Obrazac za povlačenje

Obrazac za povlačenje

 

OBAVEZNA IZBORA IZ UGOVORA

(ovaj obrazac treba popuniti i vratiti samo ako želite odustati od ugovora)

Adresa: _________________________________________________________________

Email: _________________________________

Obavještavam o svom povlačenju iz Ugovora o pružanju Usluge koja je pružena u sklopu web stranice akhealthcaucus.org

datum zaključivanja sporazuma ______________________________________________________________

ime i prezime Potrošača (a) ______________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Prijava korisnika na web stranici akhealthcaucus.org ______________________________________

Potpis potrošača (a) ____________________________________________________________

Podaci ___________________________________________________________________________