Clauza de informare

Clauza de informare

Forma prescurtată a clauzei de informare:

Administratorul datelor dvs. personale este akhealthcaucus.org. Datele personale furnizate de dvs. vor fi procesate pentru a vă contacta dacă utilizați formularul de contact.

Clauza de informare

Cine suntem

Akhealthcaucus.org, denumit în continuare „Administrator” sau „Noi”.

Cum să ne contactați?

Ne puteți contacta folosind formularul de contact disponibil la: www.akhealthcaucus.org sau prin e-mail la:

De ce avem nevoie de datele dvs. personale și care sunt motivele legale pentru prelucrarea acestora?

Prelucrăm datele dvs. cu caracter personal pentru a vă contacta, ceea ce se numește prelucrarea datelor în sfera interesului nostru legitim, în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) f din Regulamentul general privind protecția datelor 2016/679 din 27 aprilie 2016 ( „RODO”).

Transferul de date este voluntar? Da, furnizați datele dvs. personale în mod voluntar.

Nu trebuie să ne furnizați datele dvs. (cum ar fi adresa de e-mail, numele și prenumele, numărul dvs. de telefon), cu toate acestea, furnizarea acestor date prin intermediul formularului de contact vă va permite să vă contactați. Fără acces la datele dvs. personale, ar fi imposibil.

În măsura în care prelucrăm datele dvs. cu caracter personal, deoarece acestea sunt necesare în scopul interesului nostru legitim (baza indicată mai sus), puteți să vă opuneți în conformitate cu prevederile GDPR în orice moment, contactându-ne așa cum este descris în secțiunea „Cum să ne ocupăm contactați-ne „mai sus.

Cu cine putem împărtăși datele dvs.?

Vom depune toate eforturile pentru a prelucra datele dvs. personale doar pe cont propriu. În conformitate cu legislația în vigoare, putem transfera datele dvs. către entitățile care le prelucrează în numele nostru, de exemplu furnizorii de software, furnizorii de spații server și entitățile autorizate să obțină date pe baza legii aplicabile, de exemplu, instanțele judecătorești sau autoritățile de aplicare a legii – bineînțeles numai dacă depun o solicitare pe baza unei temei juridic.

Transferăm datele dvs. personale în afara SEE? Datele dvs. personale nu vor fi transferate în afara Spațiului Economic European.

Cât timp vă vom prelucra datele? Vom prelucra datele dvs. personale pentru perioada necesară ținând cont de cele menționate mai sus scopul pentru care au fost colectate aceste date. Puteți să vă opuneți oricând contactelor noastre, contactându-ne așa cum este descris în secțiunea „Cum să ne contactați” mai sus.

Care sunt permisiunile dvs.?

Administratorul respectă drepturile dvs. cu privire la datele cu caracter personal furnizate nouă, și anume:

  • dreptul de acces la datele dvs. personale,
  • dreptul de a rectifica și șterge datele dvs. personale („dreptul de a fi uitat”),
  • dreptul de a limita sfera prelucrării datelor dvs. personale,
  • dreptul de a vă opune prelucrării datelor dvs. cu caracter personal (atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are loc în interesul legitim),
  • dreptul de a vă retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, cu toate acestea, retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării pe baza consimțământului
  • înainte de retragerea sa,
  • dreptul de a transfera date, adică de a primi datele dvs. personale de la administrator într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit, care poate fi citit de mașini. Puteți trimite aceste date unui alt administrator de date.

Vă puteți gestiona drepturile de confidențialitate și vă puteți controla drepturile de confidențialitate contactându-ne așa cum este descris în secțiunea „Cum să ne contactați” mai sus.

De asemenea, aveți dreptul de a depune o reclamație la organismul relevant care se ocupă de protecția datelor cu caracter personal (președintele Oficiului pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal), dacă în orice moment aflați că prelucrarea datelor dvs. personale încalcă GDPR.