Forskrifter

VILKÅR FOR FORDELER MED DISTANSETJENESTER akhealthcaucus.org

§ 1 
Definisjoner

Betegnelsene brukt i forskriften betyr:

Nettstedets e-postadresse – [email protected] 
Artikkel – en kortfattet skriftlig uttalelse om kosttilskudd eller medisinsk utstyr som er tilgjengelig for salg, og inneholder spesielt elementer som komposisjonsbeskrivelse, beskrivelse av egenskaper, beskrivelse av virkning, bruksmåte, evaluering av handling, informasjon om emnet for stedet der du kan kjøpe produktet, samt en lenke (lenke) til nettstedet der du kan kjøpe produktet, 
skjema – søknadsskjema tilgjengelig på nettstedet slik at brukeren kan registrere seg på nettstedet og opprette en brukerkonto, 
forbruker – en fysisk person, som i kontrakten for levering av tjenesten opptrer for formål som ikke er direkte relatert til dens virksomhet eller profesjonelle aktiviteter;
Konto – Brukerprofilen opprettet sammen med registreringen, ved hjelp av hvilken han kan plassere artikler ved hjelp av det spesielle skjemaet sammen med grafisk innhold for automatisk publisering på nettstedet; 
Tredjepart – en fysisk person, juridisk person, samt en organisasjonsenhet som ikke er en juridisk person, hvis spesielle bestemmelser gir juridisk kapasitet, som ikke er en bruker; 
Forskrifter – disse forskriftene for levering av fjerntjenester; 
Tjeneste – Internett-tjenesten er tilgjengelig på www.akhealthcaucus.org, som brukeren kan bruke tjenesten; 
Side / y – Nettstedsadministrator og bruker; 
Nettside– nettstedet www.akhealthcaucus.org; 
Tjenesteavtale – en avtale som nettstedadministratoren forplikter seg til å tilby tjenesten gratis til brukeren, inngått eksternt, dvs. som et ledd i et organisert system for å inngå avstandskontrakter, uten at partene samtidig får fysisk tilstedeværelse, med bare bruk av en eller flere midler fjernkommunikasjon (via nettstedet) til og med inngåelse av kontrakten; 
Tjeneste – en tjeneste som tilbys av Nettstedsadministratoren for å sette opp og vedlikeholde en brukerkonto på Nettstedet gratis, gjennom hvilken Brukeren kan plassere artikler gratis sammen med alt grafisk innhold, som automatisk publiseres på Nettstedet;
Bruker – en fysisk person som har en konto som er minst 18 år gammel og har full juridisk kapasitet (inkludert forbrukeren), samt en juridisk person eller en organisasjonsenhet som ikke er en juridisk person, hvis spesielle bestemmelser gir juridisk kapasitet; 
Nettstedsadministrator – akhealthcaucus.org 
Grafisk innhold – bilder eller grafikk levert av brukeren med produktet som presenterer produktet som artikkelen gjelder for.

§ 2 
Generelle bestemmelser

Forskriften definerer reglene for å tilby tjenesten på avstand. 
Intellektuell eiendomsrett til innhold som ikke er overført av brukeren på nettstedet, spesielt opphavsrett og industriell eiendomsrettigheter i navnet, domenet og logotypen til nettstedet, samt dets grafiske, verbale og muntlige-grafiske elementer (f.eks. Utforming) , Programvare og databaserettigheter for nettsteder er beskyttet av lov og er tilordnet nettstedadministratoren eller enhetene som nettstedadministratoren har inngått relevante avtaler med.
Nettstedsadministratoren tar skritt for å sikre at nettstedet fungerer ordentlig i den utstrekning resultatet av nåværende teknisk kunnskap og forplikter seg til å fjerne rett tid ujevnheter som er korrekt rapportert av brukere, tredjeparter eller identifisert av nettstedets administrator. 
Brukeren garanterer at alt innhold levert av ham til nettstedadministratoren ikke krenker rettighetene til tredjepart, inkludert eksklusive rettigheter.

§ 3 
Regler for bruk av nettstedet

Brukeren er spesielt forpliktet til å:

bruke nettstedssiden på en måte som ikke forstyrrer dens funksjon, inkludert gjennom bruk av spesifikk programvare eller enheter, 
bruk av innhold som er lagt ut på nettstedet på en slik måte at kopiering eller gjengivelse av deler av eller alle elementene beskyttet av eksklusive rettigheter til nettstedssiden ikke forekommer, spesielt informasjon, innhold, data, fotografier, bilder, tegninger, ikoner, beskrivelser, artikler og varemerker.

§ 4 
Inngåelse av kontrakten for levering av tjenester og regler for levering av tjenester

Brukeren kan publisere på nettstedet en artikkel levert av brukeren, som det grafiske innholdet kan knyttes til. Publisering av artikkelen finner sted uten deltakelse fra nettstedadministratoren, dvs. nettstedadministratoren gir bare brukerverktøy og serverplass under brukerkontoen, ved hjelp av hvilken brukeren uavhengig legger inn innhold og grafisk innhold, som senere automatisk vises på hjemmesiden. 
Tjenesteavtalen vil bli inngått når brukeren mottar e-postmeldingen nevnt i avsnitt 8 nedenfor.
For å inngå avtalen for levering av tjenesten via nettstedet, må du besøke nettstedet og deretter fylle ut skjemaet i det minste i den grad det er angitt av instruksjonene i skjemaet, ved å ta ytterligere tekniske skritt basert på informasjonen som er tilgjengelig i skjemaet. 
Skjemaet for inngåelse av serviceavtalen kan fylles ut 24 timer i døgnet på alle ukedagene. 
Du kan kontakte administratoren av nettstedet ved å bruke kontaktskjemaet som er tilgjengelig på nettstedet, 24 timer i døgnet, 7 dager i uken.
Å sende dataene i skjemaet (sende skjemaet) og inngå serviceavtalen er bare mulig etter å ha akseptert disse forskriftene og samtykke fra brukeren om å gi kontoen før utløpet av 14-dagers periode for utmelding fra serviceavtalen.
Et nødvendig vilkår for å inngå Tjenesteavtalen er å oppgi riktige data i skjemaet. I tilfelle tvil fra nettstedadministratoren om korrektheten til dataene som er gitt av brukeren, verifiser nettstedadministratoren disse dataene, for eksempel ved å kontakte brukeren. Hvis det er umulig å kontakte brukeren eller verifisere dataene som er gitt av brukeren av grunner som kan tilskrives brukeren, inngår ikke administratoren av nettstedet en serviceavtale. 
Umiddelbart etter å ha vurdert og verifisert skjemaet, mottar brukeren en e-post som bekrefter alle relevante elementer i den inngåtte serviceavtalen. Når du sender meldingen referert til i forrige setning, blir brukerkontoen aktivert.
Artikkelen (sammen med hvilket som helst grafisk innhold) som er lagt ut av brukeren ved bruk av et spesielt skjema som er gjort tilgjengelig under brukerkontoen, vises på nettstedet innen 7 dager etter at brukeren har lagt inn skjemaet på kontoen og godkjenning av brukeren. 
Brukeren kan når som helst si opp avtalen for levering av tjenesten ved å sende en relevant uttalelse til nettstedadministratoren (brev sendt med post, bud eller e-post) på e-post til nettstedets e-postadresse eller ved korrespondanse til nettstedadministratorens adresse.

§ 5 
Brukerens anvisning om tilbaketrekking fra kontrakten

Brukeren som er forbruker, har rett til å trekke seg fra kontrakten for levering av tjenester innen 14 dager uten å oppgi noen grunn. 
Fristen for å trekke seg fra avtalen for levering av tjenester utløper etter 14 dager fra datoen for inngåelsen av avtalen for levering av tjenester. 
For å utøve retten til å trekke seg fra kontrakten for levering av tjenester, er brukeren som er en forbruker pliktig å informere via e-post til nettstedets e-postadresse eller ved korrespondanse til adressen til nettstedadministratoren om sin beslutning om å trekke seg fra kontrakten for levering av tjenester ved hjelp av en utvetydig uttalelse (brev sendt med posten, med kurer eller e-post).
Brukeren som er en forbruker, kan bruke avtalen om tilbaketrekking av modell for levering av tjenester som er plassert på nettstedet, men det er ikke obligatorisk. 
For å oppfylle fristen for å trekke seg fra kontrakten for levering av tjenester, er det tilstrekkelig at brukeren som er en forbruker, sender informasjon angående utøvelsen av sin rett til å trekke seg fra kontrakten før fristen for å trekke seg fra kontrakten for levering av tjenesten.

§ 6 
Brukerklage

Brukeren kan sende inn en klage til nettstedets administrator om levering av tjenesten, mens nettstedets administrator bare skal gjenkjenne klager eller klager:

levert med post til nettstedadministratorens adresse, 
mottatt via e-post til nettstedadministratorens e-postadresse [email protected]

Brukeren kan inngi en klage eller klage ved fullmektig, fullmakten bør gjøres i ordinær skriftlig form, med mindre det er spesifikke faktiske omstendigheter som indikerer behovet for å oppbevare det skriftlige skjemaet med en notarius eller offisiell signaturbekreftelse. 
Brukeren er forpliktet til å:

angi i klagen eller klagen navnet ditt, e-postadressen (manglende oppgi en e-postadresse vil forhindre at administratoren av nettstedet kontakter klageren og behandlingen av klagen eller klagen) og informasjon som indikerer temaet for klagen eller klagen, samt din stilling i saken som omfattes av klagen eller klage, 
legg ved klagen eller originalen eller kopier av dokumenter angående gjenstanden for klagen eller klagen, hvis det er nødvendig for å avklare de aktuelle forholdene i saken.

Brukeren bør tilstrebe at klagen eller klagen sendes inn umiddelbart etter å ha innhentet informasjon om omstendighetene som begrunner innsendelsen. 
Nettstedsadministrator etterlater klager eller klager som ikke inneholder data som identifiserer brukeren uten å bli gjenkjent. 
Nettstedsadministrator kan undersøke en klage eller klage for å avklare alle relevante forhold som klagen eller klagen er relatert til, kan be klageren gi ytterligere informasjon, forklaringer eller dokumenter hvis:

fra innholdet i klagen eller klagen er det ikke mulig å avgjøre klagerens emne eller stilling riktig, eller 
det er nødvendig for en grundig undersøkelse av klagen eller klagen,

under vondt av å forlate klagen eller klagen uten vurdering i tilfelle klageren unnlater å iverksette tiltak eller gjøre det mulig å behandle klagen eller klagen. 
Nettstedsadministratoren svarer umiddelbart, men senest innen 21 dager fra mottakelsen av klagen eller klagen, på den innsendte klagen eller klagen, som blir videresendt til klageren til den e-postadressen som nettstedadministratoren mottok klagen eller klagen fra. 
Brukeren kan når som helst be om at saken som er gjenstand for klagen blir løst av en tredjepart og for dette formålet:

søke megleren eller institusjonen som meklingsforhandlingene vil være i påvente av med en anmodning om mekling, 
gjelder den institusjonen som den minnelige saksbehandlingen vil være i påvente av med en anmodning om behandling av saken av voldgiftsretten, 
hvis det er en forbruker, for å søke hjelp fra en kompetent ombudsmann forbrukere eller andre enheter som utfører lignende funksjoner.

På http://ec.europa.eu/consumers/odr er det en plattform tilgjengelig for online tvisteløsning mellom forbrukere og gründere på EU-nivå (ODR-plattform). ODR-plattformen er et interaktivt og flerspråklig nettsted med en one-stop shop for forbrukere og gründere som søker utenrettslig løsning på en tvist om kontraktsforpliktelser i henhold til en online servicekontrakt. 
For å fjerne enhver tvil, er instruksjonene nevnt i par. 8 eller 9 ovenfor utgjør ikke en voldgiftsklausul eller automatisk samtykke fra nettstedets administrator for å delta i mekling eller voldgiftsbehandling.

§ 7 
Opphavsrett

Ved mottak av meldingen nevnt i § 4 ledd. 8 i forskriften, gir brukeren nettstedadministratoren en ikke-eksklusiv lisens til artikkelen og grafisk innhold gratis i følgende bruksområder:

innen innspilling og reproduksjon av verk – innspilling og reproduksjon av kopier av verk i hvilket som helst format og hvilken som helst digital teknikk; 
innen omfanget av handel med originalen eller kopiene som verkene er registrert på – plassering av originalen eller kopiene på nettstedet gjennom nettstedet; 
i omfanget av formidling av verk på en annen måte enn spesifisert i punkt 2 ovenfor – offentlig visning på nettstedet, samt offentlig tilgang til verkene på en slik måte at alle kan ha tilgang til dem på det sted og tidspunkt valgt av dem på nettstedet, 
inn i minnet en datamaskin som 
kombinerer hvert av verkene, helt eller delvis, med andre arbeider for distribusjon sammen

Lisensen nevnt i punkt 1 ovenfor, forekommer uten territorielle og tidsbegrensninger (det er ubestemt).

§ 8 
Ansvar

Nettstedsadministratoren er ikke ansvarlig for tekniske problemer eller tekniske begrensninger i datautstyr, terminalutstyr, IKT-system og telekommunikasjonsinfrastruktur som brukes av brukeren og som hindrer brukeren i å bruke nettstedet riktig og tjenestene som tilbys gjennom det. 
Nettstedsadministratoren er ikke ansvarlig for:

tap av data fra brukeren på grunn av en feil i utstyret, systemet eller andre omstendigheter som oppstår av grunner som ikke kan henføres til nettstedets administrator; 
konsekvenser av bruk av nettstedet av brukeren på en måte som er i strid med gjeldende lov, bestemmelser i forskriften eller tollene som er vedtatt i denne forbindelse, 
hastigheten på dataoverføring og relaterte begrensninger som følge av forekomsten av tekniske, teknologiske eller infrastrukturelle forhold som ikke ligger på nettstedets administrator, 
overtredelser Tredjeparts rettigheter gjennom innhold (inkludert grafikk) levert av brukeren.

§ 9

Informasjon om informasjonskapsler.

1. Nettstedet bruker informasjonskapsler.

2. Cookie-filer (såkalte «cookies») er IT-data, spesielt tekstfiler, som er lagret på nettstedbrukerens sluttenhet og er ment for bruk av nettstedets sider. Informasjonskapsler inneholder vanligvis navnet på nettstedet de kommer fra, lagringstiden på sluttapparatet og et unikt nummer.

3. Enheten som plasserer informasjonskapslene på nettstedbrukerens sluttapparat og får tilgang til dem, er nettstedoperatøren.

4. Informasjonskapsler brukes til følgende formål: 
a. Statistisk og analytisk, takket være hvilket nettstedet kan optimaliseres for å forbedre komforten ved bruk av besøkende. Statistiske data er anonyme. 
b. å opprettholde nettstedbrukerens økt (etter innlogging), takket være at brukeren ikke trenger å oppgi pålogging og passord på hver underside på nettstedet på nytt; 
c. bestemme brukerens profil for å vise ham skreddersydde materialer i annonseringsnettverk, spesielt Google-nettverket;

5. Nettstedet bruker to grunnleggende typer informasjonskapsler: «sesjon» informasjonskapsler og «vedvarende» informasjonskapsler. Session-informasjonskapsler er midlertidige filer som er lagret på brukerens sluttenhet til de logger seg ut, forlater nettstedet eller slår av programvaren (nettleser). Vedvarende informasjonskapsler lagres på brukerens sluttenhet i den tiden som er angitt i cookie-parameterne eller til de blir slettet av brukeren.

6. Programvare for surfing på nettsteder (nettleser) tillater vanligvis som standard lagring av informasjonskapsler på brukerens sluttenhet. Brukere av nettstedet kan endre innstillingene i dette området. Nettleseren lar deg slette informasjonskapsler. Det er også mulig å blokkere informasjonskapsler automatisk. Detaljert informasjon om dette emnet gis i hjelpen eller dokumentasjonen til nettleseren.

7. Begrensninger i bruken av informasjonskapsler kan påvirke noen av funksjonalitetene som er tilgjengelige på nettstedet.

8. Informasjonskapsler som er plassert på nettstedets brukeres sluttenhet, kan også brukes av annonsører og partnere som samarbeider med nettstedoperatøren.

9. Vi anbefaler å lese personvernreglene til disse selskapene for å lære reglene for bruk av informasjonskapsler som brukes i statistikk: Google Analytics personvernregler

10. Informasjonskapsler kan brukes av annonseringsnettverk, spesielt Google-nettverket, for å vise annonser som er skreddersydd til måten brukeren bruker nettstedet på. For dette formålet kan de lagre informasjon om brukerens navigasjonsbane eller tidsbruken på en gitt side. 11. Når det gjelder informasjon om brukerpreferanser samlet av Googles annonsenettverk, kan brukeren se og redigere informasjon hentet fra informasjonskapsler med verktøyet: https://www.google.com/ads/preferences/

§ 10

Serverlogger.

1. Informasjon om noe brukeratferd er underlagt logging i serverlaget. Disse dataene brukes bare til å administrere nettstedet og for å sikre de mest effektive tjenestene som tilbys hosting-tjenester.

2. Browserede ressurser blir identifisert av URL-adresser. I tillegg kan følgende være underlagt registrering:

 • a. tidspunkt for mottak av henvendelsen,
 • b. på tide å sende svar,
 • c. navnet på klientstasjonen – identifikasjon utført av HTTP-protokollen,
 • d. informasjon om feil som oppstod under implementeringen av HTTP-transaksjonen, e. URL-adresse til siden som brukeren tidligere har besøkt (henvisningskobling) – i tilfelle nettstedet ble åpnet via en kobling,
 • f. informasjon om brukerens nettleser,
 • g. Informasjon om IP-adressen.

3. Ovennevnte data er ikke knyttet til bestemte personer som surfer på nettstedet.

4. Ovennevnte data brukes bare til serveradministrasjonsformål.

§ 11

Gi data.

 • 1. Opplysningene skal gjøres tilgjengelige for eksterne enheter bare innenfor grensene som loven tillater.
 • 2. Data som muliggjør identifikasjon av en fysisk person, gjøres kun tilgjengelig med samtykke fra den personen.
 • 3. Operatøren kan bli pålagt å gi informasjon samlet inn av nettstedet til autoriserte organer på grunnlag av lovlige forespørsler i den utstrekning det følger av forespørselen.

6. Behandle informasjonskapsler – hvordan gi og trekke samtykke i praksis?

  • 1. Hvis brukeren ikke ønsker å motta informasjonskapsler, kan han endre nettleserinnstillingene. Vi forbeholder oss at deaktivering av informasjonskapsler som er nødvendige for autentiseringsprosesser, sikkerhet, vedlikehold av brukerinnstillinger kan gjøre det vanskelig, og i ekstreme tilfeller kan det forhindre bruk av nettsteder
  • 2. For å administrere cookie-innstillinger, velg nettleser / system fra listen nedenfor og følg instruksjonene: a. Internet Explorer b. Chrome c. Safari d. Firefox e. Opera f. Android g. Safari (iOS) h. Windows Phone i. Blackberry

§1. Om nettstedet akhealthcaucus.org og datainnsamling. 
Nettstedet akhealthcaucus.org samler inn og behandler dataene dine om hva vi vil informere deg, slik at du kan være klar over hvilke data vi samler inn og behandler.

§ 12 
Avsluttende bestemmelser

Avgjørelse av tvister som oppstår mellom nettstedadministratoren og en bruker som ikke er en forbruker, skal være underlagt at domstolen har jurisdiksjon over adressen til nettstedadministratoren. 
Anerkjennelse av individuelle bestemmelser i denne forskrift på en måte som er foreskrevet i lov som ugyldig eller ineffektiv, påvirker ikke gyldigheten eller effektiviteten til de gjenværende bestemmelsene i forskriften. I stedet for den ugyldige bestemmelsen, vil regelen som er nærmest formålet med den ugyldige bestemmelsen og hele denne forskrift, bli anvendt.
For å unngå enhver tvil, bestemmer nettstedadministratoren, som bare er en enhet som muliggjør automatisk publisering og visning av artikler og grafisk innhold på hjemmesiden via nettstedets verktøy og serverplass, at det ikke er ment å antyde noen forbindelse med varemerker, handelsnavn, skilt produsenter og selskaper som har blitt brukt på nettstedet. 
Det er forbudt å kopiere eller reprodusere, helt eller delvis, deler av nettstedet beskyttet av eksklusive rettigheter, særlig informasjon, innhold, data, fotografier, bilder, tegninger, ikoner, produkt- og merkebeskrivelser og alt innhold på nettstedet.
Gjeldende regelverk blir publisert på nettstedet på en måte som tillater lagring og gjentatt avspilling i det ordinære løpet av aktiviteter.