прописи

УСЛОВИ И УСЛОВИ ПРЕДНОСТИ УСЛУГА ДИСТВЕНЦИЈЕ akhealthcaucus.org

§ 1
Дефиниције

Изрази који се користе у Правилнику значе:

Чланак на веб локацији – [email protected]
Чланак – сажет писмени извештај о додацима прехрани или медицинским средствима доступним на продају, који садржи нарочито такве елементе као што су опис састава, опис својстава, опис деловања, начин употребе, процена деловања, информације о тема места на којем можете купити производ, као и веза (линк) до веб локације на којој можете купити производ,
Образац – образац за пријаву доступан на веб локацији који омогућава кориснику да се региструје на веб локацији и креира кориснички рачун,
потрошач – физичка особа, која у уговору за пружање услуге делује у сврхе које нису у директној вези са њеном пословном или професионалном делатношћу;
Рачун – Корисников профил креиран заједно са регистрацијом, путем којег може постављати Чланке користећи посебан образац заједно са графичким садржајем за аутоматско објављивање на Веб локацији;
Треће лице – физичко, правно лице, као и организациона јединица која није правно лице, чије посебне одредбе дају правну способност, а која није Корисник;
Прописи – ови прописи за пружање услуга на даљину;
Сервис – интернет услуга на ввв.akhealthcaucus.org, кроз коју корисник може да користи услугу;
Страница / и – Администратор и корисник веб странице;
Страница веб странице– веб страница ввв.akhealthcaucus.org; Уговор о
услузи – уговор по којем се Администратор веб странице обавезује да ће Кориснику бесплатно пружити Услугу, закључен на даљину, тј. Као део организованог система закључивања уговора на даљину, без истовременог физичког присуства Страна, уз коришћење једног или више средстава комуникација на даљину (преко веб странице) до закључивања уговора;
Услугауслуга коју пружа Администратор веб странице за бесплатно постављање и одржавање корисничког налога на веб локацији, путем којих корисник може бесплатно постављати чланке заједно са било којим графичким садржајем, који се аутоматски објављују на веб локацији;
Корисник – физичко лице које има Рачун који има најмање 18 година и има пуну правну способност (укључујући Потрошача), као и правно лице или организациона јединица која није правно лице, чије посебне одредбе дају правну способност;
Администратор веб странице – akhealthcaucus.org
Графички садржај – фотографије или графике које Корисник шаље заједно са производом који представља производ на који се чланак односи.

§ 2
Опште одредбе

Правилником се дефинишу правила пружања услуге на даљину.
Права интелектуалне својине на садржај који корисник не преноси на Веб локацији, посебно на ауторска права и права индустријске својине на име, домену и логотип Веб локације, као и на његове графичке, вербалне и вербално-графичке елементе (нпр. Изглед) , Права веб софтвера и базе података заштићени су законом и додељени су Администратору веб локација или ентитетима са којима је Администратор веб страница закључио релевантне уговоре.
Администратор веб странице предузима кораке како би осигурао да веб локација исправно функционише у мери у којој је резултат тренутног техничког знања и обавезује се да благовремено отклони неправилности о којима су правилно пријавили корисници, треће стране или их је утврдио администратор веб локације.
Корисник гарантује да сав садржај који му је пружио Администратор веб странице не крши права Трећих страна, укључујући било која искључива права.

§ 3
Правила за коришћење Веб локације

Корисник је посебно дужан да:

користите страницу веб странице на начин који не омета његово функционисање, укључујући употребу одређеног софтвера или уређаја,
употребу било ког садржаја објављеног на веб локацији на такав начин да се не догађа копирање или репродукција у делу или свим елементима заштићеним ексклузивним правима веб странице. информације, садржај, подаци, фотографије, слике, цртежи, иконе, описи, чланци и заштитни знаци.

§ 4
Закључивање уговора о пружању услуга и правила за пружање услуга

Корисник може на Веб локацији објавити чланак који је пружио Корисник, а коме се може приложити графички садржај. Објављивање чланка одвија се без учешћа администратора веб странице, тј. Администратор веб локације пружа само Корисничке алате и серверски простор под Корисничким налогом, путем којег корисник самостално уноси Садржај и Графички садржај, који се касније аутоматски приказују на Веб страници.
Уговор о услузи закључит ће се кад корисник прими е-маил поруку наведену у ставу 8 доле.
Да бисте закључили Уговор о пружању услуге путем Веб локације, морате посетити Веб локацију и затим испунити образац у обиму који је наведен у упутствима из Обрасца, предузимајући даље техничке кораке на основу података доступних на Обрасцу.
Образац за закључивање Уговора о услузи може се попунити 24 сата дневно у свим данима недеље.
Можете се обратити Администратору веб локација користећи образац за контакт доступан на Веб локацији, 24 сата дневно, 7 дана у недељи.
Слање података садржаних у Обрасцу (слање Обрасца) и закључивање Уговора о услузи могући су само након што корисник прихвати ове Правилнике и пристане да Корисник достави Рачун пре истека рока од 14 дана за повлачење из Уговора о услузи.
Неопходан услов за закључивање Уговора о пружању услуга је пружање тачних података у Обрасцу. У случају било каквих недоумица администратора веб локације у погледу исправности података које је пружио корисник, администратор веб локације проверава ове податке, на пример, контактирајући Корисника. Ако је немогуће контактирати са Корисником или верификовати податке које је Корисник пружио из разлога који се могу приписати кориснику, Администратор веб странице не закључује Уговор о услузи.
Одмах након разматрања и верификације обрасца, Корисник добија е-маил у коме се потврђују сви релевантни елементи закљученог Уговора о пружању услуга. Након слања поруке из претходне реченице, Кориснички налог се активира.
Чланак (заједно са свим графичким садржајем) који је Корисник објавио помоћу посебног обрасца доступног под Корисничким рачуном приказује се на Веб локацији у року од 7 дана од када га корисник унесе у образац на Рачуну и одобри од стране корисника.
Корисник може раскинути Уговор о пружању услуге у било којем тренутку подношењем одговарајуће изјаве Администратору веб странице (писмо послато поштом, куриром или е-поштом) путем е-маила на е-маил адресу Веб локације или дописивањем на адресу администратора Веб локације.

§ 5
Упутство за одустајање од уговора од стране потрошача

Корисник који је потрошач има право одустати од уговора о пружању услуга у року од 14 дана без навођења разлога.
Рок за одустајање од Уговора за пружање услуга истиче након 14 дана од дана закључења Уговора о пружању услуга.
Да би искористио право на одустајање од Уговора о пружању услуга, Корисник који је Потрошач дужан је путем е-маила да се јави на е-маил адресу Веб локације или коресподенцијом на адресу администратора Веб странице о својој одлуци да одустане од Уговора о пружању услуга недвосмисленом изјавом (писмо послато поштом, куриром или е-маилом).
Корисник који је потрошач може користити образац обрасца за повлачење модела за пружање услуга смештених на веб локацији, али то није обавезно.
Да би се испунио рок за одустајање од уговора о пружању услуга, довољно је да корисник који је потрошач пошаље информације у вези са остваривањем свог права на одустајање од уговора пре рока за одустајање од уговора о пружању услуге.

§ 6
Жалбе корисника

Корисник може поднијети жалбу Администратору веб страница због пружања услуге, док Администратор веб страница препознаје само жалбе или приговоре:

достављено поштом на адресу
администратора веб локације , примљено путем е-поште на адресу е-поште администратора веб локације [email protected]

Корисник може поднети жалбу или жалбу преко пуномоћника, пуномоћ треба да буде у уобичајеном писаном облику, осим ако постоје посебне чињеничне околности које указују на потребу задржавања писменог обрасца уз потврду јавног бележника или званичне потписнице.
Корисник је дужан да:

наведите у жалби или приговору своје име, е-маил адресу (ако се не достави адреса е-поште, спречит ћете Администратор веб странице да контактира подносиоца жалбе и размотри притужбу или жалбу) и информације које указују на предмет жалбе или жалбе, као и свој став о питању обухваћеном жалбом или жалбу,
приложите уз жалбу или оригинал или копије докумената који се тичу предмета жалбе или жалбе, ако је потребно да се разјасне релевантне околности случаја.

Корисник треба да се потруди да се приговор или жалба поднесу одмах након што добију информације о околностима које оправдавају њихово подношење.
Администратор веб странице оставља жалбе или жалбе које не садрже податке који идентификују корисника а да нису препознати.
Администратор веб локација током разматрања жалбе или жалбе, у циљу разјашњења свих релевантних околности на које се жалба или жалба односи, може од подносиоца жалбе да затражи додатне информације, објашњења или документе ако:

из садржаја жалбе или жалбе није могуће правилно утврдити њен предмет или положај подносиоца жалбе или
је потребно детаљно испитивање жалбе или жалбе,

под муком да жалбу или жалбу остави без разматрања у случају да подносилац жалбе не предузме радњу или радњу која омогућава жалбу или жалбу да се размотри.
Администратор веб странице одмах, али најкасније у року од 21 дана од дана пријема жалбе или жалбе, одговара на поднету жалбу или жалбу, која се подноси подносиоцу жалбе на е-маил адресу са које је администратор веб странице примио жалбу или жалбу.
Корисник може у сваком тренутку затражити да питање које је предмет жалбе треће лице реши и у ту сврху:

поднијети захтев да посредник или институција пред којима ће поступак посредовања бити размотрен са захтевом за посредовање,
поднесу захтев за институцију пред којом ће се водити пријатељски поступак са захтевом за разматрање случаја од стране арбитражног суда,
ако је потрошач, да затражи помоћ надлежног омбудсмана потрошачи или други субјекти који обављају сличне функције.

На хттп://ец.еуропа.еу/цонсумерс/одр постоји платформа за интерно рјешавање спорова између потрошача и предузетника на нивоу ЕУ (ОДР платформа). ОДР платформа је интерактивна и вишејезична веб локација са свеобухватном продајом за потрошаче и предузетнике који траже вансудско решавање спора око уговорних обавеза проистеклих из уговора о интернетским услугама.
Како би се уклониле све сумње, упутство из пар. 8 или 9 горе не представљају арбитражну клаузулу или аутоматску сагласност администратора веб странице за учешће у поступку посредовања или арбитражном поступку.

§ 7
Ауторска права

По пријему поруке из става 4. ст. 8 Правилника, корисник додељује администратору веб странице неискључиву лиценцу за Чланке и графички садржај бесплатно у следећим областима коришћења:

у области снимања и репродукције дела – снимање и репродукција копија дела у било којем формату и било којој дигиталној техници;
у оквиру трговања оригиналом или копијама на којима су дела евидентирана – стављањем оригинала или копија на Веб локацију путем Веб локације;
у опсегу ширења дела на другачији начин него што је наведено у тачки 2 горе – јавно приказивање на Веб локацији, као и јавни приступ делима на такав начин да сви могу да им приступе на место и у време које су га изабрали на Веб локацији,
улазећи у памћење рачунар, који
повезује сваки од дела, у целини или делом, са другим радовима у сврху ширења,

Лиценца из става 1 горе, одвија се без територијалних и временских ограничења (неодређено).

§ 8
Одговорност

Администратор веб странице није одговоран за техничке проблеме или техничка ограничења која настају у рачунарској опреми, крајњем уређају, ИКТ систему и телекомуникацијској инфраструктури које користи Корисник и који спречавају корисника да правилно користи Веб локацију и услуге које се нуде путем њега.
Администратор веб странице није одговоран за:

губитак података од стране корисника због квара опреме, система или других околности које настају због разлога који се не могу приписати администратору веб странице;
последице коришћења Веб локације од стране корисника на начин који је у супротности са важећим законом, одредбама Правилника или обичаја усвојеним у вези с тим,
брзином преноса података и повезаним ограничењима које произилазе из наступања техничких, технолошких или инфраструктурних околности које не леже у делу Администратор веб странице,
кршења правила Права трећих страна кроз садржај (укључујући графички) који је пружио Корисник.

§ 9

Информације о колачићима.

1. Веб локација користи колачиће.

2. Датотеке колачића (тзв. „Колачићи“) су ИТ подаци, посебно текстуалне датотеке, које се чувају на крајњем уређају Корисника веб локације и намењене су за коришћење страница веб локације. Колачићи обично садрже назив веб странице са које потичу, време њиховог чувања на крајњем уређају и јединствени број.

3. Субјект који колачиће ставља на крајњи уређај корисника Веб локације и приступа њима је оператор Веб локације.

4. Колачићи се користе у следеће сврхе:
а. Статистички и аналитички захваљујући којима се Веб локација може оптимизовати да побољша удобност његове употребе од стране посетилаца. Статистички подаци су анонимни.
б) одржавање сесије Корисника веб странице (након пријаве), захваљујући којој корисник не мора поново да уноси податке за пријаву и лозинку на свакој подстраници Веб странице;
ц. одређивање корисничког профила ради приказивања његових прилагођених материјала у рекламним мрежама, посебно у Гоогле мрежи;

5. Веб локација користи две основне врсте колачића: „сессион“ колачиће и „постојане“ колачиће. Сесијски колачићи су привремене датотеке које се чувају на крајњем корисниковом уређају до одјаве, напуштања веб странице или искључивања софтвера (веб претраживача). Трајни колачићи се чувају на крајњем корисниковом уређају за време одређено у параметрима колачића или док их корисник не обрише.

6. Софтвер за прегледавање веб локација (веб претраживача) обично подразумевано омогућава чување колачића на крајњем уређају корисника. Корисници веб локација могу да промене подешавања у овој области. Веб претраживач омогућава брисање колачића. Могуће је и аутоматско блокирање колачића, а детаљне информације о овој теми налазе се у помоћи или документацији веб претраживача.

7. Ограничења употребе колачића могу утицати на неке функционалности доступне на веб локацији.

8. Колачиће постављене на крајњем уређају Корисника веб локације могу такође користити оглашивачи и партнери који сарађују са оператором Веб локације.

9. Препоручујемо да прочитате политику приватности ових компанија да бисте научили правила коришћења колачића која се користе у статистици: Гоогле Аналитицс политика приватности

10. Колачиће може користити оглашавачка мрежа, посебно Гоогле мрежа, за приказивање огласа прилагођених начину на који корисник користи Веб локацију. У ту сврху могу сачувати информације о навигацијској стази корисника или времену проведеном на одређеној страници. 11. У погледу информација о преференцијама корисника које је прикупила Гоогле мрежа за оглашавање, корисник може да прегледа и измени податке добијене колачићима помоћу алата: хттпс://ввв.гоогле.цом/адс/преференцес/

§ 10

Дневници сервера.

1. Информације о одређеном понашању корисника подлијежу евидентирању у слоју сервера. Ови подаци се користе само за администрацију веб локације и за обезбеђивање најефикасније услуге пружају хостинг услуга.

2. Ресурси који се прегледавају идентификују се помоћу УРЛ адреса. Поред тога, регистрација може бити предмет:

 • а. време пријема упита,
 • б. време за слање одговора,
 • ц. име клијентске станице – идентификација извршена ХТТП протоколом,
 • д. информације о грешкама које су се догодиле током имплементације ХТТП трансакције, нпр. УРЛ адреса странице коју је корисник претходно посетио (референтни линк) – у случају када се веб локацији приступа путем везе,
 • ф) информације о корисничком прегледачу,
 • г. Информације о ИП адреси.

3. Горе наведени подаци нису повезани са одређеним особама које прегледавају веб локацију.

4. Горе наведени подаци користе се само у сврху администрације сервера.

§ 11

Пружање података.

 • 1. Подаци се стављају на располагање спољним субјектима само у границама дозвољеним законом.
 • 2. Подаци који омогућавају идентификацију физичке особе стављају се на располагање само уз сагласност те особе.
 • 3. Од оператора се може затражити да информације добијене од веб странице достави овлашћеним телима на основу законитих захтева у мери која произилази из захтева.

6. Управљање датотекама колачића – како у пракси дати и повући сагласност?

  • 1. Ако корисник не жели примати колачиће, може промијенити поставке претраживача. Придржавамо се да онемогућавање колачића неопходних за процесе аутентификације, сигурност, одржавање корисничких поставки може да отежа, а у екстремним случајевима може спречити употребу веб локација
  • 2. Да бисте управљали поставкама колачића, изаберите веб прегледач / систем са доње листе и следите упутства: а. Интернет Екплорер б. Цхроме ц. Сафари д. Фирефок е. Опера ф. Андроид г. Сафари (иОС) х. Виндовс Пхоне и. купина

§1. О веб локацији akhealthcaucus.org и прикупљању података.
Веб локација akhealthcaucus.org прикупља и обрађује ваше податке о ономе што желимо да вас обавестимо, тако да можете бити свесни каквих података прикупљамо и обрађујемо.

§ 12
Завршне одредбе

Решавање било каквих спорова између администратора веб странице и корисника који није потрошач, подлеже суду који је надлежан за адресу администратора веб странице.
Признавање појединих одредаба ових прописа на начин који је закон прописан као неважећи или неефикасни не утиче на важност или ефективност осталих одредби Правилника. Уместо неважеће одредбе примењиваће се правило које је најближе сврха неважеће одредбе и целих ових прописа.
Да би се избегле било какве сумње, Администратор веб локације, који је само ентитет који омогућава алатима и простору сервера Веб локације да аутоматски објављују и приказују Чланке и Графички Садржај на веб локацији, предвиђа да нема намеру да предлаже било какву везу са заштитним знаковима, трговачким именима, знаковима. произвођача и компанија које се користе на веб локацији.
Забрањено је копирање или репродукција, у целини или делом, елемената Веб странице заштићених ексклузивним правима, посебно информација, садржаја, података, фотографија, слика, цртежа, икона, описа производа и бренда и било ког садржаја на Веб локацији.
Постојећи прописи објављују се на веб локацији на начин који омогућава његово чување и понављање репродукције у редовном току активности.