Obrazec za umik

Obrazec za umik

 

VZOREC ODSTOPA OD POGODBE

(ta obrazec je treba izpolniti in vrniti le, če želite odstopiti od pogodbe)

Naslovljeno: _________________________________________________________________

E-pošta: _________________________________

Obveščam o odstopu od pogodbe o opravljanju storitve, ki je del spletnega mesta akhealthcaucus.org

datum sklenitve sporazuma ______________________________________________________________

ime in priimek potrošnika (-ov) ______________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Potrošniki se prijavijo na spletnem mestu akhealthcaucus.org ______________________________________

Podpis potrošnika (-ov) ____________________________________________________________

Podatki ___________________________________________________________________________