Nuostatai

ATSTUMO PASLAUGŲ NUOSTATOS IR SĄLYGOS akhealthcaucus.org

§ 1 
Apibrėžimai

Taisyklėse vartojamos sąvokos reiškia:

Svetainės el. Pašto adresas – [email protected] 
Straipsnis – glaustas rašytinis pareiškimas apie parduodamus maisto papildus ar medicinos prietaisus, kuriame yra tokie elementai kaip sudėties aprašymas, savybių aprašymas, veikimo aprašymas, naudojimo būdas, veikimo įvertinimas, informacija apie vietos, kurioje galite nusipirkti produktą, tema, taip pat nuoroda (nuoroda) į svetainę, kurioje galite nusipirkti produktą, 
Forma – internetinėje svetainėje esanti paraiškos forma, leidžianti vartotojui registruotis svetainėje ir sukurianti Vartotojo sąskaitą, 
Vartotojas – fizinis asmuo, kuris Paslaugos teikimo sutartyje veikia tikslams, tiesiogiai nesusijusiems su jos verslu ar profesine veikla;
Paskyra – kartu su registracija sukurtas Vartotojo profilis, kurį naudodamas specialią formą Straipsniai kartu su Grafiniu Turiniu jis gali paskelbti automatiniam paskelbimui Svetainėje; 
Trečioji šalis – fizinis, juridinis asmuo, taip pat organizacinis vienetas, kuris nėra juridinis asmuo, kurio specialiosios nuostatos suteikia teisnumą, kuris nėra Vartotojas; 
Nuostatai – šios nuotolinių paslaugų teikimo taisyklės; 
Paslaugos – interneto paslauga prieinama www.akhealthcaucus.org, per kurį vartotojas gali naudotis Paslauga; 
Puslapis / y – svetainės administratorius ir vartotojas; 
Svetainės puslapis– svetainė www.akhealthcaucus.org; 
Paslaugų sutartis – sutartis, pagal kurią Svetainės administratorius įsipareigoja nemokamai teikti Paslaugą Vartotojui, sudaryta nuotoliniu būdu, t. Y. Kaip organizuotos nuotolinių sutarčių sudarymo sistemos dalis, be Šalių fizinio dalyvavimo tuo pačiu metu, naudojant tik vieną ar daugiau lėšų nuotolinis bendravimas (per internetą) iki sutarties sudarymo; 
Paslauga – Svetainės administratoriaus teikiama paslauga , skirta nemokamai susikurti ir prižiūrėti Vartotojo sąskaitą Svetainėje, per kurią Naudotojas gali nemokamai talpinti Straipsnius kartu su bet kokiu grafiniu Turiniu, kuris automatiškai skelbiamas Svetainėje;
Vartotojas – fizinis asmuo, turintis Sąskaitą, kuris yra ne jaunesnis kaip 18 metų ir turintis visišką teisnumą (įskaitant Vartotoją), taip pat juridinis asmuo ar organizacinis vienetas, kuris nėra juridinis asmuo, kurio specialiosios nuostatos suteikia teisnumą; 
Tinklalapio administratorius – akhealthcaucus.org 
Grafinis turinys – nuotraukos ar grafikos, kurias pateikia vartotojas kartu su produktu, kuriame pateikiamas produktas, kuriam taikomas straipsnis.

§ 2 
Bendrosios nuostatos

Taisyklės nustato Paslaugos teikimo per atstumą taisykles. 
Intelektinės nuosavybės teisės į turinį, kurio neperleido Vartotojas Svetainėje, ypač autorių ir pramoninės nuosavybės teisės į Svetainės pavadinimą, domeną ir logotipą, taip pat į jos grafinius, žodinius ir žodinius-grafinius elementus (pvz., Išdėstymą). , Svetainės programinės įrangos ir duomenų bazių teises saugo įstatymai ir jos suteikiamos Tinklalapio administratoriui arba subjektams, su kuriais Tinklalapio administratorius yra sudaręs atitinkamas sutartis.
Svetainės administratorius imasi priemonių užtikrinti, kad svetainė veiktų tinkamai tiek, kiek to lemia dabartinės techninės žinios, ir įsipareigoja laiku pašalinti pažeidimus, apie kuriuos tinkamai pranešė vartotojai, trečiosios šalys arba kuriuos nustatė svetainės administratorius. 
Vartotojas garantuoja, kad visas jo pateiktas interneto svetainės administratoriui turinys nepažeidžia trečiųjų šalių teisių, įskaitant bet kurias išimtines teises.

§ 3 
Svetainės naudojimo taisyklės

Vartotojas visų pirma privalo:

naudoti Tinklalapį tokiu būdu, kuris netrukdytų jo veikimui, įskaitant naudojimąsi specialia programine įranga ar įrenginiais, 
bet kokio Tinklapyje paskelbto turinio naudojimą tokiu būdu, kad nekopijuoti ar atkurti iš dalies ar visų elementų, saugomų išskirtinėmis Tinklalapio teisėmis, negalima, ypač informacija, turinys, duomenys, nuotraukos, vaizdai, piešiniai, piktogramos, aprašymai, straipsniai ir prekių ženklai.

§ 4 
Paslaugų teikimo sutarties sudarymas ir paslaugų teikimo taisyklės

Vartotojas svetainėje gali paskelbti Vartotojo pateiktą straipsnį, prie kurio gali būti pridėtas grafinis turinys. Straipsnio publikavimas vyksta nedalyvaujant Tinklalapio administratoriui, t. Y. Tinklalapio administratorius pagal Vartotojo abonementą teikia tik Vartotojo įrankius ir serverio erdvę, kuriomis naudodamasis Vartotojas savarankiškai įveda Turinį ir Grafinį Turinį, kurie vėliau automatiškai rodomi Tinklalapio puslapyje. 
Paslaugų teikimo sutartis bus sudaryta, kai Vartotojas gaus šio straipsnio 1 dalyje nurodytą el. Laišką 8 žemiau.
Norėdami sudaryti Paslaugų teikimo per interneto svetainę sutartį, turite apsilankyti svetainėje ir tada užpildyti formą tiek, kiek nurodyta formos instrukcijose, imdamiesi tolesnių techninių veiksmų, pagrįstų formoje esančia informacija. 
Paslaugų sutarties sudarymo forma gali būti užpildyta 24 valandas per parą visomis savaitės dienomis. 
Galite susisiekti su svetainės administratoriumi naudodamiesi interneto svetainėje esančia kontaktine forma 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę.
Siuntimas Formoje esančių duomenų (formos siuntimas) ir Paslaugų sutarties sudarymas yra įmanomi tik priėmus šias Taisykles ir Vartotojo sutikimą suteikti Sąskaitą nepasibaigus 14 dienų laikotarpiui, per kurį ji gali atsisakyti Paslaugų sutarties.
Būtina sąlyga paslaugų teikimo sutarčiai sudaryti yra teisingi formos duomenys. Iškilus interneto svetainės administratoriaus abejonėms dėl Vartotojo pateiktų duomenų teisingumo, Tinklalapio administratorius šiuos duomenis patikrina, pavyzdžiui, susisiekdamas su Vartotoju. Jei dėl vartotojui priskirtų priežasčių neįmanoma susisiekti su vartotoju ar patikrinti jo pateiktų duomenų, svetainės administratorius nesudaro paslaugų sutarties. 
Iškart išnagrinėjęs ir patikrinęs formą, Vartotojas gauna el. Laišką, patvirtinantį visus susijusius sudarytos paslaugų sutarties elementus. Išsiuntus ankstesniame sakinyje nurodytą pranešimą, suaktyvinama Vartotojo sąskaita.
Straipsnis (kartu su bet kokiu grafiniu Turiniu), kurį paskelbė Naudotojas naudodamas specialią formą, pateiktą pagal Vartotojo abonementą, rodomas Svetainėje per 7 dienas po to, kai Vartotojas jį įveda į Sąskaitos formą ir patvirtina Vartotojo. 
Vartotojas gali bet kuriuo metu nutraukti Paslaugų teikimo sutartį, pateikdamas atitinkamą pareiškimą Tinklalapio administratoriui (laiškas išsiųstas paštu, kurjeriu ar el. Paštu) elektroniniu paštu Svetainės el. Pašto adresu arba susirašinėjus tinklalapio administratoriaus adresu.

§ 5 
Instrukcija dėl vartotojo atsisakyti sutarties

Vartotojas, kuris yra Vartotojas, turi teisę per 14 dienų atsisakyti Paslaugų teikimo sutarties nenurodydamas priežasties. 
Terminas pasitraukti iš paslaugų teikimo sutarties pasibaigia po 14 dienų nuo paslaugų teikimo sutarties sudarymo dienos. 
Norėdami pasinaudoti teise atsisakyti paslaugų teikimo sutarties, Vartotojas, kuris yra Vartotojas, privalo vienareikšmiškai pareikšti savo sprendimą atsisakyti paslaugų teikimo sutarties elektroniniu paštu Svetainės elektroninio pašto adresu arba elektroniniu paštu, naudodamasis korespondencija Tinklalapio administratoriaus adresu (laiškas išsiųstas paštu, kurjeriu ar el. paštu).
Vartotojas, kuris yra Vartotojas, gali naudoti sutarties atsisakymo formos pavyzdį teikdamas Paslaugas, pateiktas Svetainėje, tačiau tai nėra privaloma. 
Norint įvykdyti terminą atsisakyti Paslaugų teikimo sutarties, Vartotojui, kuris yra Vartotojas, pakanka išsiųsti informaciją apie savo teisės atsisakyti sutarties naudojimą prieš pasibaigiant Paslaugų teikimo sutarties terminui.

§ 6 
Vartotojo skundai

Vartotojas gali pateikti skundą tinklalapio administratoriui dėl Paslaugos teikimo, tuo tarpu Svetainės administratorius skundus ar skundus atpažįsta tik:

pristatomos paštu Svetainės administratoriaus adresu, 
gautos el. paštu Svetainės administratoriaus el. pašto adresu [email protected]

Vartotojas gali pateikti skundą ar skundą įgaliotojo vardu, įgaliojimas turėtų būti pateikiamas įprasta rašytine forma, išskyrus atvejus, kai yra konkrečių faktinių aplinkybių, rodančių, kad reikia išlaikyti rašytinę formą su notaru arba oficialiu parašo patvirtinimu. 
Vartotojas privalo:

skunde nurodykite savo vardą, pavardę, el. pašto adresą (nepateikę el. pašto adreso interneto svetainės administratorius negalės susisiekti su skundo pateikėju ir išnagrinėti skundą ar skundą) ir informaciją, nurodančią skundo ar skundo dalyką, taip pat savo poziciją skunde nurodytu klausimu ar skundą, 
pridėkite prie skundo arba dokumentų, susijusių su skundo ar skundo objektu, originalus ar kopijas, jei būtina išsiaiškinti reikšmingas bylos aplinkybes.

Vartotojas turėtų stengtis, kad skundas ar skundas būtų pateiktas iškart, gavus informacijos apie aplinkybes, pateisinančias jų pateikimą. 
Svetainės administratorius palieka skundus ar skundus, kuriuose nėra duomenų, identifikuojančių Vartotoją, jų nepripažinus. 
Svetainės administratorius, nagrinėdamas skundą ar skundą, norėdamas išsiaiškinti visas svarbias aplinkybes, su kuriomis susijęs skundas ar skundas, gali paprašyti skundo pateikėjo pateikti papildomos informacijos, paaiškinimų ar dokumentų, jei:

pagal skundo ar skundo turinį neįmanoma tinkamai nustatyti jo dalyko ar skundo pareiškėjo pozicijos arba 
tai būtina išsamiai išnagrinėti skundą ar skundą,

nepaisant to, kad skundo pareiškėjas nesiėmė jokių veiksmų ar veiksmų, leidžiančių nagrinėti skundą ar skundą, jaučiamas skausmas. 
Tinklalapio administratorius nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 21 dieną nuo skundo ar skundo gavimo dienos, reaguoja į pateiktą skundą ar skundą, kuris perduodamas skundo pareiškėjui elektroninio pašto adresu, iš kurio tinklalapio administratorius gavo skundą ar skundą. 
Vartotojas gali bet kuriuo metu paprašyti, kad trečioji šalis išspręstų skundo dalyką ir šiuo tikslu:

kreiptis į tarpininką ar įstaigą, kurioje bus vykdomas tarpininkavimo procesas, pateikus prašymą dėl tarpininkavimo, 
kreiptis į įstaigą, kurioje laukiama draugiško proceso, prašymu išnagrinėti bylą arbitražo teisme, 
jei tai vartotojas, kreiptis į kompetentingą ombudsmeną vartotojai ar kitas subjektas, atliekantis panašias funkcijas.

Internetinėje svetainėje http://ec.europa.eu/consumers/odr galima rasti internetinę vartotojų ir verslininkų ginčų sprendimo platformą (ODR platforma). ODR platforma yra interaktyvi ir daugiakalbė interneto svetainė su „vieno langelio“ principu vartotojams ir verslininkams, ieškantiems neteisminio ginčo dėl sutartinių įsipareigojimų pagal internetinių paslaugų sutartį. 
Siekiant pašalinti bet kokias abejones, nurodoma 3 dalyje nurodyta instrukcija. 8 ar 9 punktai nėra arbitražinė išlyga ar automatinis svetainės administratoriaus sutikimas dalyvauti tarpininkavimo ar arbitražo procese.

§ 7 
Autorių teisės

Gavęs pranešimą, nurodytą § 4 para. Remdamasis Taisyklių 8 punktu, Vartotojas suteikia Svetainės administratoriui nemokamą straipsnio ir grafinio turinio neišimtinę licenciją šiose naudojimo srityse:

kūrinių įrašymo ir dauginimo srityje – kūrinių kopijų įrašymas ir atgaminimas bet kokiu formatu ir bet kokia skaitmenine technika; 
prekiaujant originalu ar kopijomis, ant kurių kūriniai buvo užfiksuoti, – originalo ar kopijų įdėjimas į interneto svetainę per internetinę svetainę; 
skleidžiant kūrinius kitu būdu nei nurodyta 2 punkte aukščiau – viešas eksponavimas Tinklalapio svetainėje, taip pat vieša prieiga prie kūrinių tokiu būdu, kad kiekvienas galėtų prieiti prie jų pasirinktoje svetainėje ir vietoje svetainėje, 
įeidamas į atmintį. kompiuteris, kuris 
visus kūrinius ar jų dalį sujungia su visais kūriniais sklaidos tikslais,

4 dalyje nurodyta licencija 1 aukščiau, be teritorinių ir laiko apribojimų (neterminuotas).

§ 8 
Atsakomybė

Tinklalapio administratorius neatsako už technines problemas ar techninius apribojimus, kylančius kompiuterinėje įrangoje, galiniame įrenginyje, IRT sistemoje ir telekomunikacijų infrastruktūroje, kuria naudojasi Vartotojas ir kurios neleidžia Vartotojui tinkamai naudotis Svetaine ir per ją siūlomomis paslaugomis. 
Svetainės administratorius neatsako už:

duomenų praradimas Vartotojui dėl įrangos, sistemos gedimo ar kitų aplinkybių, atsirandančių dėl priežasčių, nepriskirtų Svetainės administratoriui; 
pasekmės, susijusios su tuo, kad Vartotojas naudojasi svetaine, neatitinkančia galiojančių įstatymų, šiuo atžvilgiu priimtų reglamentų ar papročių 
, duomenų perdavimo greičiu ir su tuo susijusiais apribojimais, atsirandančiais dėl techninių, technologinių ar infrastruktūrinių aplinkybių, nesusijusių su svetainės administratoriumi, 
pažeidimų Trečiųjų šalių teisės per turinį (įskaitant grafinį), kurį teikia Vartotojas.

§ 9

Informacija apie slapukus.

1. Svetainėje naudojami slapukai.

2. Slapukų failai (vadinamieji slapukai) yra IT duomenys, ypač tekstiniai failai, kurie yra saugomi Svetainės vartotojo galiniame įrenginyje ir yra skirti naudoti Svetainės puslapius. Slapukuose paprastai nurodomas svetainės, iš kurios jie kilę, pavadinimas, jų saugojimo galiniame įrenginyje laikas ir unikalus numeris.

3. Subjektas, talpinantis slapukus interneto svetainės vartotojo galutiniame įrenginyje ir prie kurio prieigos, yra interneto svetainės operatorius.

4. Slapukai naudojami šiais tikslais: 
a) statistiniais ir analitiniais, kurių dėka interneto svetainė gali būti optimizuota, kad lankytojai galėtų patogiau ja naudotis. Statistiniai duomenys nėra anonimiški. 
b) Tinklalapio vartotojo sesijos palaikymas (prisijungus), kurios dėka Vartotojui nereikia iš naujo įvesti prisijungimo vardo ir slaptažodžio kiekviename Svetainės pogrupyje; 
c) vartotojo profilio nustatymas, siekiant parodyti jam pritaikytą medžiagą reklamos tinkluose, ypač „Google“ tinkle;

5. Svetainėje naudojami du pagrindiniai slapukų tipai: „sesijos“ slapukai ir „nuolatiniai“ slapukai. Sesijos slapukai yra laikini failai, kurie saugomi Vartotojo galiniame įrenginyje iki atsijungimo, išėjimo iš interneto ar programinės įrangos (interneto naršyklės) išjungimo. Patvarūs slapukai saugomi Vartotojo galiniame įrenginyje tą laiką, kuris yra nurodytas slapukų parametruose, arba tol, kol Vartotojas juos neištrina.

6. Programinė įranga, skirta naršyti svetainėse (interneto naršyklėje), paprastai pagal numatytuosius nustatymus leidžia saugoti slapukus Vartotojo galiniame įrenginyje. Svetainės vartotojai gali pakeisti šios srities nustatymus. Interneto naršyklė leidžia ištrinti slapukus. Taip pat galima automatiškai blokuoti slapukus. Išsami informacija šia tema pateikiama interneto naršyklės žinyne arba dokumentuose.

7. Slapukų naudojimo apribojimai gali turėti įtakos kai kurioms tinklalapio funkcijoms.

8. Slapukus, esančius Svetainės vartotojo galutiniame įrenginyje, taip pat gali naudoti reklamuotojai ir partneriai, bendradarbiaujantys su Svetainės operatoriumi.

9. Norėdami sužinoti statistikoje naudojamų slapukų naudojimo taisykles, rekomenduojame perskaityti šių įmonių privatumo politiką: „Google Analytics“ privatumo politika

10. Slapukus gali naudoti reklamos tinklai, ypač „Google“ tinklas, norėdami rodyti skelbimus, pritaikytus tam, kaip vartotojas naudojasi Svetaine. Šiuo tikslu jie gali išsaugoti informaciją apie vartotojo naršymo kelią arba laiką, praleistą konkrečiame puslapyje. 11. Kalbant apie „Google“ reklamos tinklo surinktą informaciją apie vartotojo nuostatas, vartotojas gali peržiūrėti ir redaguoti informaciją, gautą iš slapukų, naudodamas įrankį: https://www.google.com/ads/preferences/

§ 10

Serverio žurnalai.

1. Informacija apie tam tikrą vartotojo elgesį gali būti registruojama serverio sluoksnyje. Šie duomenys naudojami tik Tinklalapio administravimui ir efektyviausioms prieglobos paslaugoms užtikrinti.

2. Naršomi ištekliai identifikuojami pagal URL adresus. Be to, gali būti registruojami šie dalykai:

 • a) užklausos gavimo laikas,
 • b) laikas atsiųsti atsakymą,
 • c) kliento stoties pavadinimas – identifikavimas atliekamas pagal HTTP protokolą,
 • d) informacija apie klaidas, įvykusias įgyvendinant HTTP operaciją, pvz., vartotojo anksčiau aplankyto puslapio URL adresas (persiuntimo nuoroda) – tuo atveju, kai į svetainę buvo kreipiamasi per nuorodą,
 • f) informacija apie vartotojo naršyklę,
 • g) Informacija apie IP adresą.

3. Aukščiau pateikti duomenys nėra susieti su konkrečiais asmenimis, kurie naršo svetainėje.

4. Aukščiau pateikti duomenys naudojami tik serverio administravimo tikslams.

§ 11

Duomenų teikimas.

 • 1. Duomenys gali būti prieinami išorės subjektams tik neviršijant įstatymų leidžiamų ribų.
 • 2. Duomenys, pagal kuriuos galima identifikuoti fizinį asmenį, pateikiami tik gavus to asmens sutikimą.
 • 3. Iš operatoriaus gali būti reikalaujama pateikti įgaliotosioms įstaigoms tinklalapyje surinktą informaciją remiantis teisėtais prašymais tiek, kiek jie pateikiami.

6. Slapukų failų tvarkymas – kaip praktiškai duoti ir atšaukti sutikimą?

  • 1. Jei vartotojas nenori gauti slapukų, jis gali pakeisti naršyklės nustatymus. Mes pasiliekame tai, kad išjungus slapukus, reikalingus autentifikavimo procesams, saugumui, palaikant vartotojo nuostatas, gali būti sunku, o kraštutiniais atvejais gali būti neleidžiama naudotis svetainėmis
  • 2. Norėdami valdyti slapukų nustatymus, iš toliau pateikto sąrašo pasirinkite žiniatinklio naršyklę / sistemą ir vykdykite instrukcijas: a) „Internet Explorer“ b) „Chrome“ c „Safari“ d. „Firefox“ e. „Opera“ „Android“ g. „Safari“ („iOS“) h. „Windows Phone“ i., gervuogė

§1. Apie akhealthcaucus.org svetainę ir duomenų rinkimą. 
Svetainė akhealthcaucus.org renka ir tvarko jūsų duomenis apie tai, ką norime jums pranešti, kad galėtumėte žinoti, kokius duomenis renkame ir tvarkome.

§ 12 
Baigiamosios nuostatos

Bet kokių ginčų, kylančių tarp Svetainės administratoriaus ir Vartotojo, kuris nėra Vartotojas, sprendimas turi būti sprendžiamas teisme, turinčiam jurisdikciją dėl Svetainės administratoriaus adreso. 
Atskirų šių reglamentų nuostatų pripažinimas įstatymų nustatyta tvarka negaliojančiomis ar neveiksmingomis neturi įtakos likusių reglamentų nuostatų galiojimui ar veiksmingumui. Vietoj negaliojančios nuostatos bus taikoma arčiausiai negaliojančios nuostatos tikslų esanti taisyklė ir visos šios taisyklės.
Norėdami išvengti bet kokių abejonių, svetainės administratorius, kuris yra tik subjektas, įgalinantis automatiškai skelbti ir rodyti straipsnius ir grafinį turinį tinklalapio puslapyje, naudojant svetainės įrankius ir serverio erdvę, nustato, kad neketinama teigti apie jokius ryšius su prekės ženklais, prekės pavadinimais, ženklais. gamintojai ir įmonės, kurios buvo naudojamos svetainėje. 
Draudžiama visiškai ar iš dalies kopijuoti ar atkurti išimtinėmis teisėmis saugomus Svetainės elementus, ypač informaciją, turinį, duomenis, nuotraukas, vaizdus, ​​piešinius, piktogramas, gaminių ir prekės ženklų aprašymus bei bet kokį Svetainės turinį.
Dabartinės taisyklės yra skelbiamos interneto svetainėje tokiu būdu, kad jas būtų galima saugoti ir pakartoti įprastos veiklos metu.