Informatieclausule

Informatieclausule

Afgekorte vorm van de informatieclausule:

De beheerder van uw persoonlijke gegevens is akhealthcaucus.org. De door u verstrekte persoonsgegevens worden verwerkt om contact met u op te nemen als u het contactformulier gebruikt.

Informatieclausule

Wie we zijn

Akhealthcaucus.org, hierna “Beheerder” of “Wij” genoemd.

Hoe kunt u contact met ons opnemen?

U kunt contact met ons opnemen via het contactformulier op: www.akhealthcaucus.org of per e-mail op:

Waarom hebben we uw persoonlijke gegevens nodig en wat zijn de wettelijke gronden voor de verwerking ervan?

We verwerken uw persoonsgegevens om contact met u op te nemen, wat gegevensverwerking wordt genoemd in het kader van ons legitieme belang, in overeenstemming met artikel 6 (1) f van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 ( “RODO”).

Is de overdracht van gegevens vrijwillig? Ja, u verstrekt uw persoonlijke gegevens vrijwillig.

U hoeft ons uw gegevens niet te verstrekken (zoals uw e-mailadres, uw voor- en achternaam, uw telefoonnummer), maar als u ons deze gegevens verstrekt via het contactformulier, kunt u contact met u opnemen. Zonder toegang tot uw persoonlijke gegevens zou het onmogelijk zijn.

Voor zover wij uw persoonlijke gegevens verwerken omdat dit noodzakelijk is voor de doeleinden van ons legitieme belang (de hierboven aangegeven basis), kunt u hiertegen te allen tijde bezwaar maken in overeenstemming met de bepalingen van de AVG door contact met ons op te nemen zoals beschreven in de paragraaf “Hoe om te gaan met neem contact met ons op hierboven.

Met wie kunnen we uw gegevens delen?

We zullen er alles aan doen om uw persoonlijke gegevens alleen op onszelf te verwerken. In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, kunnen we uw gegevens overdragen aan entiteiten die deze namens ons verwerken, bijv. Softwareleveranciers, leveranciers van serverruimte en entiteiten die gemachtigd zijn om gegevens te verkrijgen op basis van de toepasselijke wetgeving, bijv. Rechtbanken of wetshandhavingsinstanties – natuurlijk alleen als ze een verzoek doen op basis van een toepasselijke wettelijke basis.

Versturen wij uw persoonlijke gegevens buiten de EER? Uw persoonlijke gegevens worden niet overgedragen buiten de Europese Economische Ruimte.

Hoe lang zullen we uw gegevens verwerken? We zullen uw persoonlijke gegevens verwerken voor de periode die nodig is, rekening houdend met het bovenstaande het doel waarvoor deze gegevens werden verzameld. U kunt op elk moment bezwaar maken tegen onze contactpersonen door contact met ons op te nemen zoals beschreven in het gedeelte ‘Contact met ons opnemen’ hierboven.

Wat zijn je rechten?

De beheerder respecteert uw rechten met betrekking tot aan ons verstrekte persoonsgegevens, namelijk:

  • het recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens,
  • het recht om uw persoonlijke gegevens te corrigeren en te verwijderen (“het recht om te worden vergeten”),
  • het recht om de omvang van de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken,
  • het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (wanneer de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt binnen het gerechtvaardigde belang),
  • het recht om uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken, maar het intrekken van toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming
  • vóór de intrekking,
  • het recht om gegevens over te dragen, d.w.z. om uw persoonlijke gegevens van de beheerder te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt machineleesbaar formaat. U kunt deze gegevens naar een andere gegevensbeheerder sturen.

U kunt uw privacyrechten beheren en uw privacyrechten beheren door contact met ons op te nemen zoals beschreven in het gedeelte “Contact opnemen” hierboven.

U hebt ook het recht om een ​​klacht in te dienen bij de relevante instantie die zich bezighoudt met de bescherming van persoonsgegevens (de president van het Bureau voor bescherming van persoonsgegevens), als u op enig moment vindt dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de AVG.