Atteikuma forma

Atteikuma forma

 

LĪGUMA ATSAUKŠANAS PARAUGS

(šī veidlapa jāaizpilda un jāatdod tikai tad, ja vēlaties atteikties no līguma)

Adresēts: _________________________________________________________________

E-pasts: _________________________________

Ar šo es informēju par savu atteikšanos no līguma par Pakalpojuma sniegšanu, kas tiek sniegts vietnes akhealthcaucus.org ietvaros.

līguma noslēgšanas datums ______________________________________________________________

patērētāja (-u) vārds un uzvārds ______________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Lietotāja (-u) pieteikšanās akhealthcaucus.org vietnē ______________________________________

Patērētāja (-u) paraksts ____________________________________________________________

Dati ___________________________________________________________________________