Propisi web stranica

UVJETI I UVJETI ZA PREDNOSTI DALJINSKIH USLUGA akhealthcaucus.org

§ 1. 
Definicije

Izrazi korišteni u Pravilniku znače:

Članak na web stranici – [email protected] 
Članak – sažet pismeni ispis prehrambenih dodataka ili medicinskih proizvoda dostupnih na prodaju, koji sadrže posebno elemente kao što su opis sastava, opis svojstava, opis djelovanja, način uporabe, procjena djelovanja, informacije o tema mjesta na kojem možete kupiti proizvod, kao i poveznica (poveznica) do web stranice na kojoj možete kupiti proizvod, 
Obrazac – obrazac za prijavu dostupan na web stranici koji omogućava korisniku da se registrira na web mjestu i stvori korisnički račun, 
potrošač – fizička osoba, koji u ugovoru o pružanju usluge djeluje u svrhe koje nisu izravno povezane s njegovom poslovnom ili profesionalnom djelatnošću;
Račun – Korisnikov profil kreiran zajedno s registracijom, putem kojeg može postavljati Članke koristeći poseban obrazac zajedno s grafičkim sadržajem za automatsko objavljivanje na web mjestu; 
Treća strana – fizička osoba, pravna osoba, kao i organizacijska jedinica koja nije pravna osoba, čije posebne odredbe daju pravnu sposobnost koja nije Korisnik 
Propisi – ovi Pravilnici za pružanje usluga na daljinu; 
Usluga – internet usluga na www.akhealthcaucus.org, kroz koje korisnik može koristiti usluge; 
Stranica / y – Administrator i korisnik web stranice; 
Stranica web stranice– web stranica www.akhealthcaucus.org; Ugovor o 
usluzi – ugovor prema kojem se Administrator web stranice obvezuje besplatno pružiti Uslugu korisniku, sklopljen na daljinu, tj. Kao dio organiziranog sustava sklapanja ugovora na daljinu, bez istodobne fizičke prisutnosti stranaka, uz korištenje jednog ili više sredstava komunikacija na daljinu (putem web stranice) do uključivanja i zaključivanja ugovora; 
Usluga – usluga koju pruža Administrator web stranica za besplatno postavljanje i održavanje korisničkog računa na web mjestu, putem kojeg korisnik može besplatno postavljati članke zajedno s bilo kojim grafičkim sadržajem, koji se automatski objavljuju na web mjestu;
Korisnik – fizička osoba koja ima Račun koji ima najmanje 18 godina i ima punu pravnu sposobnost (uključujući Potrošača), kao i pravna osoba ili organizacijska jedinica koja nije pravna osoba, čije posebne odredbe daju pravnu sposobnost; 
Administrator web stranice – akhealthcaucus.org 
Grafički sadržaj – fotografije ili grafike koje Korisnik šalje s proizvodom koji predstavlja proizvod na koji se članak odnosi.

§ 2. 
Opće odredbe

Pravilnik definira pravila pružanja usluge na daljinu. 
Prava intelektualnog vlasništva na sadržaju koje korisnik ne prenosi na web stranici, posebno na autorska prava i prava industrijskog vlasništva na ime, domenu i logotip web stranice, kao i na njegove grafičke, verbalne i verbalno-grafičke elemente (npr. Izgled) , Prava web stranice i softver baze podataka zaštićeni su zakonom i dodijeljeni su Administratoru web stranica ili entitetima s kojima je Administrator web stranice zaključio relevantne ugovore.
Administrator web stranice poduzima korake kako bi osigurao da web stranica ispravno funkcionira u mjeri u kojoj proizlazi iz trenutnih tehničkih saznanja i obvezuje se pravovremeno ukloniti nepravilnosti koje su ispravno izvijestili korisnici, treće strane ili su utvrđene od strane administratora web stranice. 
Korisnik jamči da sav sadržaj koji mu je pružio Administrator web stranice ne krši prava Trećih strana, uključujući bilo koja isključiva prava.

§ 3 
Pravila korištenja Web stranice

Korisnik se posebno obvezuje:

koristiti internetsku stranicu na način koji ne ometa njegovo funkcioniranje, uključujući upotrebu određenog softvera ili uređaja, 
upotrebu bilo kojeg sadržaja objavljenog na web mjestu na takav način da se ne događa kopiranje ili reprodukcija dijelom ili svih elemenata zaštićenih ekskluzivnim pravima stranice web stranice, posebno informacije, sadržaj, podaci, fotografije, slike, crteži, ikone, opisi, članci i zaštitni znakovi.

§ 4. 
Zaključivanje ugovora o pružanju usluga i pravila za pružanje usluga

Korisnik na web stranici može objaviti članak koji je pružio Korisnik, a kojem se može priložiti grafički sadržaj. Objavljivanje članka odvija se bez sudjelovanja administratora web mjesta, tj. Administrator web stranice pruža samo Korisničke alate i prostor za poslužitelj pod Korisničkim računom, putem kojih korisnik samostalno unosi Sadržaj i Grafički sadržaj, koji se kasnije automatski prikazuju na web stranici. 
Ugovor o usluzi zaključit će se kad korisnik primi poruku e-pošte iz stavka 8 ispod.
Da biste zaključili Ugovor o pružanju usluge putem Web stranice, morate posjetiti web stranicu i zatim ispuniti obrazac u mjeri u kojoj je to naznačeno u uputama u Obrascu, poduzimajući daljnje tehničke korake na temelju podataka dostupnih u Obrascu. 
Obrazac za zaključivanje Ugovora o usluzi može se popuniti 24 sata dnevno u sve dane u tjednu. 
Administrator web stranice možete kontaktirati putem kontakt obrasca dostupnog na web mjestu, 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu.
Slanje podataka sadržanih u Obrascu (slanje Obrasca) i zaključivanje Ugovora o usluzi mogući su samo nakon prihvaćanja ovih Pravila i pristanka Korisnika na pružanje Računa prije isteka roka od 14 dana za povlačenje iz Ugovora o usluzi.
Nužni uvjet za zaključivanje Ugovora o pružanju usluga je pružanje točnih podataka u Obrascu. U slučaju bilo kakvih nedoumica administratora web stranice u vezi s ispravnošću podataka koje je pružio korisnik, administrator web stranice provjerava te podatke, na primjer, kontaktirajući s korisnikom. Ako je nemoguće kontaktirati s korisnikom ili provjeriti podatke koje je pružio korisnik iz razloga koji se mogu pripisati korisniku, administrator web stranice ne zaključuje ugovor o usluzi. 
Neposredno nakon razmatranja i provjere Obrasca, korisnik dobiva e-mail u kojem se potvrđuju svi relevantni elementi zaključenog Ugovora o usluzi. Nakon slanja poruke iz prethodne rečenice aktivira se Korisnički račun.
Članak (zajedno s bilo kojim grafičkim sadržajem) koji je Korisnik objavio pomoću posebnog obrasca dostupnog putem Korisničkog računa prikazan je na web stranici u roku od 7 dana od kada ga korisnik unese u obrazac na Računu i odobrenje od strane korisnika. 
Korisnik može u bilo kojem trenutku raskinuti Ugovor o pružanju usluge, podnošenjem odgovarajuće izjave Administratoru web stranice (pismo poslano poštom, kurirom ili e-poštom) putem e-maila na e-mail adresu web mjesta ili dopisivanjem na adresu administratora web stranice.

§ 5. 
Uputa za odustajanje od ugovora od strane Potrošača

Korisnik koji je potrošač ima pravo odustati od Ugovora o pružanju usluga u roku od 14 dana bez navođenja razloga. 
Rok za odustajanje od Ugovora o pružanju usluga ističe nakon 14 dana od dana zaključenja Ugovora o pružanju Usluga. 
Za ostvarivanje prava na odustajanje od Ugovora o pružanju usluga Korisnik koji je Potrošač dužan je putem e-maila na e-mail stranice ili dopisivanjem na adresu Upravitelja web stranice obavijestiti o svojoj odluci da odustane od Ugovora o pružanju usluga nedvosmislenom izjavom (pismo poslano poštom, kurirskom ili e-mailom).
Korisnik koji je potrošač može koristiti obrazac obrasca za povlačenje modela za pružanje usluga postavljenih na web mjestu, ali to nije obvezno. 
Za ispunjenje roka za odustajanje od Ugovora o pružanju Usluga dovoljno je Korisniku koji je Potrošač poslati informacije u vezi s ostvarivanjem svog prava na odustajanje od ugovora prije roka za odustajanje od Ugovora o pružanju Usluge.

§ 6 
Žalbe korisnika

Korisnik može podnijeti žalbu Administratoru web stranica zbog pružanja usluge, dok Administrator web stranice prepoznaje samo pritužbe ili pritužbe:

dostavljeno poštom na adresu administratora web stranice, 
primljeno putem e-pošte na e-adresu administratora web stranice [email protected]

Korisnik može podnijeti prigovor ili prigovor putem punomoćnika, punomoć se mora izraditi u uobičajenom pisanom obliku, osim ako postoje posebne činjenične okolnosti koje ukazuju na potrebu zadržavanja pisanog obrasca uz potvrdu javnog bilježnika ili službene potpisa. 
Korisnik je dužan:

navedite u prigovoru ili prigovoru svoje ime, e-mail adresu (ako ne navedete adresu e-pošte, spriječit će Administrator web stranice da kontaktira podnositelja žalbe i razmotri prigovor ili prigovor) i podatke koji upućuju na predmet prigovora ili prigovora, kao i svoj položaj u vezi s pitanjem obuhvaćenim prigovorom ili prigovor, 
priložite uz tužbu ili original ili kopije dokumenata koji se tiču ​​predmeta prigovora ili prigovora, ako je potrebno razjasniti relevantne okolnosti slučaja.

Korisnik treba nastojati da se žalba ili prigovor podnese odmah nakon što dobije informacije o okolnostima koje opravdavaju njihovo podnošenje. 
Administrator web stranice ostavlja žalbe ili prigovore koji ne sadrže podatke koji identificiraju korisnika bez prepoznavanja. 
Administrator web stranice tijekom razmatranja pritužbe ili prigovora, kako bi razjasnio sve relevantne okolnosti na koje se žalba ili prigovor odnosi, može od podnositelja žalbe zatražiti dodatne informacije, objašnjenja ili dokumente ako:

iz sadržaja pritužbe ili prigovora nije moguće pravilno utvrditi njen predmet ili položaj podnositelja žalbe ili 
je potrebno temeljito ispitivanje žalbe ili prigovora,

pod mukom je da pusti žalbu ili prigovor bez razmatranja u slučaju da podnositelj žalbe ne poduzme radnju ili radnju koja bi omogućila razmatranje prigovora ili prigovora. 
Administrator web stranice odmah, ali najkasnije u roku od 21 dana od dana primitka žalbe ili prigovora, odgovorit će na podnesenu žalbu ili prigovor koji će se žalitelju proslijediti na e-mail adresu s koje je administrator web stranice primio prigovor ili prigovor. 
Korisnik može u bilo kojem trenutku zatražiti da pitanje koje je predmet prigovora riješi treća strana i u tu svrhu:

primijeniti na posrednika ili instituciju pred kojom će se voditi postupak posredovanja sa zahtjevom za posredovanje, 
podnijeti zahtjev za instituciju pred kojom je u tijeku prijateljski postupak sa zahtjevom za razmatranje slučaja arbitražnog suda, 
ako je potrošač, zatražiti pomoć nadležnog ombudsmana potrošači ili drugi subjekti koji obavljaju slične funkcije.

Na http://ec.europa.eu/consumers/odr dostupna je platforma za internetsko rješavanje sporova između potrošača i poduzetnika na razini EU (platforma ODR). ODR platforma interaktivna je i višejezična web stranica s potrošačkim i poduzetnicima koji sve mogu potražiti vanparnični spor oko ugovornih obveza prema ugovoru o internetskim uslugama. 
Kako bi se uklonile sve nedoumice, uputstva iz odst. 8 ili 9 gore ne predstavljaju arbitražnu klauzulu ili automatski pristanak administratora web stranica za sudjelovanje u medijacijskom ili arbitražnom postupku.

§ 7 
Autorska prava

Nakon primitka poruke iz stavka 4. st. 8 Pravilnika, korisnik daje administratoru web stranice neekskluzivnu licencu za Članke i grafički sadržaj besplatno u sljedećim područjima upotrebe:

u području snimanja i reprodukcije djela – snimanje i reprodukcija primjeraka djela u bilo kojem formatu i bilo kojoj digitalnoj tehnici; 
u okviru trgovanja izvornikom ili primjercima na kojima su djela snimljena – stavljanjem originala ili primjeraka na web mjesto putem web stranice; 
u opsegu širenja djela na drugačiji način od navedenog u gornjoj točki 2. – javno prikazivanje na web stranici, kao i javni pristup djelima na način da svi mogu imati pristup njima na mjestu i u vremenu koje je odabrao na web stranici, 
ulazeći u sjećanje računalo, koje 
kombinira svako djelo, u cjelini ili djelomično, s ostalim radovima za zajedničku distribuciju

Licenca iz stavka 1 gore, događa se bez teritorijalnih i vremenskih ograničenja (neodređeno).

§ 8. 
Odgovornost

Administrator web stranice nije odgovoran za tehničke probleme ili tehnička ograničenja koja nastaju u računalnoj opremi, krajnjem uređaju, IKT sustavu i telekomunikacijskoj infrastrukturi koje koristi Korisnik i koji sprječavaju korisnika da pravilno koristi web stranicu i usluge koje se nude putem njega. 
Administrator web stranice nije odgovoran za:

gubitak podataka od strane korisnika zbog kvara opreme, sustava ili drugih okolnosti koje proizlaze iz razloga koji se ne mogu pripisati administratoru web stranice; 
posljedice korištenja web stranice od strane korisnika na način koji nije u skladu s primjenjivim zakonom, odredbama Pravilnika ili običaja donesenih u vezi s tim, 
brzinom prijenosa podataka i povezanim ograničenjima koje proizlaze iz nastanka tehničkih, tehnoloških ili infrastrukturnih okolnosti koje ne upravljaju Upraviteljem web stranice, 
kršenja pravila Prava trećih strana kroz sadržaj (uključujući grafički) koji pruža Korisnik.

§ 9

Informacije o kolačićima.

1. Web stranica koristi kolačiće.

2. Datoteke kolačića (takozvani “kolačići”) su podaci o IT-u, posebno tekstualne datoteke, koje se pohranjuju na krajnjem uređaju korisnika web mjesta i namijenjene su upotrebi stranica web mjesta. Kolačići obično sadrže naziv web stranice s koje potječu, vrijeme njihovog skladištenja na krajnjem uređaju i jedinstveni broj.

3. Subjekt koji kolačiće stavlja na krajnji uređaj Korisnika web stranice i pristupa im je operator web stranice.

4. Kolačići se koriste u sljedeće svrhe: 
a. Statističke i analitičke zahvaljujući kojima se web stranica može optimizirati kako bi poboljšala udobnost njezine uporabe od strane posjetitelja. Statistički podaci su anonimni. 
b. održavanje sjednice Korisnika web mjesta (nakon prijave), zahvaljujući kojoj Korisnik ne mora ponovno unijeti prijavu i lozinku na svakoj podstranici web stranice; 
c. određivanje korisnikovog profila s ciljem prikazivanja njegovih prilagođenih materijala u reklamnim mrežama, posebno Google mreži;

5. Web stranica koristi dvije osnovne vrste kolačića: “session” kolačiće i “trajni” kolačiće. Sesijski kolačići privremene su datoteke koje se pohranjuju na krajnjem korisnikovom uređaju do odjave, napuštanja web stranice ili isključivanja softvera (web preglednika). Trajni kolačići pohranjuju se na krajnjem uređaju korisnika za vrijeme određeno u parametrima kolačića ili dok ih korisnik ne briše.

6. Softver za pregledavanje web stranica (web preglednik) obično zadano omogućuje pohranu kolačića na krajnjem uređaju korisnika. Korisnici web mjesta mogu promijeniti postavke u ovom području. Internetski preglednik omogućuje vam brisanje kolačića. Moguće je i automatski blokiranje kolačića, a detaljne informacije o ovoj temi nalaze se u pomoći ili dokumentaciji web preglednika.

7. Ograničenja upotrebe kolačića mogu utjecati na neke funkcionalnosti dostupne na web mjestu.

8. Kolačiće postavljene na krajnjem uređaju Korisnika web stranice mogu koristiti i oglašivači i partneri koji surađuju s operatorom Web stranice.

9. Preporučujemo čitanje pravila o privatnosti ovih tvrtki kako biste naučili pravila upotrebe kolačića koja se koriste u statistici: Pravila o privatnosti Google Analyticsa

10. Kolačiće mogu koristiti oglašavačke mreže, posebno Google mreža, za prikazivanje oglasa prilagođenih načinu na koji korisnik koristi web mjesto. U tu svrhu mogu spremiti informacije o navigacijskoj stazi korisnika ili vremenu koje je proveo na određenoj stranici. 11. U pogledu podataka o korisničkim preferencijama koje je prikupila Google oglašavačka mreža, korisnik može pregledavati i uređivati ​​podatke dobivene iz kolačića pomoću alata: https://www.google.com/ads/preferences/

§ 10

Dnevnici poslužitelja.

1. Informacije o određenom ponašanju korisnika podliježu zapisu u sloj poslužitelja. Ovi se podaci koriste samo za administraciju web stranice i za osiguranje najučinkovitije usluge pružanja hosting usluga.

2. Resursi koji se pregledavaju identificiraju se prema URL adresama. Pored toga, može se podložiti registraciji sljedeće:

 • a. vrijeme primitka upita,
 • b. vrijeme za slanje odgovora,
 • c. naziv stanice klijenta – identifikacija provedena HTTP protokolom,
 • d. podatke o pogreškama koje su se dogodile tijekom implementacije HTTP transakcije, npr. URL adresa stranice koju je korisnik prethodno posjetio (referentna veza) – ako je web mjesto uneseno putem veze,
 • f. podatke o korisnikovu pregledniku,
 • g. Informacije o IP adresi.

3. Gore navedeni podaci nisu povezani s određenim osobama koje pregledavaju web mjesto.

4. Gore navedeni podaci koriste se samo za potrebe administriranja poslužitelja.

§ 11

Davanje podataka.

 • 1. Podaci se stavljaju na raspolaganje vanjskim subjektima samo u granicama dopuštenim zakonom.
 • 2. Podaci koji omogućuju identifikaciju fizičke osobe stavljaju se na raspolaganje samo uz pristanak te osobe.
 • 3. Od operatora se može zahtijevati da informacije prikupljene od strane web stranice dostavi ovlaštenim tijelima na temelju zakonitih zahtjeva u mjeri koja proizlazi iz zahtjeva.

6. Upravljanje datotekama kolačića – kako u praksi dati i povući suglasnost?

  • 1. Ako korisnik ne želi primiti kolačiće, može promijeniti postavke preglednika. Pridržavamo se da onemogućivanje kolačića neophodnih za procese provjere autentičnosti, sigurnost, održavanje korisničkih postavki može otežati, a u ekstremnim slučajevima može spriječiti upotrebu web stranica
  • 2. Da biste upravljali postavkama kolačića, odaberite web preglednik / sustav s donjeg popisa i slijedite upute: a. Internet Explorer b. Chrome c. Safari d. Firefox e. Opera f. Android g. Safari (iOS) h. Windows Phone i. kupina

§1. O web stranici akhealthcaucus.org i prikupljanju podataka. 
Web stranica akhealthcaucus.org prikuplja i obrađuje vaše podatke o onome što želimo da vas obavijestimo, kako biste bili svjesni kakvih podataka prikupljamo i obrađujemo.

§ 12. 
Završne odredbe

Rješavanje bilo kakvih sporova između administratora web stranice i korisnika koji nije potrošač podliježe sudu koji je nadležan za adresu administratora web stranice. 
Priznavanje pojedinih odredaba ovih Pravila na način koji je zakonom propisan kao nevažeći ili neučinkoviti ne utječe na valjanost ili djelotvornost ostalih odredaba Pravilnika. Umjesto nevaljane odredbe, primjenjivat će se pravilo koje je najbliže svrha nevažeće odredbe i cjelini ovih Pravila.
Kako bi se izbjegle nedoumice, administrator web stranice, koji je samo entitet koji omogućava automatsko objavljivanje i prikaz članaka i grafičkog sadržaja na web stranici putem alata web mjesta i poslužiteljskog prostora, propisuje da nije namijenjeno predlaganju bilo kakve veze s zaštitnim znakovima, trgovačkim imenima, znakovima proizvođača i tvrtki koje se koriste na web mjestu. 
Zabranjeno je kopirati ili reproducirati, u cijelosti ili djelomično, dijelove web stranice zaštićene ekskluzivnim pravima, posebno informacije, sadržaj, podatke, fotografije, slike, crteže, ikone, opis proizvoda i robne marke i bilo koji sadržaj na web mjestu.
Trenutačni propisi objavljuju se na web mjestu na način koji omogućuje njegovo pohranjivanje i ponavljanje reprodukcije u redovnom tijeku aktivnosti.