Odustajanje od ugovora

Obrazac za povlačenje

 

OBAVEZA ODUZIMA IZ UGOVORA

(ovaj obrazac treba popuniti i vratiti samo ako želite odustati od ugovora)

Adresa: _________________________________________________________________

E-adresa: _________________________________

Izvještavam o svom odustajanju od Ugovora o pružanju Usluge pružene u sklopu web stranice akhealthcaucus.org

datum zaključenja Ugovora ______________________________________________________________

ime i prezime Potrošača (a) ______________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Potrošačka prijava na web stranici akhealthcaucus.org ______________________________________

Potpis potrošača (e) ____________________________________________________________

Podaci ___________________________________________________________________________