แบบฟอร์มการถอน

แบบฟอร์มการถอน

 

รูปแบบการถอนออกจากสัญญา

(แบบฟอร์มนี้ควรกรอกให้สมบูรณ์และส่งคืนเฉพาะเมื่อคุณต้องการถอนออกจากสัญญา)

ที่อยู่: _________________________________________________________________

อีเมล: _________________________________

ฉันขอแจ้งเกี่ยวกับการถอนตัวของฉันจากข้อตกลงสำหรับการให้บริการที่ให้ไว้เป็นส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ akhealthcaucus.org

วันที่สรุปข้อตกลง ______________________________________________________________

ชื่อและนามสกุลของผู้บริโภค ______________________________________________________

_______________________________________________________________________________

ผู้บริโภคเข้าสู่ระบบบนเว็บไซต์ akhealthcaucus.org ______________________________________

ลายเซ็นของผู้บริโภค ____________________________________________________________

ข้อมูล ___________________________________________________________________________