Predpisi

POGOJI IN POGOJI ZA PREDNOSTI DALJINSKIH STORITEV akhealthcaucus.org

§ 1 
Opredelitve

Izrazi, uporabljeni v uredbah, pomenijo:

Članek na spletnem mestu – [email protected] 
Članek – jedrnata pisna izjava o prehranskih dopolnilih ali medicinskih pripomočkih, ki so na voljo za prodajo, ki vsebujejo zlasti take elemente, kot so opis sestavka, opis lastnosti, opis delovanja, način uporabe, ocena delovanja, informacije o tema kraja, kjer lahko izdelek kupite, pa tudi povezava (povezava) do spletnega mesta, na katerem lahko kupite izdelek, 
obrazec – prijavnica na spletnem mestu, ki uporabniku omogoča registracijo na spletnem mestu in ustvarjanje uporabniškega računa, 
potrošnik – fizična oseba, ki v pogodbi o opravljanju storitve deluje za namene, ki niso neposredno povezani z njeno poslovno ali poklicno dejavnostjo;
Račun – uporabnikov profil, ustvarjen skupaj z registracijo, s pomočjo katerega lahko objavlja s pomočjo posebnega obrazca Članki skupaj z grafično vsebino za samodejno objavo na spletnem mestu; 
Tretja oseba – fizična, pravna oseba, pa tudi organizacijska enota, ki ni pravna oseba, katere posebne določbe podeljujejo pravno sposobnost, ki ni Uporabnik; 
Predpisi – ti predpisi za izvajanje storitev na daljavo; 
Storitev – internetnih storitev na voljo na www.akhealthcaucus.org, prek katerega lahko uporabnik uporablja storitev; 
Stran / y – Skrbnik spletnega mesta in uporabnik; 
Stran spletnega mesta– spletna stran www.akhealthcaucus.org; Pogodba o 
storitvi – pogodba, po kateri se Skrbnik spletnega mesta zaveže, da bo Uporabniku brezplačno zagotovil Storitev, sklenjena na daljavo, tj. Kot del organiziranega sistema sklepanja pogodb na daljavo, brez hkratne fizične prisotnosti pogodbenic, z izključno uporabo enega ali več sredstev komunikacija na daljavo (prek spletne strani) do vključno sklenitve pogodbe; 
Storitev – storitev, ki jo skrbnik spletnega mesta nudi za brezplačno postavitev in vzdrževanje uporabniškega računa na spletnem mestu, prek katerega lahko uporabnik brezplačno postavi članke skupaj s katero koli grafično vsebino, ki se samodejno objavi na spletnem mestu;
Uporabnik – fizična oseba, ki ima račun, star najmanj 18 let in ima polno pravno sposobnost (vključno s Potrošnikom), pravna oseba ali organizacijska enota, ki ni pravna oseba, katere posebne določbe podeljujejo pravno sposobnost; 
Skrbnik spletnega mesta – akhealthcaucus.org 
Grafična vsebina – fotografije ali grafike, ki jih uporabnik predloži skupaj z Izdelkom, ki predstavlja izdelek, za katerega se uporablja člen.

§ 2 
Splošne določbe

Pravilnik določa pravila za zagotavljanje storitve na daljavo. 
Pravice intelektualne lastnine do vsebin, ki jih uporabnik ni prenesel na spletnem mestu, zlasti avtorskih pravic in pravic industrijske lastnine na imenu, domeni in logotipu spletnega mesta, pa tudi njegovih grafičnih, besednih in besedno-grafičnih elementov (npr. Postavitev) , Pravice do programske opreme in baz podatkov za spletne strani so zaščitene z zakonom in so dodeljene skrbniku spletnega mesta ali subjektom, s katerimi je skrbnik spletnega mesta sklenil ustrezne sporazume.
Skrbnik spletnega mesta sprejme ukrepe za zagotovitev pravilnega delovanja spletnega mesta v obsegu, ki izhaja iz trenutnega tehničnega znanja, in se zavezuje, da bo pravočasno odpravil nepravilnosti, o katerih so pravilno poročali uporabniki, tretje osebe ali jih je ugotovil skrbnik spletnega mesta. 
Uporabnik jamči, da vsa vsebina, ki jo je posredoval skrbniku spletnega mesta, ne krši pravic tretjih oseb, vključno z izključnimi pravicami.

§ 3 
Pravila za uporabo spletnega mesta

Uporabnik je dolžan predvsem:

uporabljati spletno stran na način, ki ne ovira njegovega delovanja, vključno z uporabo posebne programske opreme ali naprav, 
uporabo katere koli vsebine, objavljene na spletnem mestu, na način, da ne pride do kopiranja ali reprodukcije v delu ali vseh elementov, zaščitenih izključnih pravic spletnega mesta, zlasti informacije, vsebina, podatki, fotografije, slike, risbe, ikone, opisi, izdelki in blagovne znamke.

§ 4 
Sklenitev pogodbe o opravljanju storitev in pravila za opravljanje storitev

Uporabnik lahko na spletnem mestu objavi članek, ki ga zagotovi uporabnik, h kateremu se lahko priloži grafična vsebina. Objava članka poteka brez sodelovanja skrbnika spletnega mesta, to je, da skrbnik spletnega mesta v uporabniškem računu zagotavlja samo uporabniška orodja in strežniški prostor, s pomočjo katerega uporabnik samostojno vnese vsebino in grafično vsebino, ki se pozneje samodejno prikaže na spletni strani. 
Pogodba o storitvi bo sklenjena, ko uporabnik prejme e-poštno sporočilo iz odstavka 8 spodaj.
Za sklenitev pogodbe o zagotavljanju storitve preko spletnega mesta morate obiskati spletno mesto in nato izpolniti obrazec v obsegu, kot je navedeno v navodilih na obrazcu, in nadaljevati tehnične korake na podlagi informacij, ki so na voljo v obrazcu. 
Obrazec za sklenitev pogodbe o storitvah se lahko izpolni 24 ur na dan v vseh dneh v tednu. 
Na skrbnika spletnega mesta se lahko obrnete s kontaktnim obrazcem, ki je na voljo na spletnem mestu, 24 ur na dan, 7 dni v tednu.
Pošiljanje podatkov, ki jih vsebuje obrazec (pošiljanje obrazca) in sklenitev pogodbe o storitvi, sta možna le po sprejetju teh pravil in privolitvi uporabnika, da predloži račun pred iztekom 14-dnevnega roka za odstop od pogodbe.
Nujni pogoj za sklenitev pogodbe o storitvi je, da se v obrazcu navedejo pravilni podatki. V primeru kakršnih koli dvomov skrbnika spletnega mesta glede pravilnosti podatkov, ki jih posreduje uporabnik, skrbnik spletnega mesta te podatke preveri, na primer tako, da se obrne na uporabnika. Če se z uporabnikom ni mogoče obrniti ali preveriti podatkov, ki jih je posredoval iz razlogov, ki jih lahko pripiše uporabniku, skrbnik spletnega mesta ne sklene pogodbe o storitvi. 
Uporabnik takoj po preučitvi in ​​preverjanju obrazca prejme elektronsko sporočilo s potrdilom vseh ustreznih elementov sklenjene pogodbe o storitvi. Po pošiljanju sporočila iz prejšnjega stavka se aktivira Uporabniški račun.
Članek (skupaj z vsemi grafičnimi vsebinami), ki ga uporabnik objavi na posebnem obrazcu, ki je na voljo v okviru Uporabniškega računa, je na spletnem mestu prikazan v 7 dneh, ko ga uporabnik vnese v obrazec na računu in ga uporabnik odobri. 
Uporabnik lahko kadar koli odpove pogodbo o zagotavljanju storitve s predložitvijo ustrezne izjave skrbniku spletnega mesta (pismo, poslano po pošti, kurirju ali e-pošti) po elektronski pošti na elektronski naslov spletnega mesta ali z dopisovanjem na naslov skrbnika spletnega mesta.

§ 5 
Navodila za odstop od pogodbe s strani potrošnika

Uporabnik, ki je potrošnik, ima pravico, da v 14 dneh brez navedbe razloga odstopi od pogodbe za opravljanje storitev. 
Rok za odstop od pogodbe za opravljanje storitev poteče po 14 dneh od dneva sklenitve pogodbe o opravljanju storitev. 
Za uveljavitev pravice do odstopa od pogodbe o opravljanju storitev je uporabnik, ki je potrošnik, dolžan obvestiti po elektronski pošti na elektronski naslov spletnega mesta ali s korespondenco na naslov skrbnika spletnega mesta o svoji odločitvi, da prek nedvoumne izjave odstopi od pogodbe o opravljanju storitev (pismo poslano po pošti, s kurirsko ali elektronsko pošto).
Uporabnik, ki je potrošnik, lahko uporabi vzorčni obrazec za odstop od pogodbe za zagotavljanje storitev, ki so postavljene na spletnem mestu, vendar ni obvezen. 
Za izpolnitev roka za odstop od pogodbe o opravljanju storitev zadostuje, da uporabnik, ki je potrošnik, pošlje podatke o uveljavljanju svoje pravice do odstopa od pogodbe pred rokom za odstop od pogodbe o opravljanju storitve.

§ 6 
Pritožbe uporabnika

Uporabnik lahko skrbniku spletnega mesta vloži pritožbo v zvezi z zagotavljanjem storitve, medtem ko skrbnik spletnega mesta prepozna samo pritožbe ali pritožbe:

dostavljeno po pošti na naslov skrbnika spletnega mesta, 
prejeto po e-pošti na elektronski naslov skrbnika spletnega mesta [email protected]

Uporabnik lahko vloži pritožbo ali pritožbo prek pooblaščenca, pooblastilo mora biti v običajni pisni obliki, razen če obstajajo posebne dejanske okoliščine, ki kažejo na potrebo po hranjenju pisnega obrazca z notarskim ali uradnim potrdilom o podpisu. 
Uporabnik je dolžan:

v pritožbi ali pritožbi navedite svoje ime, e-poštni naslov (če e-poštni naslov ne bo omogočil skrbniku spletnega mesta, da stopi v stik s pritožnikom in obravnava pritožbe ali pritožbe) ter podatke, ki navajajo predmet pritožbe ali pritožbe, ter vaše stališče do zadeve, na katero se nanaša pritožba oz. pritožbo, 
priložite pritožbi ali izvirnik ali kopije dokumentov v zvezi s predmetom pritožbe ali pritožbe, če je treba razjasniti ustrezne okoliščine primera.

Uporabnik si mora prizadevati, da bi pritožbo ali pritožbo vložil takoj po pridobitvi informacij o okoliščinah, ki upravičujejo njihovo vložitev. 
Skrbnik spletnega mesta pušča pritožbe ali pritožbe, ki ne vsebujejo podatkov, ki identificirajo uporabnika, ne da bi bili prepoznani. 
Skrbnik spletnega mesta lahko med obravnavo pritožbe ali pritožbe zaradi razjasnitve vseh ustreznih okoliščin, na katere se pritožba ali pritožba nanaša, od pritožnika zahteva dodatne informacije, pojasnila ali dokumente, če:

iz vsebine pritožbe ali pritožbe ni mogoče pravilno določiti njenega predmeta ali položaja pritožnika ali 
pa je potrebno temeljito preučiti pritožbo ali pritožbo,

pod bolečino, da pritožbo ali pritožbo pusti brez obravnave, če pritožnik ne sprejme ukrepov ali ukrepov, ki bi omogočili pritožbo ali pritožbo. 
Skrbnik spletnega mesta nemudoma, vendar najpozneje v 21 dneh od dneva prejema pritožbe ali pritožbe, odgovori na poslano pritožbo ali pritožbo, ki jo pošlje pritožniku na elektronski naslov, s katerega je skrbnik ali pritožba prejel skrbnik spletnega mesta. 
Uporabnik lahko kadar koli zahteva, da zadevo, ki je predmet pritožbe, reši tretja oseba in v ta namen:

zaprosite za mediatorja ali institucijo, pred katero bo potekal mediacijski postopek z zahtevo po mediaciji, 
zaprosite za institucijo, pred katero je mirni postopek v postopku, s prošnjo za presojo primera arbitražnega sodišča, 
če gre za potrošnika, poiščite pomoč pristojnega varuha človekovih pravic potrošniki ali drugi subjekti, ki opravljajo podobne funkcije.

Na http://ec.europa.eu/consumers/odr obstaja platforma za spletno reševanje sporov med potrošniki in podjetniki na ravni EU (platforma ODR). Platforma ODR je interaktivna in večjezična spletna stran z vsestransko ponudbo za potrošnike in podjetnike, ki iščejo izvensodno reševanje spora glede pogodbenih obveznosti na podlagi spletne storitvene pogodbe. 
Da bi odpravili kakršne koli dvome, je navodilo iz odst. 8 ali 9 zgoraj ne predstavljata arbitražne klavzule ali samodejnega soglasja skrbnika spletnega mesta za sodelovanje v mediaciji ali arbitražnem postopku.

§ 7 
Avtorske pravice

Po prejemu sporočila iz 4. odst. 8 Pravilnika uporabnik brezplačno podeli skrbniku spletnega mesta neizključno licenco za članke in grafične vsebine na naslednjih področjih uporabe:

na področju snemanja in reprodukcije del – snemanje in razmnoževanje kopij del v poljubni obliki in kateri koli digitalni tehniki; 
v okviru trgovanja z izvirnikom ali kopijami, na katerih so bila dela zabeležena – dajanje izvirnika ali kopij na spletno mesto prek spletnega mesta; 
v okviru razširjanja del na drugačen način, kot je navedeno v 2. točki zgoraj – javni prikaz na spletnem mestu spletnega mesta, pa tudi javni dostop do del na tak način, da lahko vsakdo dostopa do njih v kraju in času, ki ga je izbral na spletnem mestu, in se 
vnese v spomin računalnik, ki 
povezuje vsako delo, v celoti ali delno, z drugimi deli za namene razširjanja,

Dovoljenje iz odstavka 1 1 zgoraj, poteka brez teritorialnih in časovnih omejitev (je nedoločen).

§ 8 
Odgovornost

Skrbnik spletnega mesta ne odgovarja za tehnične težave ali tehnične omejitve, ki nastanejo v računalniški opremi, končni napravi, sistemu IKT in telekomunikacijski infrastrukturi, ki jih uporablja uporabnik in ki preprečujejo uporabniku, da pravilno uporablja spletno mesto in storitve, ki jih ponuja prek njega. 
Skrbnik spletnega mesta ni odgovoren za:

izguba podatkov s strani uporabnika zaradi okvare opreme, sistema ali drugih okoliščin, ki izhajajo iz razlogov, ki jih ni mogoče pripisati skrbniku spletnega mesta; 
posledice uporabe spletnega mesta s strani uporabnika na način, ki ni v skladu z veljavno zakonodajo, določbami predpisov ali carin, sprejetih v zvezi s tem, 
hitrost prenosa podatkov in s tem povezane omejitve, ki izhajajo iz nastanka tehničnih, tehnoloških ali infrastrukturnih okoliščin, ki jih upravljavec spletnega mesta ne leži, 
kršitve Pravice tretjih oseb prek vsebin (vključno z grafičnimi), ki jih zagotavlja uporabnik.

9. odstavek

Informacije o piškotkih.

1. Spletno mesto uporablja piškotke.

2. Piškotkovne datoteke (tako imenovani piškotki) so podatki IT, zlasti besedilne datoteke, ki se shranijo na končni napravi uporabnika spletnega mesta in so namenjene uporabi strani spletnega mesta. Piškotki običajno vsebujejo ime spletnega mesta, s katerega izvirajo, čas njihovega shranjevanja na končni napravi in ​​edinstveno številko.

3. Subjekt, ki piškotke namesti na končno napravo uporabnika spletnega mesta in dostopa do njih, je upravljavec spletnega mesta.

4. Piškotki se uporabljajo za naslednje namene: 
a. Statistične in analitične, s pomočjo katerih lahko spletno mesto optimiziramo, da izboljšajo udobje obiskovalcev. Statistični podatki so anonimni. 
b. vzdrževanje seje Uporabnikovega spletnega mesta (po prijavi), zahvaljujoč kateremu uporabniku ni treba znova vpisati prijave in gesla na vsaki podstrani spletnega mesta; 
c. določitev uporabnikovega profila, da bi mu lahko prikazovali prilagojene materiale v oglaševalskih omrežjih, zlasti v Googlovem omrežju;

5. Spletno mesto uporablja dve osnovni vrsti piškotkov: piškotki “session” in “obstojni” piškotki. Sejni piškotki so začasne datoteke, ki so shranjene na uporabnikovi končni napravi, dokler se ne odjavijo, zapustijo spletno mesto ali izklopijo programsko opremo (spletni brskalnik). Obstojni piškotki se shranijo na končni napravi uporabnika za čas, ki je določen v parametrih piškotka ali dokler jih uporabnik ne izbriše.

6. Programska oprema za brskanje po spletnih straneh (spletni brskalnik) običajno privzeto omogoča shranjevanje piškotkov na uporabnikovo končno napravo. Uporabniki spletnih strani lahko spremenijo nastavitve na tem področju. Spletni brskalnik omogoča brisanje piškotkov. Piškotke je mogoče tudi samodejno blokirati, podrobne informacije o tej temi pa so na voljo v pomoči ali dokumentaciji spletnega brskalnika.

7. Omejitve uporabe piškotkov lahko vplivajo na nekatere funkcije, ki so na voljo na spletnem mestu.

8. Piškotke, nameščene na končni napravi uporabnika spletnega mesta, lahko uporabljajo tudi oglaševalci in partnerji, ki sodelujejo z upravljavcem spletnega mesta.

9. Priporočamo, da preberete politiko zasebnosti teh podjetij, da se naučite pravil uporabe piškotkov, uporabljenih v statistiki: politika zasebnosti Google Analytics

10. Piškotke lahko oglaševalska omrežja, zlasti Googlovo omrežje, uporabljajo za prikazovanje oglasov, prilagojenih načinu, kako uporabnik uporablja spletno mesto. V ta namen lahko shranijo podatke o uporabnikovi navigacijski poti ali času, preživetem na določeni strani. 11. V zvezi z informacijami o uporabniških nastavitvah, ki jih zbira Googlovo oglaševalsko omrežje, si lahko uporabnik z orodjem ogleda in ureja podatke, pridobljene iz piškotkov: https://www.google.com/ads/preferences/

10. odstavek

Dnevniki strežnika.

1. Informacije o določenem vedenju uporabnika se lahko prijavijo v sloj strežnika. Ti podatki se uporabljajo samo za upravljanje spletnega mesta in za zagotovitev najučinkovitejše storitve, ki se zagotavljajo storitve gostovanja.

2. Viri, ki jih brskate, so opredeljeni po naslovih URL. Poleg tega se lahko registrira naslednje:

 • (a) čas prejema poizvedbe,
 • b. čas za pošiljanje odgovora,
 • c. ime odjemne postaje – identifikacija, opravljena s protokolom HTTP,
 • d. informacije o napakah, ki so se zgodile med izvajanjem transakcije HTTP, npr. URL naslov strani, ki jo je uporabnik že obiskal (napotitvena povezava) – če je bilo spletno mesto vneseno prek povezave,
 • f) podatke o uporabnikovem brskalniku,
 • g. Informacije o naslovu IP.

3. Zgoraj navedeni podatki niso povezani s posebnimi osebami, ki brskajo po spletnem mestu.

4. Zgornji podatki se uporabljajo samo za namene upravljanja strežnika.

§ 11

Zagotavljanje podatkov.

 • 1. Podatki so zunanjim subjektom dostopni le v mejah, ki jih dovoljuje zakon.
 • 2. Podatki, ki omogočajo identifikacijo fizične osebe, so na voljo samo s soglasjem te osebe.
 • 3. Od operaterja se lahko zahteva, da podatke, ki jih je spletno mesto zbral, posreduje pooblaščenim organom na podlagi zakonitih zahtevkov v obsegu, ki izhaja iz zahteve.

6. Upravljanje datotek s piškotki – kako v praksi podati in umakniti soglasje?

  • 1. Če uporabnik noče prejemati piškotkov, lahko spremeni nastavitve brskalnika. Pridržujemo si, da onemogočanje piškotkov, potrebnih za procese preverjanja pristnosti, varnost, ohranjanje uporabniških nastavitev, lahko oteži, v skrajnih primerih pa lahko prepreči uporabo spletnih mest
  • 2. Če želite upravljati nastavitve piškotkov, na spodnjem seznamu izberite spletni brskalnik / sistem in sledite navodilom: a. Internet Explorer b. Chrome c. Safari d. Firefox e Opera Opera Android Android g. Safari (iOS) h Windows Phone i. Blackberry

§1. O spletnem mestu akhealthcaucus.org in zbiranju podatkov. 
Spletno mesto akhealthcaucus.org zbira in obdeluje vaše podatke o tem, o čemer vas želimo obvestiti, tako da se lahko zavedate, katere podatke zbiramo in obdelujemo.

12. 
Končne določbe

Morebitne spore, ki nastanejo med skrbnikom spletnega mesta in uporabnikom, ki ni potrošnik, je pristojno sodišče, naslovljeno na naslov skrbnika spletnega mesta. 
Priznavanje posameznih določb teh uredb na način, ki jih zakon določa kot neveljavne ali neučinkovite, ne vpliva na veljavnost ali učinkovitost preostalih določb predpisov. Namesto neveljavne določbe se uporablja pravilo, ki je najbližje namenom neveljavne določbe in celotnemu pravilniku.
Da bi se izognili kakršnemu koli dvomu, skrbnik spletnega mesta, ki je le subjekt, ki omogoča samodejno objavljanje in prikaz člankov in grafičnih vsebin na strani spletnega mesta prek orodij spletnega mesta in strežniškega prostora, določa, da ni namenjen predlaganju kakršne koli povezave z blagovnimi znamkami, blagovnimi imeni, znaki proizvajalcev in podjetij, ki so bila uporabljena na spletnem mestu. 
Prepovedano je kopiranje ali razmnoževanje v celoti ali delno elementov spletnega mesta, zaščitenih z izključnimi pravicami, zlasti informacij, vsebine, podatkov, fotografij, slik, risb, ikon, opisov izdelkov in blagovnih znamk ter kakršne koli vsebine na spletnem mestu.
Veljavni predpisi so objavljeni na spletnem mestu na način, ki omogoča njegovo shranjevanje in ponavljajoče predvajanje v običajnem poteku dejavnosti.