Uttakskjema

Uttakskjema

 

MODELL TILTAK FRA KONTRAKTET

(dette skjemaet skal fylles ut og returneres bare hvis du ønsker å trekke deg fra kontrakten)

Adressert: _________________________________________________________________

E-post: _________________________________

Jeg informerer herved om mitt utmelding fra avtalen for levering av tjenesten som tilbys som en del av nettstedet akhealthcaucus.org

dato for inngåelse av avtalen ______________________________________________________________

for- og etternavn til forbrukeren (e) ______________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Forbruker (e) pålogging på nettstedet akhealthcaucus.org ______________________________________

Forbrukerens (e) signatur (er) ____________________________________________________________

Data ___________________________________________________________________________