kontaktovat“ výše.

Máte také právo podat stížnost u příslušného orgánu zabývajícího se ochranou osobních údajů (předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů), pokud kdykoli zjistíte, že zpracování vašich osobních údajů porušuje GDPR.