Peruuttamislomake

Peruuttamislomake

 

SOPIMUKSEN PERUUTTAMINEN

(tämä lomake tulee täyttää ja palauttaa vain, jos haluat peruuttaa sopimuksen)

Osoitettu: _________________________________________________________________

Sähköposti: _________________________________

Ilmoitan täten irtisanomisestani palvelun tarjoamista koskevasta sopimuksesta osana akhealthcaucus.org-verkkosivustoa.

sopimuksen tekopäivä ______________________________________________________________

Kuluttajan etu- ja sukunimi ______________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Kuluttajien sisäänkirjautuminen akhealthcaucus.org-verkkosivustolla ______________________________________

Kuluttajan allekirjoitus ____________________________________________________________

Tiedot ___________________________________________________________________________