Formular de retragere

Formular de retragere

 

MODEL DE RETRAGARE DIN CONTRACT

(acest formular trebuie completat și returnat doar dacă doriți să vă retrageți din contract)

Adresat: _________________________________________________________________

E-mail: _________________________________

Prin prezenta, informez despre retragerea mea din Acord pentru furnizarea Serviciului furnizat ca parte a site-ului web akhealthcaucus.org

data încheierii acordului ______________________________________________________________

prenumele și prenumele consumatorului ______________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Accesul consumatorilor (pe) pe site-ul akhealthcaucus.org ______________________________________

Semnatura consumatorului (consumatorilor) ____________________________________________________________

Date ___________________________________________________________________________