Määräykset

Etäisyyspalvelun hyötyjä koskevat ehdot ja edellytykset akhealthcaucus.org

§ 1 
Määritelmät

Asetuksissa käytetyillä termeillä tarkoitetaan:

Verkkosivuston sähköpostiosoite – [email protected] 
Artikkeli – tiivis kirjallinen lausunto myytävissä olevista ravintolisistä tai lääkinnällisistä laitteista, joka sisältää erityisesti sellaisia ​​elementtejä kuin koostumuksen kuvaus, ominaisuuksien kuvaus, toiminnan kuvaus, käyttötapa, toiminnan arviointi, tiedot tuotteen ostamispaikan aihe sekä linkki (linkki) verkkosivustoon, josta voit ostaa tuotteen, 
lomake – verkkosivustolla oleva hakemuslomake, jonka avulla käyttäjä voi rekisteröityä verkkosivustolle ja luo käyttäjätilin, 
kuluttaja – luonnollinen henkilö, joka palvelusopimuksessa toimii tarkoituksiin, jotka eivät liity suoraan sen liiketoimintaan tai ammatilliseen toimintaan;
Tili – rekisteröinnin yhteydessä luotu käyttäjän profiili, jonka avulla hän voi sijoittaa artikkeleita erityisellä lomakkeella yhdessä graafisen sisällön kanssa automaattiseen julkaisemiseen verkkosivustolla; 
Kolmas osapuoli – luonnollinen henkilö, oikeushenkilö sekä organisaatioyksikkö, joka ei ole oikeushenkilö ja jonka erityismääräykset antavat oikeuskelpoisuuden, joka ei ole Käyttäjä; 
Määräykset – nämä etäpalvelujen tarjoamista koskevat säännöt; 
Palvelu – Internet-palvelu saatavilla www.akhealthcaucus.org, jonka kautta käyttäjä voi käyttää palvelua; 
Sivu / y – Verkkosivun järjestelmänvalvoja ja käyttäjä; 
Verkkosivun sivu– verkkosivusto www.akhealthcaucus.org; 
Palvelusopimus – sopimus, jonka nojalla verkkosivun ylläpitäjä sitoutuu tarjoamaan Palvelulle ilmaiseksi Palvelun, joka tehdään etänä, ts. Osana järjestettyä järjestelmää etäsopimusten tekemiseen ilman osapuolten samanaikaista fyysistä läsnäoloa, käyttämällä vain yhtä tai useampaa rahaa etäviestintä (verkkosivuston kautta) aina sopimuksen tekemiseen asti; 
Palvelu – Verkkosivun järjestelmänvalvojan tarjoama palvelu käyttäjätilien perustamiseen ja ylläpitämiseen maksutta verkkosivustolla, jonka kautta käyttäjä voi ilmaiseksi laittaa artikkeleita graafisen sisällön kanssa, joka julkaistaan ​​automaattisesti verkkosivustolla;
Käyttäjä – luonnollinen henkilö, jolla on vähintään 18-vuotias tili, jolla on täysi oikeuskelpoisuus (kuluttaja mukaan lukien), sekä oikeushenkilö tai organisaatioyksikkö, joka ei ole oikeushenkilö ja jonka erityissäännökset antavat oikeuskelpoisuuden; 
Verkkosivun järjestelmänvalvoja – akhealthcaucus.org 
Graafinen sisältö – käyttäjän lähettämät valokuvat tai grafiikat tuotteen kanssa, joka esittelee tuotteen, jota artikkeli koskee.

2 § 
Yleiset säännökset

Määräyksissä määritetään etäpalvelun tarjoamisen säännöt. 
Immateriaalioikeudet sisältöön, jota käyttäjä ei siirrä verkkosivustolla, erityisesti tekijänoikeudet ja teollisoikeudet verkkosivuston nimessä, verkkotunnuksessa ja logotyypissä, samoin kuin sen graafiset, sanalliset ja sanallis-graafiset elementit (esim. Asettelu) , Verkkosivuston ohjelmisto- ja tietokantaoikeudet ovat lain suojaamia, ja ne kuuluvat verkkosivun ylläpitäjälle tai yhteisöille, joiden kanssa verkkosivun ylläpitäjä on tehnyt asiaankuuluvat sopimukset.
Verkkosivun järjestelmänvalvoja ryhtyy toimiin varmistaakseen, että verkkosivusto toimii oikein siinä määrin kuin se johtuu nykyisestä teknisestä tietämyksestä, ja sitoutuu poistamaan ajoissa väärinkäytökset, jotka käyttäjät, kolmannet osapuolet ovat ilmoittaneet asianmukaisesti tai jotka verkkosivuston ylläpitäjä on todennut. 
Käyttäjä takaa, että kaikki hänen verkkosivuston ylläpitäjälle lähettämä sisältö ei loukkaa kolmansien osapuolten oikeuksia, mukaan lukien mahdolliset yksinoikeudet.

3 § 
Sivuston käyttöä koskevat säännöt

Käyttäjä on velvollinen erityisesti:

käyttää verkkosivua tavalla, joka ei häiritse sen toimintaa, myös käyttämällä tiettyjä ohjelmistoja tai laitteita, 
verkkosivustolle julkaistun sisällön käyttöä siten, että verkkosivusivun yksinoikeuksilla suojattuja osia tai niiden kaikkia osia ei kopioida tai toistaa, etenkin tiedot, sisältö, tiedot, valokuvat, kuvat, piirrokset, kuvakkeet, kuvaukset, artikkelit ja tavaramerkit.

4 § 
Palvelusopimussopimuksen tekeminen ja palvelujen tarjoamista koskevat säännöt

Käyttäjä voi julkaista verkkosivustolla käyttäjän antaman artikkelin, johon graafinen sisältö voidaan liittää. Artikkelin julkaiseminen tapahtuu ilman Verkkosivun järjestelmänvalvojan osallistumista, ts. Verkkosivun järjestelmänvalvoja tarjoaa Käyttäjätilillä vain Käyttäjän työkaluja ja palvelintilaa, joiden avulla Käyttäjä syöttää itsenäisesti Sisältöä ja Graafista sisältöä, jotka myöhemmin näytetään automaattisesti verkkosivusivulla. 
Palvelusopimus tehdään, kun käyttäjä vastaanottaa kappaleessa tarkoitetun sähköpostiviestin 8 alla.
Sopimuksen tekemiseksi palvelun tarjoamisesta verkkosivuston välityksellä sinun on vierailtava verkkosivustolla ja sitten täytettävä lomake siinä määrin kuin se on ilmoitettu lomakkeen ohjeissa, suorittamalla uusia teknisiä toimenpiteitä lomakkeessa olevien tietojen perusteella. 
Palvelusopimuksen tekemislomake voidaan täyttää 24 tuntia vuorokaudessa kaikina viikonpäivinä. 
Voit ottaa yhteyttä verkkosivuston järjestelmänvalvojaan käyttämällä verkkosivustolla olevaa yhteyslomaketta 24 tuntia vuorokaudessa, 7 päivää viikossa.
Lomakkeessa olevien tietojen lähettäminen (lomakkeen lähettäminen) ja palvelusopimuksen tekeminen ovat mahdollista vasta, kun nämä säännöt on hyväksytty ja Käyttäjä on suostunut antamaan Tilisi ennen 14 päivän määräajan päättymistä palvelusopimuksesta.
Palvelusopimuksen tekemisen välttämätön edellytys on antaa oikeat tiedot lomakkeessa. Jos Verkkosivun järjestelmänvalvoja epäilee käyttäjän toimittamien tietojen oikeellisuutta, Verkkosivun järjestelmänvalvoja tarkistaa nämä tiedot esimerkiksi ottamalla yhteyttä Käyttäjään. Jos Käyttäjään liittyvistä syistä on mahdotonta ottaa yhteyttä Käyttäjää tai tarkistaa käyttäjän antamia tietoja, Verkkosivun järjestelmänvalvoja ei tee palvelusopimusta. 
Välittömästi lomakkeen harkinnan ja tarkistamisen jälkeen käyttäjä saa sähköpostiviestin, jossa vahvistetaan kaikki tehdyn palvelusopimuksen merkitykselliset elementit. Lähettäessä edellisessä virkkeessä tarkoitettu viesti, käyttäjätili aktivoidaan.
Artikkeli (yhdessä graafisen sisällön kanssa), jonka käyttäjä on lähettänyt käyttäjätilillä saatavana olevalla erityisellä lomakkeella, näkyy verkkosivustolla 7 päivän kuluessa siitä, kun käyttäjä on kirjoittanut tilille olevaan lomakkeeseen ja käyttäjän hyväksynyt sen. 
Käyttäjä voi irtisanoa Palvelun tarjoamista koskevan sopimuksen milloin tahansa lähettämällä asiaa koskevan lausunnon Verkkosivun järjestelmänvalvojalle (kirje, postitus, kuriiri tai sähköposti) sähköpostitse Verkkosivun sähköpostiosoitteeseen tai kirjeitse kirjeellä Verkkosivun järjestelmänvalvojan osoitteeseen.

5 § 
Kuluttajan peruuttamisohjeet

Käyttäjällä, joka on Kuluttaja, on oikeus peruuttaa Palvelun tarjoamista koskeva sopimus 14 päivän kuluessa ilmoittamatta syytä. 
Palvelun suorittamista koskevasta sopimuksesta peruuttamisen määräaika päättyy 14 päivän kuluttua palvelun suorittamista koskevan sopimuksen tekemisestä. 
Palvelun tarjoamista koskevan sopimuksen peruutusoikeuden käyttämiseksi käyttäjän, joka on kuluttaja, on ilmoitettava sähköpostitse verkkosivuston sähköpostiosoitteeseen tai kirjeitse verkkosivuston ylläpitäjän osoitteeseen päätöksestään peruuttaa palvelujen tarjoamista koskeva sopimus yksiselitteisen lausunnon avulla (postitse lähetetty kirje, kuriirilla tai sähköpostitse).
Kuluttajana oleva käyttäjä voi käyttää peruuttamislomakkeen mallia verkkosivustolle sijoitettujen palvelujen tarjoamiseen, mutta se ei ole pakollinen. 
Palveluntarjoajasopimuksesta peruuttamisen määräajan noudattamiseksi riittää, että Käyttäjä, joka on Kuluttaja, lähettää tietoja oikeutensa peruuttaa sopimuksestaan ​​ennen palvelun suorittamista koskevasta sopimuksesta peruuttamiselle asetettua määräaikaa.

§ 6 
Käyttäjävalitukset

Käyttäjä voi tehdä valituksen Verkkosivun ylläpitäjälle palvelun tarjoamisesta, kun taas Verkkosivun järjestelmänvalvoja tunnistaa valitukset vain:

toimitetaan postitse Verkkosivun järjestelmänvalvojan osoitteeseen, 
vastaanotetaan sähköpostitse Verkkosivun järjestelmänvalvojan sähköpostiosoitteeseen [email protected]

Käyttäjä voi tehdä valituksen valtakirjalla. Valtakirja tulee tehdä tavallisessa kirjallisessa muodossa, jollei erityisissä tosiseikoissa ilmene tarvetta pitää kirjallinen muoto notaarilla tai virallisella allekirjoitusvahvistuksella. 
Käyttäjä on velvollinen:

ilmoita valituksessa tai valikossa nimesi, sähköpostiosoitteesi (sähköpostiosoitteen antamatta jättäminen estää verkkosivuston ylläpitäjää ottamasta yhteyttä valittajaan ja käsittelemään valitusta tai valitusta) ja tiedot, jotka osoittavat valituksen tai valituksen aiheen, samoin kuin kanssasi valituksen tai valitus, 
liitä valitukseen tai valituksen tai valituksen aiheeseen liittyviä alkuperäisiä tai jäljennöksiä asiakirjoista, jos tapauksen merkitykselliset olosuhteet on tarpeen selvittää.

Käyttäjän on pyrittävä valituksen tai valituksen esittämiseen heti saatuaan tietoa olosuhteista, jotka oikeuttavat heidän esittämisensä. 
Verkkosivun järjestelmänvalvoja jättää valitukset tai valitukset, jotka eivät sisällä käyttäjän tunnistamista koskevia tietoja, ilman tunnustamista. 
Verkkosivun ylläpitäjä voi valituksen käsittelyn aikana pyytää kantelijaa toimittamaan lisätietoja, selityksiä tai asiakirjoja selventääkseen kaikkia asiaan liittyviä olosuhteita, joihin valitus tai valitus liittyy.

valituksen tai valituksen sisällöstä ei ole mahdollista määrittää asianmukaisesti sen kohdetta tai kantelijan asemaa tai 
se on tarpeen valituksen tai valituksen perusteelliseksi tutkimiseksi,

kipua jättää kantelu tai valitus käsittelemättä, jos kantelija ei ole ryhtynyt toimenpiteisiin tai toimiin, jotka mahdollistavat valituksen tai valituksen käsittelyn. 
Verkkosivun järjestelmänvalvojan on viipymättä, mutta viimeistään 21 päivän kuluessa valituksen tai valituksen vastaanottamisesta vastattava esitettyyn valitukseen tai valitukseen, joka lähetetään valituksen tekijälle sähköpostiosoitteeseen, josta verkkosivun järjestelmänvalvoja on vastaanottanut valituksen tai valituksen. 
Käyttäjä voi milloin tahansa pyytää kolmannen osapuolen ratkaisemaan valituksen kohteena olevan asian ja tätä varten:

hakeuduttava sovittelijaan tai instituutioon, jossa sovittelumenettely suoritetaan sovittelupyynnön perusteella, 
haettava instituutiota, jossa sovinnolliset menettelyt ovat vireillä, välimiesoikeuden pyynnön tutkia tapausta, 
jos kyseessä on kuluttaja, hakeuduttava toimivaltaisen oikeusasiamiehen apuun kuluttajat tai muut yhteisöt, jotka suorittavat samanlaisia ​​toimintoja.

Osoitteessa http://ec.europa.eu/consumers/odr on foorumi kuluttajien ja yrittäjien välisiin riitojenratkaisuihin EU: n tasolla (ODR-alusta). ODR-alusta on interaktiivinen ja monikielinen verkkosivusto, jossa on keskitetty palvelupiste kuluttajille ja yrittäjille, jotka etsivät tuomioistuimen ulkopuolista ratkaisua verkkopalvelusopimuksen mukaisten sopimusvelvoitteiden riita-asioissa. 
Epäilyjen poistamiseksi 3 kohdassa tarkoitetut ohjeet. Edellä oleva 8 tai 9 ei ole välityslauseke tai verkkosivuston ylläpitäjän automaattinen suostumus osallistua sovittelumenettelyyn tai välimiesmenettelyyn.

§ 7 
Tekijänoikeudet

Saatuaan 4 §: n 4 momentissa tarkoitetun viestin Asetuksen 8 kohdan mukaisesti käyttäjä myöntää verkkosivun ylläpitäjälle ilmaisen lisenssin artikkeleille ja graafiselle sisällölle ilmaiseksi seuraavilla käyttöalueilla:

teosten tallentamisen ja jäljentämisen alalla – teosten kopioiden tallentaminen ja jäljentäminen missä tahansa muodossa ja millä tahansa digitaalisella tekniikalla; 
kaupan puitteissa alkuperäiskappale tai jäljennökset, joille teokset on tallennettu – alkuperäisen tai jäljennösten asettaminen verkkosivustolle verkkosivuston kautta; 
teosten levittämisessä eri tavalla kuin edellä 2 kohdassa määriteltiin – julkinen näyttely verkkosivustolla, samoin kuin julkinen pääsy teoksiin siten, että kaikilla on pääsy niihin valitsemassaan paikassa ja kellonaikana verkkosivustolla 
muistiin tullessaan tietokone, joka 
yhdistää jokaisen teoksen kokonaan tai osittain muihin teoksiin levittämistä varten,

Edellä 1 kohdassa tarkoitettu lupa Yllä oleva 1 kohta tapahtuu ilman alueellisia ja aikarajoituksia (se on määrittelemätön).

8 § 
Vastuu

Verkkosivun järjestelmänvalvoja ei ole vastuussa teknisistä ongelmista tai teknisistä rajoituksista, joita käyttäjän käyttämässä tietokonelaitteessa, päätelaitteessa, ICT-järjestelmässä ja tietoliikenneinfrastruktuurissa esiintyy ja jotka estävät käyttäjää käyttämästä verkkosivustoa ja sen kautta tarjottuja palveluja oikein. 
Verkkosivun järjestelmänvalvoja ei ole vastuussa:

tietojen katoaminen käyttäjän toimesta laitteiston, järjestelmän vikaantumisen tai muiden olosuhteiden vuoksi, jotka johtuvat syistä, jotka eivät ole verkkosivuston järjestelmänvalvojan vastuulla; 
Seuraukset käyttäjän käyttämästä verkkosivustoa tavalla, joka on ristiriidassa sovellettavan lain, asetusta koskevien säännösten tai siihen liittyvien tapojen kanssa, 
tiedonsiirron nopeus ja niihin liittyvät rajoitukset, jotka johtuvat sellaisten teknisten, teknologisten tai infrastruktuuristen olosuhteiden esiintymisestä, jotka eivät ole verkkosivun järjestelmänvalvojan vastuulla, 
rikkomukset Kolmansien osapuolten oikeudet käyttäjän tarjoaman sisällön (mukaan lukien graafinen) kautta.

9 §

Tietoja evästeistä.

1. Verkkosivusto käyttää evästeitä.

2. Evästeetiedostot (ns. ”Evästeet”) ovat IT-tietoja, erityisesti tekstitiedostoja, jotka tallennetaan Verkkosivuston käyttäjän päätelaitteeseen ja on tarkoitettu verkkosivuston sivujen käyttämiseen. Evästeet sisältävät yleensä ne verkkosivustot, joista ne ovat peräisin, niiden tallennusaika loppulaitteessa ja yksilöivä numero.

3. Yhteisö, joka asettaa evästeet verkkosivuston käyttäjän päätelaitteelle ja käyttää niitä, on verkkosivuston ylläpitäjä.

4. Evästeitä käytetään seuraaviin tarkoituksiin: 
a. Tilastollinen ja analyyttinen, jonka avulla verkkosivustoa voidaan optimoida parantamaan vierailijoiden mukavuutta käyttää sitä. Tilastotiedot ovat nimettömiä. 
b. ylläpitää Verkkosivuston käyttäjän istuntoa (kirjautumisen jälkeen), jonka ansiosta käyttäjän ei tarvitse syöttää kirjautumistunnusta ja salasanaa uudelleen jokaiselle verkkosivun alisivulle; 
c. määritetään käyttäjän profiili, jotta hänelle voidaan räätälöidä materiaaleja näyttää mainosverkoissa, erityisesti Google-verkossa;

5. Verkkosivusto käyttää kahta perustyyppiä evästeitä: ”session” evästeitä ja ”pysyviä” evästeitä. Istuntoevästeet ovat väliaikaisia ​​tiedostoja, jotka tallennetaan käyttäjän päätelaitteeseen uloskirjautumiseen, verkkosivustolta poistumiseen tai ohjelmiston (web-selain) sammuttamiseen. Pysyviä evästeitä säilytetään käyttäjän päätelaitteessa evästeparametrien määrittämän ajan tai siihen asti, kunnes käyttäjä poistaa ne.

6. Sivustojen selaamista varten tarkoitettu ohjelmisto (verkkoselain) sallii yleensä oletusarvoisesti evästeiden tallentamisen käyttäjän päätelaitteeseen. Verkkosivuston käyttäjät voivat muuttaa tämän alueen asetuksia. Selaimen avulla voit poistaa evästeitä. Evästeet voidaan myös estää automaattisesti. Yksityiskohtaiset tiedot tästä aiheesta annetaan selaimen ohjeessa tai dokumentaatiossa.

7. Evästeiden käytön rajoitukset voivat vaikuttaa joihinkin verkkosivuston toimintoihin.

8. Verkkosivuston käyttäjän päätelaitteeseen sijoitettuja evästeitä voivat käyttää myös mainostajat ja verkkosivusto-operaattorin kanssa yhteistyössä toimivat kumppanit.

9. Suosittelemme lukemaan näiden yritysten tietosuojakäytäntöä oppiaksesi tilastoissa käytettyjen evästeiden käytön sääntöjä: Google Analyticsin tietosuojakäytäntö

10. Mainontaverkot, erityisesti Google-verkko, voivat käyttää evästeitä mainosten näyttämiseen räätälöityinä tavalla, jolla käyttäjä käyttää verkkosivustoa. Tätä tarkoitusta varten he voivat tallentaa tietoja käyttäjän navigointipolusta tai tietyllä sivulla vietetystä ajasta. 11. Google-mainontaverkoston keräämien käyttäjän mieltymyksiä koskevien tietojen osalta käyttäjä voi tarkastella ja muokata evästeistä johdettuja tietoja työkalun avulla: https://www.google.com/ads/preferences/

§ 10

Palvelinlokit.

1. Tietoja käyttäjän käyttäytymisestä edellyttää kirjautumista palvelinkerrokseen. Näitä tietoja käytetään vain verkkosivuston ylläpitämiseen ja tehokkaimpien palveluiden tarjoamien isännöintipalvelujen varmistamiseen.

2. Selatut resurssit tunnistetaan URL-osoitteiden perusteella. Lisäksi seuraavat voivat olla rekisteröinnin alaisia:

 • a. tiedustelun vastaanottoaika,
 • b. aika lähettää vastaus,
 • c. asiakasaseman nimi – HTTP-protokollan suorittama tunnistus,
 • d. tiedot virheistä, joita on tapahtunut HTTP-tapahtuman toteuttamisen yhteydessä, esim. käyttäjän aiemmin käymän sivun URL-osoite (viittauslinkki) – siinä tapauksessa, että verkkosivusto syötettiin linkin kautta,
 • f. tiedot käyttäjän selaimesta,
 • g. Tietoja IP-osoitteesta.

3. Edellä olevia tietoja ei liitetä tiettyihin henkilöihin, jotka selailevat sivustoa.

4. Edellä olevia tietoja käytetään vain palvelinten hallintotarkoituksiin.

§ 11

Tietojen tarjoaminen.

 • 1. Tiedot saa asettaa ulkoisten yksiköiden saataville vain lain sallimissa rajoissa.
 • 2. Luonnollisen henkilön tunnistamisen mahdollistavat tiedot asetetaan saataville vain kyseisen henkilön suostumuksella.
 • 3. Operaattoria voidaan vaatia toimittamaan verkkosivuston keräämät tiedot valtuutetuille elimille laillisten pyyntöjen perusteella siinä määrin kuin pyyntö johtaa.

6. Evästeiden hallitseminen – miten suostumuksen antaminen ja peruuttaminen käytännössä?

  • 1. Jos käyttäjä ei halua vastaanottaa evästeitä, hän voi muuttaa selaimen asetuksia. Varaamme, että todennusprosessien, tietoturvan, käyttäjän mieltymysten ylläpitämiseen tarvittavien evästeiden poistaminen käytöstä voi vaikeuttaa ja äärimmäisissä tapauksissa estää verkkosivustojen käytön
  • 2. Jotta evästeasetuksia voidaan hallita, valitse selain / järjestelmä alla olevasta luettelosta ja seuraa ohjeita: a. Internet Explorer b. Chrome c. Safari d. Firefox e. Opera f. Android g. Safari (iOS) h. Windows Phone i. karhunvatukka

§1. Tietoja akhealthcaucus.org-verkkosivustosta ja tiedonkeruusta. 
Akhealthcaucus.org -sivusto kerää ja käsittelee tietosi siitä, mitä haluamme ilmoittaa sinulle, jotta voit olla tietoinen siitä, mitä tietoja keräämme ja käsittelemme.

12 § 
Loppusäännökset

Verkkosivun ylläpitäjän ja käyttäjän, joka ei ole kuluttaja, välisten riitojen ratkaisemiseksi käy tuomioistuin, jolla on toimivalta verkkosivuston ylläpitäjän osoitteeseen. 
Näiden sääntöjen yksittäisten määräysten tunnustaminen laissa säädetyllä tavalla pätemättömiksi tai tehottomiksi ei vaikuta asetusten muiden säännösten pätevyyteen tai tehokkuuteen. Virheellisen säännöksen sijasta sovelletaan sääntöä, joka on lähinnä pätemättömän säännöksen tarkoituksia, ja kaikkia näitä asetuksia.
Epäilyjen välttämiseksi verkkosivuston ylläpitäjä, joka on ainoa yksikkö, joka mahdollistaa artikkelien ja graafisen sisällön automaattisen julkaisemisen ja näyttämisen verkkosivustolla verkkosivuston työkalujen ja palvelintilan kautta, määrää, että sen ei ole tarkoitus ehdottaa mitään yhteyttä tavaramerkkeihin, kauppanimiin, merkkeihin tuottajat ja yritykset, joita on käytetty verkkosivustolla. 
Kielletään kokonaan tai osittain kopioimasta tai jäljentämästä yksinoikeuksilla suojattuja verkkosivuston osia, erityisesti tietoja, sisältöä, tietoja, valokuvia, kuvia, piirroksia, kuvakkeita, tuote- ja tuotekuvauksia sekä mitä tahansa verkkosivuston sisältöä.
Nykyiset säännöt julkaistaan ​​verkkosivustolla tavalla, joka mahdollistaa sen tallentamisen ja toistamisen tavallisessa toiminnassa.