Pasitraukimo forma

Pasitraukimo forma

 

SUTARTIES ATSISAKYMO PAVYZDYS

(šią formą reikia užpildyti ir grąžinti tik tuo atveju, jei norite atsisakyti sutarties)

Adresuotas: _________________________________________________________________

Paštas: _________________________________

Aš informuoju apie savo pasitraukimą iš Sutarties dėl Paslaugų teikimo, teikiamos kaip akhealthcaucus.org svetainės dalis

sutarties sudarymo data ______________________________________________________________

vartotojo (-ų) vardas ir pavardė ______________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Vartotojo prisijungimas akhealthcaucus.org svetainėje ______________________________________

Vartotojo (-ų) parašas ____________________________________________________________

Duomenys ___________________________________________________________________________