Informacijska klavzula

Informacijska klavzula

Skrajšana oblika informacijske klavzule:

Skrbnik vaših osebnih podatkov je akhealthcaucus.org. Osebni podatki, ki jih posredujete, bodo obdelani, da bomo stopili v stik z vami, če uporabljate kontaktni obrazec.

Informacijska klavzula

Kdo smo

Akhealthcaucus.org, v nadaljnjem besedilu “skrbnik” ali “mi”.

Kako se obrnete na nas?

Na nas se lahko obrnete s kontaktnim obrazcem, ki je na voljo na: www.akhealthcaucus.org ali po e-pošti na:

Zakaj potrebujemo vaše osebne podatke in kakšni so pravni razlogi za njihovo obdelavo?

Vaše osebne podatke obdelujemo, da bi stopili v stik z vami, ki se imenuje obdelava podatkov v okviru našega zakonitega interesa v skladu s členom 6 (1) f Splošne uredbe o varstvu podatkov 2016/679 z dne 27. aprila 2016 ( “RODO”).

Ali je prenos podatkov prostovoljen? Da, svoje osebne podatke posredujete prostovoljno.

Ni vam potrebno, da nam posredujete svoje podatke (na primer svoj e-poštni naslov, ime in priimek, vašo telefonsko številko), če pa nam pošljete te podatke prek kontaktnega obrazca, vam lahko omogočimo stik. Brez dostopa do vaših osebnih podatkov bi bilo nemogoče.

V kolikor obdelujemo vaše osebne podatke, ker so potrebni za naše zakonite interese (osnova, navedena zgoraj), lahko kadarkoli nasprotujete v skladu z določbami GDPR, tako da nas kontaktirate, kot je opisano v razdelku “Kako ravnati z kontaktirajte nas “zgoraj.

S kom lahko delimo vaše podatke?

Potrudili se bomo, da bomo vaše osebne podatke obdelovali samo sami. V skladu z veljavno zakonodajo lahko vaše podatke prenesemo subjektom, ki jih obdelujejo v našem imenu, npr. Dobaviteljem programske opreme, dobaviteljem prostorskega prostora in subjektom, pooblaščenim za pridobivanje podatkov na podlagi veljavne zakonodaje, na primer sodiščem ali organom pregona – seveda le, če zahtevo na podlagi ustrezne pravna podlaga.

Ali vaše osebne podatke prenašamo izven EGP? Vaši osebni podatki ne bodo preneseni izven evropskega gospodarskega prostora.

Kako dolgo bomo obdelali vaše podatke? Vaše osebne podatke bomo obdelovali v potrebnem časovnem obdobju ob upoštevanju zgoraj navedenega namen, za katerega so bili zbrani ti podatki. Našim stikom lahko kadar koli ugovarjate tako, da nas kontaktirate, kot je opisano v zgornjem razdelku “Kako nas kontaktirati”.

Kakšna so vaša dovoljenja?

Skrbnik spoštuje vaše pravice v zvezi z osebnimi podatki, ki nam jih je posredoval, in sicer:

  • pravico do dostopa do vaših osebnih podatkov,
  • pravico do popravljanja in brisanja vaših osebnih podatkov (“pravica do pozabe”),
  • pravico do omejitve obsega obdelave vaših osebnih podatkov,
  • pravico ugovarjati obdelavi vaših osebnih podatkov (kadar obdelava osebnih podatkov poteka v okviru zakonitega interesa),
  • pravico do umika privolitve za obdelavo osebnih podatkov, vendar umik privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki temelji na privolitvi
  • pred umikom
  • pravico do prenosa podatkov, to je do prejema vaših osebnih podatkov od skrbnika v strukturirani, pogosto uporabljeni strojno berljivi obliki. Te podatke lahko pošljete drugemu skrbniku podatkov.

Svoje pravice do zasebnosti lahko upravljate in nadzorujete svoje pravice do zasebnosti, tako da nas kontaktirate, kot je opisano v zgornjem razdelku “Kako nas kontaktirati”.

Prav tako imate pravico vložiti pritožbo pri ustreznem organu, ki se ukvarja z varstvom osebnih podatkov (predsednik Urada za varstvo osebnih podatkov), če kadar koli ugotovite, da obdelava vaših osebnih podatkov krši GDPR.