Regulament

TERMENI ȘI CONDIȚII PENTRU BENEFICIILE SERVICIILOR DE DISTANȚĂ akhealthcaucus.org

§ 1 
Definiții

Termenii folosiți în regulamente înseamnă:

Adresa de e-mail a site-ului web – [email protected] 
Articol – o declarație scrisă concisă privind disponibilitatea de vânzare suplimente alimentare sau dispozitive medicale, care conține în special elemente precum descrierea compoziției, descrierea proprietăților, descrierea acțiunii, metoda de utilizare, evaluarea acțiunii, informații despre subiectul locului unde puteți cumpăra produsul, precum și un link (link) către site-ul web de unde puteți cumpăra produsul, 
Formular – formular de cerere disponibil pe site-ul web care permite utilizatorului să se înregistreze pe site-ul web și să creeze un Cont de utilizator, 
Consumator – o persoană fizică, care în Contractul de furnizare a Serviciului acționează în scopuri care nu au legătură directă cu activitatea sa profesională sau profesională;
Cont – profilul utilizatorului creat împreună cu înregistrarea, prin intermediul căruia poate plasa articole folosind formularul special împreună cu conținut grafic pentru publicarea automată pe site-ul web; 
Terță parte – persoană fizică, persoană juridică, precum și o unitate organizațională care nu este o persoană juridică, ale cărei prevederi speciale acordă capacitate juridică, care nu este un utilizator; 
Reglementări – prezentele reglementări privind furnizarea de servicii la distanță; 
Serviciul de servicii de Internet disponibile la www.akhealthcaucus.org, prin care utilizatorul poate folosi Serviciul -; 
Page / y – Administrator și Utilizator Website; 
Pagina web– site-ul www.akhealthcaucus.org; Contract de 
servicii – un acord în temeiul căruia administratorul site-ului se angajează să furnizeze serviciul gratuit utilizatorului, încheiat de la distanță, adică ca parte a unui sistem organizat de încheiere de contracte la distanță, fără prezența fizică simultană a părților, cu utilizarea exclusivă a unuia sau mai multor fonduri comunicarea la distanță (prin intermediul site-ului web) până la încheierea contractului; 
Serviciu – un serviciu furnizat de administratorul site-ului pentru configurarea și menținerea gratuită a unui cont de utilizator pe site, prin care utilizatorul poate plasa gratuit articole împreună cu orice conținut grafic, care sunt publicate automat pe site;
Utilizator – persoană fizică care are un Cont care are cel puțin 18 ani și are capacitate juridică deplină (inclusiv Consumatorul), precum și o persoană juridică sau o unitate organizatorică care nu este o persoană juridică, ale cărei prevederi speciale acordă capacitate juridică; 
Administratorul site-ului web – akhealthcaucus.org 
Conținut grafic – fotografii sau imagini transmise de Utilizator împreună cu Produsul care prezintă produsul la care se aplică articolul.

§ 2 
Dispoziții generale

Regulamentele definesc regulile de furnizare a serviciului la distanță. 
Drepturile de proprietate intelectuală asupra conținutului care nu a fost transferat de către utilizator pe site-ul web, în ​​special drepturile de autor și drepturile de proprietate industrială în numele, domeniul și logotipul site-ului, precum și elementele sale grafice, verbale și verbale-grafice (de exemplu, aspect) , Dreptul de software și baza de date a site-ului Web sunt protejate de lege și sunt atribuite administratorului site-ului sau entităților cu care administratorul site-ului a încheiat acorduri relevante.
Administratorul site-ului Web ia măsuri pentru a asigura că site-ul Web funcționează corect în măsura în care rezultă din cunoștințele tehnice actuale și se angajează să elimine, în timp util, neregulile care au fost raportate în mod corespunzător de către utilizatori, terți sau identificate de administratorul site-ului. 
Utilizatorul garantează că tot conținutul furnizat de către Administratorul site-ului nu încalcă drepturile terților, inclusiv orice drepturi exclusive.

§ 3 
Reguli de utilizare a site-ului Web

Utilizatorul este obligat în special să:

utilizați pagina site-ului într-un mod care nu interferează cu funcționarea sa, inclusiv prin utilizarea de software sau dispozitive specifice, 
utilizarea oricăror conținut postat pe site-ul web, astfel încât copierea sau reproducerea în parte sau a tuturor elementelor protejate de drepturile exclusive ale paginii site-ului nu se produce, în special informații, conținut, date, fotografii, imagini, desene, pictograme, descrieri, articole și mărci comerciale.

§ 4 
Încheierea contractului de furnizare a serviciilor și reguli pentru furnizarea de servicii

Utilizatorul poate publica pe site-ul Web un articol furnizat de acesta, la care poate fi atașat Conținutul grafic. Publicarea articolului are loc fără participarea administratorului site-ului, adică administratorul site-ului furnizează numai instrumente de utilizator și spațiu server sub contul de utilizator, prin intermediul căruia utilizatorul introduce independent conținut și conținut grafic, care sunt ulterior afișate automat pe pagina site-ului. 
Acordul de servicii va fi încheiat atunci când Utilizatorul primește mesajul de e-mail menționat la alin 8 de mai jos.
Pentru a încheia Acordul pentru furnizarea Serviciului prin intermediul site-ului Web, trebuie să vizitați Website-ul și apoi să completați Formularul în măsura în care este indicat în instrucțiunile din Formular, luând măsuri tehnice suplimentare pe baza informațiilor disponibile în Formular. 
Formularul pentru încheierea contractului de servicii poate fi completat 24 de ore pe zi în toate zilele săptămânii. 
Puteți contacta administratorul site-ului web utilizând formularul de contact disponibil pe site-ul web, 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână.
Trimiterea datelor conținute în formular (trimiterea formularului) și încheierea contractului de servicii sunt posibile numai după acceptarea prezentelor regulamente și consimțământul utilizatorului de a furniza contul înainte de expirarea perioadei de 14 zile pentru retragerea din contractul de furnizare a serviciului.
O condiție necesară pentru încheierea contractului de furnizare este furnizarea de date corecte în formular. În cazul în care există îndoieli ale administratorului site-ului web cu privire la corectitudinea datelor furnizate de către utilizator, administratorul site-ului web verifică aceste date, de exemplu, contactând Utilizatorul. În cazul în care nu este în măsură să contacteze Utilizatorul sau să verifice datele furnizate de acesta din motive imputabile Utilizatorului, Administratorul site-ului Web nu încheie un Contract de servicii. 
Imediat după examinarea și verificarea formularului, utilizatorul primește un e-mail care confirmă toate elementele relevante ale contractului de servicii încheiat. La trimiterea mesajului menționat în propoziția precedentă, contul de utilizator este activat.
Articolul (împreună cu orice conținut grafic) postat de Utilizator folosind un formular special pus la dispoziție în cadrul Contului de utilizator este afișat pe site-ul Web în termen de 7 zile de la introducerea acestuia de către Utilizator în formularul din Cont și aprobarea acestuia. 
Utilizatorul poate rezilia Acordul pentru furnizarea Serviciului în orice moment, prin transmiterea unei declarații relevante către Administratorul Website-ului (scrisoare trimisă prin poștă, curier sau e-mail) prin e-mail la adresa de e-mail a Site-ului sau prin corespondență la adresa administratorului site-ului.

§ 5 
Instrucțiuni privind retragerea din contract de către consumator

Utilizatorul care este consumator are dreptul să se retragă din contract pentru furnizarea de servicii în termen de 14 zile, fără a da niciun motiv. 
Termenul de retragere din acord pentru furnizarea serviciilor expiră după 14 zile de la data încheierii Acordului pentru furnizarea de servicii. 
Pentru a exercita dreptul de retragere din Acord pentru furnizarea de Servicii, Utilizatorul care este Consumator este obligat să informeze prin e-mail la adresa de e-mail a Site-ului sau prin corespondență la adresa Administratorului Website-ului asupra deciziei sale de a se retrage din Acord pentru furnizarea de servicii prin intermediul unei declarații fără echivoc (scrisoare trimisă prin poștă, prin curier sau e-mail).
Utilizatorul care este consumator poate utiliza formularul de retragere a modelului Acordului pentru furnizarea serviciilor plasate pe site-ul Web, dar nu este obligatoriu. 
Pentru a respecta termenul de retragere din Contract pentru furnizarea serviciilor, este suficient ca Utilizatorul care este Consumator să trimită informații cu privire la exercitarea dreptului său de a se retrage din contract înainte de termenul de retragere din Contract pentru furnizarea de servicii.

§ 6 
Reclamatii ale utilizatorilor

Utilizatorul poate trimite o reclamație administratorului site-ului web cu privire la furnizarea Serviciului, în timp ce administratorul site-ului web recunoaște numai reclamații sau reclamații:

livrate prin poștă la adresa administratorului site-ului, 
primite prin e-mail la adresa de e-mail a administratorului site-ului [email protected]

Utilizatorul poate depune o reclamație sau o reclamație prin procură, împuternicirea trebuie făcută în forma scrisă obișnuită, cu excepția cazului în care există circumstanțe de fapt specifice care indică necesitatea păstrării formularului scris cu un notar sau o confirmare oficială a semnăturii. 
Utilizatorul este obligat să:

indicați în plângere sau plângere numele dvs., adresa de e-mail (neprezentarea unei adrese de e-mail va împiedica administratorul site-ului să contacteze reclamantul și să ia în considerare plângerea sau reclamația) și informații care indică subiectul reclamației sau reclamației, precum și poziția dvs. în problema reglementată de plângere sau plângere, 
atașați plângerea sau originalul sau copii ale documentelor referitoare la obiectul plângerii sau plângerii, dacă este necesar să clarificați circumstanțele relevante ale cazului.

Utilizatorul ar trebui să facă eforturi pentru ca reclamația sau reclamația să fie transmisă imediat după obținerea informațiilor despre circumstanțele care justifică transmiterea acestora. 
Administratorul site-ului web lasă reclamații sau reclamații care nu conțin date care identifică Utilizatorul fără a fi recunoscut. 
Administratorul site-ului Web, în ​​timp ce examinează o plângere sau o reclamație, pentru a clarifica toate circumstanțele relevante la care se referă reclamația sau reclamația, poate solicita reclamantului să furnizeze informații suplimentare, explicații sau documente dacă:

din conținutul reclamației sau al reclamației nu este posibilă determinarea corectă a subiectului sau a poziției reclamantului sau 
este necesară o examinare detaliată a plângerii sau a reclamației,

sub durerea de a părăsi plângerea sau plângerea fără a fi luate în considerare în cazul nerespectării reclamantului sau a unei măsuri care să permită examinarea plângerii sau a reclamației 
Administratorul site-ului web răspunde imediat, dar nu mai târziu de cel mult 21 de zile de la data primirii plângerii sau a reclamației, va răspunde la reclamația sau reclamația depusă, care va fi transmisă reclamantului la adresa de e-mail de la care administratorul site-ului a primit plângerea sau reclamația. 
Utilizatorul poate solicita în orice moment ca problema care face obiectul reclamației să fie soluționată de o terță parte și în acest scop:

se adresează mediatorului sau instituției în fața căreia procedurile de mediere vor fi pendinte cu o cerere de mediere, 
se aplică instituției în fața căreia procedura amiabilă va fi pendinte cu o cerere de examinare a cazului de către instanța de arbitraj, 
dacă este un consumator, să solicite asistența unui avocat competent. consumatorii sau alte entități care îndeplinesc funcții similare.

La http://ec.europa.eu/consumers/odr există o platformă disponibilă pentru soluționarea disputelor online între consumatori și antreprenori la nivelul UE (platforma ODR). Platforma ODR este un site web interactiv și multilingv, cu un singur ghișeu pentru consumatori și antreprenori care solicită soluționarea în afara instanței a unei dispute privind obligațiile contractuale în cadrul unui contract de servicii online. 
Pentru a elimina orice îndoială, instrucțiunea menționată la alin. 8 sau 9 de mai sus nu constituie o clauză de arbitraj sau consimțământul automat al administratorului site-ului web pentru a participa la procedurile de mediere sau arbitraj.

§ 7 
Drepturi de autor

La primirea mesajului menționat la § 4 alin. 8 din regulamente, utilizatorul acordă administratorului site-ului web o licență neexclusivă pentru articol și conținut grafic în mod gratuit în următoarele domenii de utilizare:

în domeniul înregistrării și reproducerii operelor – înregistrarea și reproducerea copiilor lucrărilor în orice format și orice tehnică digitală; 
în sfera de comercializare a originalului sau a copiilor pe care au fost înregistrate lucrările – plasarea originalului sau a copiilor pe site prin intermediul site-ului; 
în sfera de difuzare a lucrărilor într-un mod diferit de cel specificat la punctul 2 de mai sus – afișarea publică pe site-ul web, precum și accesul public la lucrări astfel încât toată lumea să poată avea acces la ele la locul și ora alese de acestea pe site, 
intrând în memorie un computer, care 
conectează fiecare dintre lucrări, integral sau parțial, cu alte lucrări în scopul diseminării,

Licența menționată la alin 1 de mai sus, apare fără restricții teritoriale și de timp (este nedeterminată).

§ 8 
Răspundere

Administratorul site-ului nu este responsabil pentru problemele tehnice sau restricțiile tehnice care apar la echipamentele computerizate, dispozitivul final, sistemul TIC și infrastructura de telecomunicații utilizate de Utilizator și care împiedică Utilizatorul să utilizeze corect Website-ul și serviciile oferite prin intermediul acestuia. 
Administratorul site-ului nu este responsabil pentru:

pierderea de date de către Utilizator din cauza unei defecțiuni a echipamentului, a sistemului sau a altor circumstanțe care apar din motive care nu sunt imputabile Administratorului Website-ului; 
consecințele utilizării site-ului web de către utilizator într-o manieră incompatibilă cu legislația aplicabilă, dispozițiile regulamentelor sau obiceiurilor adoptate în acest sens, 
viteza transferului de date și restricțiile aferente rezultate din apariția unor circumstanțe tehnice, tehnologice sau de infrastructură care nu aparțin administratorului site-ului, 
încălcări Drepturile terților prin conținut (inclusiv grafic) furnizate de Utilizator.

§ 9

Informații despre cookie-uri.

1. Site-ul web folosește cookie-uri.

2. Fișierele cookie (așa-numitele „cookie-uri”) sunt date IT, în special fișiere text, care sunt stocate pe dispozitivul final al Utilizatorului Website-ului și sunt destinate utilizării paginilor site-ului Web. Cookie-urile conțin de obicei numele site-ului web de la care provin, timpul de stocare pe dispozitivul final și un număr unic.

3. Entitatea care plasează cookie-urile pe dispozitivul final al Utilizatorului site-ului Web și le accesează este operatorul Website-ului.

4. Cookie-urile sunt utilizate în următoarele scopuri: 
a. Statistică și analitică, datorită căreia site-ul poate fi optimizat pentru a îmbunătăți confortul utilizării sale de către vizitatori. Datele statistice sunt anonime. 
b. menținerea sesiunii Utilizatorului site-ului (după logare), datorită căreia Utilizatorul nu trebuie să reintroducă parola de conectare și parola pe fiecare pagină a site-ului; 
c. determinarea profilului utilizatorului pentru a-i afișa materiale adaptate în rețelele de publicitate, în special în rețeaua Google;

5. Site-ul utilizează două tipuri de cookie-uri de bază: cookie-uri „sesiune” și cookie-uri „persistente”. Cookie-urile de sesiune sunt fișiere temporare care sunt stocate pe dispozitivul final al Utilizatorului până la deconectare, părăsirea site-ului web sau oprirea software-ului (browserul web). Cookie-urile persistente sunt stocate pe dispozitivul final al Utilizatorului pentru timpul specificat în parametrii cookie sau până când sunt șterse de către Utilizator.

6. Software-ul pentru navigare pe site-uri web (browser web), de regulă, implicit permite stocarea cookie-urilor pe dispozitivul final al Utilizatorului. Utilizatorii site-ului web pot modifica setările din această zonă. Browserul web vă permite să ștergeți cookie-urile. De asemenea, este posibil să blocați automat cookie-urile. Informații detaliate despre acest subiect sunt furnizate în ajutorul sau documentația browserului web.

7. Restricțiile privind utilizarea cookie-urilor pot afecta unele funcționalități disponibile pe site-ul Web.

8. Cookie-urile plasate pe dispozitivul final al Utilizatorului Website-ului pot fi, de asemenea, utilizate de către agenții de publicitate și partenerii care colaborează cu operatorul site-ului Web.

9. Vă recomandăm să citiți politica de confidențialitate a acestor companii pentru a afla regulile de utilizare a cookie-urilor utilizate în statistici: Politica de confidențialitate Google Analytics

10. Cookie-urile pot fi utilizate de rețelele de publicitate, în special de rețeaua Google, pentru a afișa anunțuri adaptate modului în care utilizatorul utilizează site-ul. În acest scop, acestea pot salva informații despre calea de navigare a utilizatorului sau timpul petrecut pe o anumită pagină. 11. În ceea ce privește informațiile despre preferințele utilizatorului colectate de rețeaua de publicitate Google, utilizatorul poate vizualiza și edita informațiile derivate din cookie-uri folosind instrumentul: https://www.google.com/ads/preferences/

§ 10

Jurnalele serverului.

1. Informațiile despre comportamentul utilizatorului sunt supuse înregistrării în stratul serverului. Aceste date sunt utilizate doar pentru administrarea site-ului Web și pentru a asigura cel mai eficient serviciu furnizat de servicii de găzduire.

2. Resursele căutate sunt identificate prin adrese URL. În plus, următoarele pot fi supuse înregistrării:

 • a. ora primirii anchetei,
 • b. timp pentru a trimite răspuns,
 • c. numele postului client – identificarea efectuată prin protocolul HTTP,
 • d. informații despre erorile apărute în timpul implementării tranzacției HTTP, de exemplu, adresa URL a paginii vizitate anterior de utilizator (link-ul referitor) – dacă site-ul Web a fost introdus printr-o legătură,
 • f. informații despre browserul utilizatorului,
 • g. Informații despre adresa IP.

3. Datele de mai sus nu sunt asociate cu anumite persoane care navighează pe site.

4. Datele de mai sus sunt utilizate numai în scopuri de administrare a serverului.

§ 11

Furnizarea de date.

 • (1) Datele sunt puse la dispoziția entităților externe numai în limitele permise de lege.
 • 2. Datele care permit identificarea unei persoane fizice sunt puse la dispoziție numai cu acordul acestei persoane.
 • (3) Operatorul poate fi obligat să furnizeze informații colectate de site-ul web către organismele autorizate pe baza cererilor legale, în măsura în care rezultă din cerere.

6. Gestionarea fișierelor cookie – cum să acordați și să retrageți consimțământul în practică?

  • 1. Dacă utilizatorul nu dorește să primească cookie-uri, poate modifica setările browserului. Ne rezervăm că dezactivarea cookie-urilor necesare proceselor de autentificare, securitatea, menținerea preferințelor utilizatorului poate îngreuna, iar în cazuri extreme poate împiedica utilizarea site-urilor web
  • 2. Pentru a gestiona setările cookie-urilor, selectați browserul / sistemul web din lista de mai jos și urmați instrucțiunile: a. Internet Explorer b. Chrome c. Safari d. Firefox e. Opera f. Android g. Safari (iOS) h. Windows Phone i. Mure

§ 1. Despre site-ul akhealthcaucus.org și colectarea datelor. 
Site-ul akhealthcaucus.org colectează și prelucrează datele dvs. despre ceea ce vrem să vă informăm, astfel încât să puteți fi conștienți de ce date colectăm și procesăm.

§ 12 
Dispoziții finale

Soluționarea oricăror litigii care apar între Administratorul site-ului Web și Utilizatorul care nu este Consumator va fi supusă instanței care are competența asupra adresei Administratorului Website-ului. 
Recunoașterea dispozițiilor individuale ale prezentelor regulamente într-o manieră prevăzută de lege ca fiind invalidă sau ineficientă, nu afectează validitatea sau eficacitatea dispozițiilor rămase din regulamente. În locul dispoziției nevalide, se va aplica regula care este cea mai apropiată de scopurile dispoziției invalide și a tuturor acestor regulamente.
Pentru evitarea oricăror îndoieli, administratorul site-ului web, care este doar o entitate care permite publicarea și afișarea automată a articolelor și conținutului grafic pe pagina site-ului web prin intermediul instrumentelor site-ului și spațiului serverului, prevede că nu este destinat să sugereze nicio legătură cu mărci comerciale, nume comerciale, semne producători și companii care au fost utilizate pe site-ul Web. 
Este interzisă copierea sau reproducerea totală sau parțială a elementelor site-ului web protejate de drepturi exclusive, în special informații, conținut, date, fotografii, imagini, desene, pictograme, descrieri ale produselor și mărcilor și orice conținut de pe site-ul Web.
Regulamentele actuale sunt publicate pe site-ul Web într-un mod care permite stocarea și redarea repetată în cursul obișnuit al activităților.