Ρήτρα πληροφοριών

Ρήτρα πληροφοριών

 

Συντομευμένη μορφή της ρήτρας πληροφοριών:

Ο διαχειριστής των προσωπικών σας δεδομένων είναι akhealthcaucus.org. Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε θα υποβληθούν σε επεξεργασία για να επικοινωνήσουν μαζί σας αν χρησιμοποιήσετε τη φόρμα επικοινωνίας.
Ανατρέξτε στις λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων:

Ρήτρα πληροφοριών

Ποιοι είμαστε

Akhealthcaucus.org, εφεξής αναφερόμενη ως “Διαχειριστής” ή “Εμείς”.

Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας;

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας που είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση: www.akhealthcaucus.org ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected]

Γιατί χρειαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα και ποιες είναι οι νομικές προϋποθέσεις για την επεξεργασία τους;

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για να επικοινωνήσουμε μαζί σας, η οποία καλείται επεξεργασία δεδομένων εντός του εύρους του νόμιμου συμφέροντος μας, σύμφωνα με το άρθρο 6 (1) στ του Κανονισμού 2016/679 της Γενικής Προστασίας Δεδομένων της 27ης Απριλίου 2016 “ΡΟΔΟ”).

Είναι η μεταφορά δεδομένων εθελοντικά; Ναι, παρέχετε τα προσωπικά σας δεδομένα οικειοθελώς.

Δεν χρειάζεται να μας παράσχετε τα δεδομένα σας (όπως τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, το όνομά σας και το επώνυμο, τον αριθμό τηλεφώνου σας), όμως η παροχή αυτών των δεδομένων μέσω της φόρμας επικοινωνίας θα σας επιτρέψει να επικοινωνήσετε μαζί σας. Χωρίς πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα θα ήταν αδύνατο.

Στο βαθμό που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα επειδή είναι αναγκαία για τους σκοπούς του νόμιμου συμφέροντος μας (βάση που αναφέρθηκε παραπάνω), μπορείτε να την αντικρούσετε σύμφωνα με τις διατάξεις του GDPR ανά πάσα στιγμή, επικοινωνώντας μαζί μας όπως περιγράφεται στην ενότητα “Πώς να χειριστείτε επικοινωνήστε μαζί μας “παραπάνω.

Με ποιον μπορούμε να μοιραστούμε τα δεδομένα σας;

Θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο από μόνος μας. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, μπορούμε να μεταφέρουμε τα δεδομένα σας σε φορείς που τις επεξεργάζονται εξ ονόματός μας, π.χ. προμηθευτές λογισμικού, προμηθευτές χώρου εξυπηρετητών και φορείς εξουσιοδοτημένους να λαμβάνουν δεδομένα βάσει του εφαρμοστέου δικαίου, π.χ. δικαστήρια ή αρχές επιβολής του νόμου – φυσικά μόνο εάν υποβάλουν αίτηση βασισμένη σε νομική βάση.

Μεταφέρουμε τα προσωπικά σας δεδομένα εκτός του ΕΟΧ; Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν μεταφέρονται εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Πόσο καιρό θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας; Θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για την απαιτούμενη χρονική περίοδο, λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα τον σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν αυτά τα δεδομένα. Μπορείτε να αντιταχθείτε στις επαφές μας ανά πάσα στιγμή επικοινωνώντας μαζί μας όπως περιγράφεται στην ενότητα “Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας” παραπάνω.

Ποια είναι τα άδειά σας;

Ο διαχειριστής σέβεται τα δικαιώματά σας σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχονται, συγκεκριμένα:

  • το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα,
  • το δικαίωμα να διορθώνετε και να διαγράφετε τα προσωπικά σας δεδομένα (“το δικαίωμα να ξεχαστεί”),
  • το δικαίωμα να περιορίσετε το εύρος της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων,
  • το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων (όταν η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται εντός του νόμιμου συμφέροντος),
  • το δικαίωμα να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, ωστόσο, η απόσυρση της συναίνεσης δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας βάσει συναίνεσης
  • πριν από την απόσυρσή της,
  • το δικαίωμα μεταφοράς δεδομένων, δηλ. να λαμβάνετε τα προσωπικά σας δεδομένα από τον διαχειριστή σε δομημένη, συνήθως χρησιμοποιούμενη μορφή αναγνώσιμη από μηχανή. Μπορείτε να στείλετε αυτά τα δεδομένα σε άλλον διαχειριστή δεδομένων.

Μπορείτε να διαχειριστείτε τα προσωπικά σας δικαιώματα και να ελέγξετε τα δικαιώματά σας για την προστασία της ιδιωτικής ζωής επικοινωνώντας μαζί μας όπως περιγράφεται στην ενότητα “Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας” παραπάνω.

Έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στο αρμόδιο όργανο που ασχολείται με την προστασία των προσωπικών δεδομένων (ο Πρόεδρος του Γραφείου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων), αν σε οποιαδήποτε στιγμή διαπιστώσετε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων παραβιάζει το GDPR.