Informācijas klauzula

Informācijas klauzula

Informācijas klauzulas saīsinātā forma:

Jūsu personas datu administrators ir akhealthcaucus.org. Jūsu sniegtie personas dati tiks apstrādāti, lai ar jums sazinātos, ja izmantojat kontakta formu.

Informācijas klauzula

Kas mēs esam

Akhealthcaucus.org, turpmāk saukts par “administratoru” vai “mēs”.

Kā ar mums sazināties?

Jūs varat sazināties ar mums, izmantojot kontaktformu, kas pieejama vietnē: www.akhealthcaucus.org, vai pa e-pastu:

Kāpēc mums ir nepieciešami jūsu personas dati un kāds ir juridiskais pamats to apstrādei?

Mēs apstrādājam jūsu personas datus, lai ar jums sazinātos, un to sauc par datu apstrādi mūsu likumīgo interešu ietvaros saskaņā ar 2016. gada 27. aprīļa Vispārējās datu aizsardzības regulas 2016/679 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu ( “RODO”).

Vai datu pārsūtīšana ir brīvprātīga? Jā, jūs savus personas datus sniedzat labprātīgi.

Jums nav jāsniedz mums savi dati (piemēram, jūsu e-pasta adrese, vārds un uzvārds, tālruņa numurs), tomēr, sniedzot mums šos datus, izmantojot kontakta veidlapu, jūs varēsit sazināties ar jums. Bez piekļuves jūsu personas datiem tas nebūtu iespējams.

Ciktāl mēs apstrādājam jūsu personas datus tāpēc, ka tas ir nepieciešams mūsu likumīgo interešu mērķiem (iepriekš norādītajam pamatam), jūs jebkurā laikā varat iebilst pret to saskaņā ar GDPR, sazinoties ar mums, kā aprakstīts sadaļā “Kā rīkoties sazinieties ar mums ”.

Ar ko mēs varam koplietot jūsu datus?

Mēs pieliksim visas pūles, lai apstrādātu jūsu personas datus tikai paši. Saskaņā ar piemērojamajiem likumiem mēs varam pārsūtīt jūsu datus organizācijām, kas tos apstrādā mūsu vārdā, piemēram, programmatūras piegādātājiem, serveru vietas piegādātājiem un organizācijām, kas pilnvarotas iegūt datus, pamatojoties uz piemērojamiem likumiem, piemēram, tiesām vai tiesībaizsardzības iestādēm – protams, tikai tad, ja tās iesniedz pieprasījumu, pamatojoties uz atbilstošu juridiskais pamats.

Vai mēs pārsūtām jūsu personas datus ārpus EEZ? Jūsu personas dati netiks pārsūtīti ārpus Eiropas Ekonomikas zonas.

Cik ilgi mēs apstrādāsim jūsu datus? Mēs apstrādāsim jūsu personas datus tik ilgi, cik nepieciešams, ņemot vērā iepriekš minēto mērķis, kuram šie dati tika vākti. Jebkurā laikā varat iebilst pret mūsu kontaktpersonām, sazinoties ar mums, kā aprakstīts iepriekš sadaļā “Kā ar mums sazināties”.

Kādas ir jūsu atļaujas?

Administrators ievēro jūsu tiesības attiecībā uz mums sniegtajiem personas datiem, proti:

  • tiesības piekļūt jūsu personas datiem,
  • tiesības labot un dzēst jūsu personas datus (“tiesības tikt aizmirstam”),
  • tiesības ierobežot jūsu personas datu apstrādes apjomu,
  • tiesības iebilst pret jūsu personas datu apstrādi (ja personas datu apstrāde notiek likumīgo interešu ietvaros),
  • tiesības atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei, tomēr piekrišanas atsaukšana neietekmē apstrādes, kas balstīta uz piekrišanu, likumību
  • pirms tā atsaukšanas,
  • tiesības pārsūtīt datus, t.i., saņemt jūsu personas datus no administratora strukturētā, parasti izmantojamā mašīnlasāmā formātā. Šos datus varat nosūtīt citam datu administratoram.

Jūs varat pārvaldīt savas privātuma tiesības un kontrolēt savas privātuma tiesības, sazinoties ar mums, kā aprakstīts iepriekš sadaļā “Kā ar mums sazināties”.

Jums ir arī tiesības iesniegt sūdzību attiecīgajai iestādei, kas nodarbojas ar personas datu aizsardzību (Personas datu aizsardzības biroja priekšsēdētājam), ja jebkurā laikā konstatējat, ka jūsu personas datu apstrāde pārkāpj GDPR.