Előírások

A TÁVOLSÁGI SZOLGÁLTATÁSOK ELŐNYEI FELTÉTELEI akhealthcaucus.org

§ 1 
Fogalommeghatározások

A rendeletekben használt kifejezések a következőket jelentik:

Weboldal e-mail címe – [email protected] 
Cikk – tömör írásbeli nyilatkozat az értékesíthető étrend-kiegészítőkről vagy orvostechnikai eszközökről, amely különösen olyan elemeket tartalmaz, mint a összetétel leírása, a tulajdonságok leírása, a hatás leírása, a felhasználás módja, a hatás értékelése, információk a következőkről: annak a helynek a témája, ahol meg lehet vásárolni a terméket, valamint egy linket (linket) a weboldalra, ahol meg lehet vásárolni a terméket, 
Űrlap – a weboldalon elérhető jelentkezési lap, amely lehetővé teszi a felhasználó számára a regisztrációt a weboldalon és felhasználói fiók létrehozását, 
Fogyasztó – természetes személy, amely a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződésben olyan célokat szolgál, amelyek nem közvetlenül kapcsolódnak az üzleti vagy szakmai tevékenységéhez;
Fiók – a regisztrációval együtt létrehozott Felhasználói profil, amelynek segítségével a speciális nyomtatványt felhasználva a Grafikus Tartalommal együtt a Cikkeket az Interneten történő automatikus közzétételre; 
Harmadik fél – természetes személy, jogi személy, valamint egy nem jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egység, amelynek különleges rendelkezései jogképességet biztosítanak, és nem Felhasználó; 
Szabályzatok – ezek a szabályok a távolsági szolgáltatások nyújtására; 
Szolgáltatás – Internet szolgáltatás áll rendelkezésre www.akhealthcaucus.org, amelyen keresztül a felhasználó használhatja a Szolgáltatást; 
Oldal / y – Weboldal adminisztrátor és felhasználó; 
Weboldal– a www.akhealthcaucus.org webhely; 
Szolgáltatási szerződés – olyan megállapodás, amely alapján a weboldal adminisztrátora vállalja, hogy a Szolgáltatást ingyenesen nyújtja a Felhasználónak, távolról, vagyis távoli szerződések megkötésének szervezett rendszerének részeként, a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül, egy vagy több alap felhasználásával távolsági kommunikáció (a weboldalon keresztül) a szerződés megkötéséig; 
Szolgáltatás – a Weboldal adminisztrátora által nyújtott szolgáltatás a felhasználói fiókok ingyenes létrehozására és karbantartására a weboldalon, amelyen keresztül a Felhasználó ingyenesen elhelyezhet cikkeket bármilyen grafikus tartalommal együtt, amelyet automatikusan közzétesz a weboldalon;
Felhasználó – természetes személy, aki rendelkezik legalább 18 éves, teljes jogképességgel rendelkező Fiókkal (beleértve a Fogyasztót is), valamint olyan jogi személy vagy szervezeti egység, amely nem jogi személy, amelynek különös rendelkezései jogképességet biztosítanak; 
Weboldal adminisztrátor – akhealthcaucus.org 
Grafikai tartalom – a Felhasználó által a Termékkel együtt benyújtott fotók vagy grafikák, amelyek bemutatják a terméket, amelyre a cikk vonatkozik.

§ 2 
Általános rendelkezések

A Szabályzat meghatározza a Szolgáltatás távolról történő nyújtásának szabályait. 
Szellemi tulajdonjogok a tartalomhoz, amelyet a felhasználó nem továbbított a weboldalon, különösen a szerzői jogok és az ipari tulajdonjogok a weboldal nevében, domainjében és emblémájában, valamint annak grafikai, verbális és verbális-grafikai elemei (például elrendezés) , A weboldal szoftver és adatbázis jogait törvény védi, és azokat a weboldal adminisztrátora vagy olyan szervezetek ruházza fel, amelyekkel a weboldal adminisztrátora vonatkozó megállapodásokat kötött.
A weboldal adminisztrátora lépéseket tesz annak biztosítása érdekében, hogy a weboldal megfelelő mértékben működjön a jelenlegi műszaki ismeretekből fakadó mértékben, és vállalja, hogy megfelelő időben eltávolítja azokat a szabálytalanságokat, amelyeket a felhasználók, harmadik felek megfelelően jelentettek vagy a weboldal adminisztrátora azonosított. 
A Felhasználó garantálja, hogy az általa a weboldal adminisztrátorának átadott minden tartalom nem sérti harmadik személyek jogait, ideértve a kizárólagos jogokat is.

§ 3 
A weboldal használatának szabályai

A Felhasználó különösen köteles:

a Weboldal oly módon történő használata, amely nem zavarja annak működését, ideértve a speciális szoftverek vagy eszközök 
használatát is, a Weboldalon közzétett tartalom használatát oly módon, hogy ne történjen másolás vagy a weboldal oldalainak kizárólagos jogaival védett elemek egészének másolása vagy reprodukálása, különösen információk, tartalom, adatok, fényképek, képek, rajzok, ikonok, leírások, cikkek és védjegyek.

4. § A 
szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés megkötése és a szolgáltatásnyújtás szabályai

A Felhasználó a Weboldalon közzéteheti a Felhasználó által biztosított cikket, amelyhez a Grafikus Tartalom csatolható. A cikk közzététele a weboldal adminisztrátorának részvétele nélkül történik, azaz a weboldal adminisztrátora csak a felhasználói eszközöket és szerverhelyeket biztosítja a felhasználói fiók alatt, amelyek révén a Felhasználó önállóan belép a Tartalomba és a Grafikus Tartalomba, amelyek később automatikusan megjelennek a weboldalon. 
A szolgáltatási szerződés akkor jön létre, amikor a felhasználó megkapja a (1) bekezdésben említett e-mail üzenetet Lentebb.
A Szolgáltatás weboldalon keresztüli nyújtásáról szóló szerződés megkötéséhez meg kell látogatnia a weboldalt, majd kitöltenie az űrlapot az űrlapban szereplő utasításoknak megfelelő mértékben, az űrlapon elérhető információk alapján további technikai lépéseket megtenve. 
A szolgáltatási szerződés megkötésére szolgáló űrlap a hét minden napján a nap 24 órájában kitölthető. 
Vegye fel a kapcsolatot a weboldal adminisztrátorával a weboldalon elérhető kapcsolatfelvételi űrlap segítségével, a nap 24 órájában, a hét 7 napján.
Az űrlapban szereplő adatok küldése (az űrlap elküldése) és a szolgáltatási szerződés megkötése csak akkor lehetséges, ha elfogadják a jelen Szabályzatot és a Felhasználó hozzájárulását, hogy a Szolgáltatástól a Szolgáltatási Szerződésről való kilépés 14 napos határideje előtt megadja a Fiókot.
A szolgáltatási szerződés megkötésének szükséges feltétele a helyes adatok megadása az űrlapon. Amennyiben a Weboldal adminisztrátora kétségbe vonja a Felhasználó által megadott adatok helyességét, a Weboldal adminisztrátora ellenőrzi ezeket az adatokat, például kapcsolatba lépve a Felhasználóval. Ha a Felhasználónak tulajdonítható okok miatt nem sikerül kapcsolatba lépni a Felhasználóval vagy ellenőrizni a Felhasználó által szolgáltatott adatokat, a Weboldal adminisztrátora nem köti meg a Szolgáltatási szerződést. 
Közvetlenül az űrlap megfontolása és ellenőrzése után a Felhasználó e-mailt kap, amelyben megerősíti a megkötött szolgáltatási szerződés összes lényeges elemét. Az előző mondatban említett üzenet elküldésekor a felhasználói fiók aktiválódik.
A Felhasználó által a Felhasználói fiók alatt elérhető speciális űrlap felhasználásával elküldött cikk (bármilyen grafikus tartalommal együtt) 7 napon belül megjelenik a weboldalon, miután azt a felhasználó betette a Fiókba, és a Felhasználó jóváhagyta. 
A Felhasználó bármikor felmondhatja a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződést, ha megfelelő nyilatkozatot nyújt be a Weboldal adminisztrátorának (levél, futár vagy e-mail), e-mailben a Weboldal e-mail címére vagy levélben a Weboldal adminisztrátorának címére.

5. § 
Instruction történő lemondás Consumer

A Felhasználónak, aki Fogyasztónak van, indokolás nélkül 14 napon belül felmondhatja a Szolgáltatási Szolgáltatási Szerződést. 
A Szolgáltatásnyújtási Megállapodásból való kilépés határideje a Szolgáltatásnyújtási Megállapodás megkötésétől számított 14 nap elteltével. 
A Szolgáltatási Szolgáltatási Szerződésből való elállási jog gyakorlása érdekében a Felhasználó, aki Fogyasztó, köteles e-mailben tájékoztatni a Weboldal e-mail címét vagy levélben a Weboldal adminisztrátorának címéről arról, hogy egyértelmű nyilatkozattal visszavonja a Szolgáltatások nyújtására vonatkozó szerződést (postai úton küldött levél, futárral vagy e-mailben).
A Felhasználó, aki Fogyasztó, a weboldalon elhelyezett Szolgáltatás igénybevételéhez felhasználhatja az elállási formanyomtatványt, de ez nem kötelező. 
A Szolgáltatási Szolgáltatási Szerződéstől való elállási határidő betartásához elegendő, ha a Felhasználó, aki Fogyasztó, a Szolgáltatásnyújtási Szerződésből való kilépés határideje előtt információkat küld a szerződéstől való elállási jogának gyakorlásáról.

§ 6 
Felhasználói panaszok

A felhasználó panaszt nyújthat be a weboldal adminisztrátorához a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban, míg a weboldal adminisztrátora csak a panaszokat vagy panaszokat ismeri el:

postai úton a weboldal adminisztrátorának címére, 
e-mailben a weboldal adminisztrátorának e-mail címére, az [email protected] címre .

A felhasználó panaszt vagy panaszt képviselhet proxy útján, a meghatalmazást a szokásos írásbeli formában kell megtenni, kivéve ha vannak olyan konkrét ténybeli körülmények, amelyek azt mutatják, hogy az írásbeli formanyomtatványt meg kell őrizni közjegyzővel vagy hivatalos aláírás-visszaigazolással. 
A felhasználó köteles:

a panaszban vagy panaszban jelezze nevét, e-mail címét (az e-mail cím megadásának elmulasztása megakadályozza a weboldal adminisztrátorát, hogy kapcsolatba lépjen a panaszossal, és panaszt vagy panaszt megvizsgáljon), valamint a panasz vagy panasz tárgyát, valamint az Ön helyzetét a panasz vagy panaszt 
csatol , csatolja a panaszhoz vagy a panasz vagy panasz tárgyával kapcsolatos dokumentumok eredeti példányát vagy másolatait, ha az eset releváns körülményeinek tisztázása szükséges.

A Felhasználónak arra kell törekednie, hogy a panaszt vagy panaszt azonnal benyújtják, miután tájékozódtak a benyújtást indokoló körülményekről. 
A webhely adminisztrátora olyan panaszokat vagy panaszokat hagy, amelyek nem tartalmazzák a felhasználót azonosító adatokat, anélkül, hogy felismernék őket. 
A weboldal adminisztrátora, miközben panaszt vagy panaszt vizsgál, annak érdekében, hogy tisztázza az összes releváns körülményt, amelyre a panasz vagy panasz vonatkozik, felkérheti a panaszost kiegészítő információk, magyarázatok vagy dokumentumok benyújtására, ha:

a panasz vagy panasz tartalma alapján nem lehet megfelelően meghatározni a panaszos tárgyát vagy helyzetét, vagy 
a panasz vagy panasz alapos vizsgálatához szükséges,

a panasz vagy a panasz megfontolása nélküli elhagyása esetén, ha a panaszos nem tesz intézkedést vagy intézkedést, amely lehetővé teszi a panasz vagy a panasz megfontolását. 
A weboldal adminisztrátorának haladéktalanul, de legkésőbb a panasz vagy panasz kézhezvételétől számított 21 napon belül meg kell válaszolnia a benyújtott panaszt vagy panaszt, amelyet tovább kell küldeni a panaszosnak arra az e-mail címre, ahonnan a weboldal adminisztrátora megkapta a panaszt vagy panaszt. 
A Felhasználó bármikor kérheti, hogy a panasz tárgyát képező ügyet harmadik fél rendezze, és e célból:

forduljon a közvetítőhöz vagy intézményhez, amelyben a meditációs eljárás folyik a mediáció 
iránti kérelemmel 
, forduljon az intézményhez, amelyben a békés eljárás folyamatban van, és az ügyet a választottbíróság megvizsgálja, ha fogyasztó, kérjen hozzá egy illetékes ombudsman segítségét fogyasztók vagy hasonló funkciót ellátó más szervezetek.

A http://ec.europa.eu/consumers/odr oldalon elérhető platform elérhető az EU szintjén a fogyasztók és a vállalkozók közötti online vitarendezésre (ODR platform). Az ODR platform egy interaktív és többnyelvű weboldal, egyablakos ügyintézéssel a fogyasztók és vállalkozók számára, akik az online szolgáltatási szerződés alapján fennálló szerződéses kötelezettségekkel kapcsolatos jogviták bíróságon kívüli rendezésére törekszenek. 
A kétségek kiküszöbölése érdekében a (3) bekezdésben említett utasításokat A fenti 8. vagy 9. pont nem jelent választottbírósági kikötést vagy a weboldal adminisztrátorának automatikus hozzájárulását a közvetítésben vagy a választottbírósági eljárásban való részvételhez.

§ 7 
Szerzői jog

A 4. § (4) bekezdésében említett üzenet kézhezvétele után A Felhasználói Szabályzat 8. pontja értelmében a Felhasználó a weboldal rendszergazdájának nem kizárólagos licenciát ad a cikkre és a grafikus tartalomra a következő felhasználási területeken:

a művek felvétele és reprodukciója területén – a művek másolatainak rögzítése és reprodukciója bármilyen formátumban és bármilyen digitális technikával; 
az eredeti példányok vagy másolatok kereskedelme alatt, amelyeken a művek rögzítésre kerültek – az eredeti vagy másolatok elhelyezése a Weboldalon a Weboldalon keresztül; 
a műveknek a fenti 2. pontban meghatározottaktól eltérő terjesztése – nyilvános megjelenítés a weboldal webhelyén, valamint a művek nyilvános hozzáférése oly módon, hogy mindenki hozzáférhessen hozzájuk a webhely által választott helyen és időben, 
memóriába kerülve egy számítógép, 
amely a művek mindegyikét részben vagy egészben összekapcsolja más művekkel a terjesztés céljából,

Az (1) bekezdésben említett engedély A fenti 1. pont szerint területi és időbeli korlátozások nélkül történik (határozatlan).

8. § 
Felelősség

A Weboldal adminisztrátora nem felelős a Felhasználó által használt számítógépes berendezésekben, végberendezésekben, IKT rendszerekben és telekommunikációs infrastruktúrákban felmerülő technikai problémákért vagy műszaki korlátozásokért, amelyek megakadályozzák a felhasználót a Weboldal és az azon keresztül nyújtott szolgáltatások megfelelő használatában. 
A webhely rendszergazdája nem felelős a következőkért:

adatvesztés a Felhasználó által a berendezés, rendszer meghibásodása vagy egyéb körülmények miatt, amelyek a weboldal adminisztrátorának nem tulajdonítható okokból származnak; 
annak következményei, hogy a Felhasználó a weboldalt az alkalmazandó jogszabályokkal, a rendeletek rendelkezéseivel vagy az ezzel kapcsolatban elfogadott szokásokkal ellentétes módon használja, 
az adatátvitel sebessége és a kapcsolódó korlátozások, amelyek a weboldal adminisztrátorának felelõs technikai, technológiai vagy infrastrukturális körülmények bekövetkezésébõl adódnak, 
jogsértések Harmadik felek jogai a Felhasználó által biztosított tartalom (beleértve a grafikát is) révén.

9. bek

Információ a sütikről.

1. A weboldal sütiket használ.

2. A cookie-fájlok (úgynevezett “cookie-k”) informatikai adatok, különösen szöveges fájlok, amelyeket a Weboldal felhasználó végberendezésén tárolnak, és amelyek a Weboldal oldalainak felhasználására szolgálnak. A sütik általában tartalmazzák annak a webhelynek a nevét, ahonnan származnak, tárolási idejét a végkészüléken és egyedi számot tartalmaznak.

3. A weboldal üzemeltetője az, aki elhelyezi a sütiket a Weboldal felhasználó végkészülékén és hozzáfér hozzájuk.

4. A sütik felhasználása a következő célokra történik: 
a) statisztikai és analitikai adatok, amelyeknek köszönhetően a weboldal optimalizálható a látogatók kényelmesebb felhasználása érdekében. A statisztikai adatok névtelenek. 
b) fenntartja a Weboldal felhasználói munkamenetét (bejelentkezés után), amelynek köszönhetően a Felhasználónak nem kell újból megadnia a felhasználónevet és a jelszót a Weboldal minden aloldalán; 
c) meghatározzuk a felhasználói profilot annak érdekében, hogy személyre szabott anyagokat jelenítsen meg a reklámhálózatokban, különösen a Google hálózatában;

5. A Weboldal két alapvető cookie-típust használ: “session” sütiket és “tartós” sütiket. A munkamenet-sütik ideiglenes fájlok, amelyeket a felhasználó végkészülékén a kijelentkezéséig, a webhely elhagyásáig vagy a szoftver (webböngésző) kikapcsolásáig tárolnak. A perzisztens sütik a felhasználó végkészülékén a süti paramétereiben megadott ideig vagy addig maradnak tárolva, amíg azokat a felhasználó nem törli.

6. A webhelyek böngészésére szolgáló szoftver (webböngésző) alapértelmezés szerint lehetővé teszi a cookie-k tárolását a felhasználó végkészülékén. A webhely felhasználói megváltoztathatják a beállításokat ezen a területen. A böngésző lehetővé teszi a sütik törlését. A sütik automatikus letiltása is lehetséges. A témáról részletes információkat a webböngésző súgójában vagy dokumentációjában talál.

7. A sütik használatának korlátozásai befolyásolhatják a weboldalon rendelkezésre álló egyes funkciókat.

8. A Weboldal felhasználó végberendezésén elhelyezett sütiket a weboldal üzemeltetőjével együttműködő hirdetők és partnerek is használhatják.

9. Javasoljuk, hogy olvassa el ezeknek a vállalatoknak az adatvédelmi irányelveit, hogy megismerje a statisztikában használt sütik használatának szabályait: Google Analytics adatvédelmi irányelvek

10. A cookie-kat a hirdetési hálózatok, különösen a Google hálózat használhatják, hogy a felhasználó a weboldal használatának módjára szabott hirdetéseket jelenítsen meg. Ebből a célból információkat menthetnek a felhasználó navigációs útjáról vagy az adott oldalon töltött időről. 11. A Google hirdetési hálózata által gyűjtött felhasználói preferenciákkal kapcsolatban a felhasználó a következő eszközök segítségével megtekintheti és szerkesztheti a sütikből származó információkat: https://www.google.com/ads/preferences/

10. bek

Szervernaplók.

1. A felhasználói viselkedésre vonatkozó információkat be kell jelentkezni a szerver rétegben. Ezeket az adatokat csak a Weboldal kezelésére és a nyújtott szolgáltatások leghatékonyabb tárhelyszolgáltatásának biztosítására használják.

2. A böngészett erőforrásokat az URL-címek azonosítják. Ezen felül a következők regisztrálhatók:

 • a) a kérés kézhezvételének ideje,
 • b) a válasz küldésének ideje,
 • c) az ügyfélállomás neve – azonosítás, amelyet a HTTP protokoll hajt végre,
 • d) információk a HTTP tranzakció végrehajtása során bekövetkezett hibákról, pl. a felhasználó által korábban meglátogatott oldal URL-címe (hivatkozó link) – ha a webhelyet link útján adták meg,
 • f) információk a felhasználó böngészőjéről,
 • g) Információ az IP-címről.

3. A fenti adatok nem kapcsolódnak a webhelyet böngésző konkrét személyekhez.

4. A fenti adatokat csak szerver adminisztrációs célokra használják.

11. bek

Adatok szolgáltatása.

 • (1) Az adatokat csak a törvény által megengedett korlátokon belül szabad hozzáférhetővé tenni a külső szervezetek számára.
 • (2) A természetes személy azonosítását lehetővé tevő adatok csak e személy beleegyezésével állnak rendelkezésre.
 • (3) Az üzemeltetőt fel lehet kérni arra, hogy a weboldal által összegyűjtött információkat a felhatalmazott szervek számára jogszerű kérések alapján, a kérésből eredő mértékben.

6. Süti fájlok kezelése – hogyan lehet a gyakorlatban hozzájárulást adni és visszavonni?

  • 1. Ha a felhasználó nem szeretne sütiket fogadni, megváltoztathatja a böngésző beállításait. Fenntartjuk, hogy a hitelesítési folyamatokhoz, a biztonsághoz és a felhasználói preferenciák fenntartásához szükséges sütik letiltása megnehezítheti, és szélsőséges esetekben megakadályozhatja a weboldalak használatát.
  • 2. A sütik beállításainak kezeléséhez válassza ki az alábbi listából a webböngészőt / -rendszert, és kövesse az utasításokat: a) Internet Explorer b) Chrome c) Safari d. Firefox e. Opera f. Android g. Safari (iOS) h. Windows Phone i. Szeder

§1. Az akhealthcaucus.org webhelyről és az adatgyűjtésről. 
Az akhealthcaucus.org weboldal összegyűjti és feldolgozza az Ön adatait arról, hogy mit szeretnénk Önnek tájékoztatni, hogy tisztában legyen azzal, milyen adatokat gyűjtünk és dolgozunk fel.

12. § 
Záró rendelkezések

A weboldal adminisztrátora és a nem fogyasztó felhasználó között felmerülő viták rendezésére a weboldal adminisztrátorának címe alapján joghatósággal rendelkező bíróság vonatkozik. 
A jelen Szabályzat egyes rendelkezéseinek a törvény által előírt módon érvénytelennek vagy érvénytelennek való elismerése nem befolyásolja a rendeletek fennmaradó rendelkezéseinek érvényességét vagy hatékonyságát. Az érvénytelen rendelkezés helyett az érvénytelen rendelkezés céljainak legközelebbi szabályt és a teljes rendeletet kell alkalmazni.
Bármilyen kétség elkerülése végett a weboldal adminisztrátora, aki csak a weboldal eszközeinek és kiszolgálóinak a számára lehetővé teszi a cikkek és grafikus tartalmak automatikus közzétételét és megjelenítését a webhelyen, kijelenti, hogy nem áll szándékában állni semmilyen kapcsolat védjegyekkel, kereskedelmi nevekkel, megjelölésekkel. a weboldalon használt termelők és cégek. 
Tilos a weboldal kizárólagos jogokkal védett elemeinek – különösen az információk, a tartalom, az adatok, a fényképek, a képek, rajzok, ikonok, a termékek és márkák leírása, valamint a webhely bármely tartalmának – részben vagy egészben – másolása vagy reprodukálása.
A jelenlegi szabályokat a weboldalon közzéteszik, amely lehetővé teszi a tárolást és az ismételt lejátszást a szokásos tevékenységek során.