Informasjonsklausul

Informasjonsklausul

Forkortet form for informasjonsklausulen:

Administratoren av dine personlige data er akhealthcaucus.org. Personopplysningene du leverer vil bli behandlet for å kontakte deg hvis du bruker kontaktskjemaet.

Informasjonsklausul

Hvem vi er

Akhealthcaucus.org, heretter kalt «Administrator» eller «Vi».

Hvordan kontakter vi oss?

Du kan kontakte oss ved å bruke kontaktskjemaet som er tilgjengelig på: www.akhealthcaucus.org eller via e-post på:

Hvorfor trenger vi dine personopplysninger, og hva er de juridiske grunnene for å behandle dem?

Vi behandler dine personopplysninger for å kontakte deg, som kalles databehandling innenfor rammen av vår berettigede interesse, i samsvar med artikkel 6 (1) f i den generelle databeskyttelsesforordningen 2016/679 av 27. april 2016 ( «RODO»).

Er overføring av data frivillig? Ja, du gir dine personopplysninger frivillig.

Du trenger ikke å gi oss dine data (for eksempel e-postadresse, navn og etternavn, telefonnummer), men hvis du gir oss disse dataene via kontaktskjemaet, kan du kontakte deg. Uten tilgang til dine personlige data ville det være umulig.

I den grad vi behandler personopplysningene dine fordi det er nødvendig av hensyn til vår berettigede interesse (grunnlaget angitt ovenfor), kan du når som helst innvende mot dem i samsvar med bestemmelsene i GDPR ved å kontakte oss som beskrevet i avsnittet «Hvordan håndtere kontakt oss «ovenfor.

Hvem kan vi dele dataene dine med?

Vi vil gjøre vårt ytterste for å behandle dine personopplysninger bare på egen hånd. I samsvar med gjeldende lovgivning, kan vi overføre dine data til enheter som behandler dem på våre vegne, for eksempel programvareleverandører, serverplassleverandører og enheter som er autorisert til å skaffe data på grunnlag av gjeldende lov, for eksempel domstoler eller rettshåndhevende myndigheter – selvfølgelig bare hvis de fremsetter en forespørsel basert på en passende hjemmel.

Overfører vi dine personopplysninger utenfor EØS? Dine personopplysninger vil ikke bli overført utenfor Det europeiske økonomiske området.

Hvor lenge vil vi behandle dataene dine? Vi behandler dine personopplysninger i den tidsperioden som er nødvendig under hensyntagen til de ovennevnte formålet som disse dataene ble samlet inn for. Du kan når som helst innvende mot kontaktene våre ved å kontakte oss som beskrevet i delen «Hvordan kontakte oss» ovenfor.

Hva er tillatelsene dine?

Administratoren respekterer dine rettigheter angående personopplysninger som er gitt til oss, nemlig:

  • retten til å få tilgang til dine personlige data,
  • retten til å rette og slette dine personlige data («retten til å bli glemt»),
  • retten til å begrense omfanget av behandlingen av personopplysningene dine,
  • retten til å gjøre innvendinger mot behandlingen av dine personopplysninger (når behandlingen av personopplysninger foregår i den berettigede interessen),
  • retten til å trekke tilbake ditt samtykke til behandling av personopplysninger, men tilbaketrekking av samtykke påvirker imidlertid ikke lovligheten av behandlingen basert på samtykke
  • før det trekkes tilbake,
  • retten til å overføre data, dvs. motta dine personlige data fra administratoren i et strukturert, ofte brukt maskinlesbart format. Du kan sende disse dataene til en annen datadministrator.

Du kan administrere dine personvernrettigheter og kontrollere personvernrettene dine ved å kontakte oss som beskrevet i delen «Hvordan kontakte oss» ovenfor.

Du har også rett til å inngi en klage til det relevante organet som arbeider med beskyttelse av personopplysninger (presidenten for kontoret for beskyttelse av personopplysninger), hvis du når som helst finner ut at behandlingen av dine personopplysninger er i strid med GDPR.