Utträdesformulär

Utträdesformulär

 

MODELLTIDERING FRÅN KONTRAKTET

(detta formulär ska fyllas i och returneras endast om du vill dra sig ur kontraktet)

Adresserad: _________________________________________________________________

E-post: _________________________________

Jag informerar härmed om mitt upphävande från avtalet för tillhandahållande av den tjänst som tillhandahålls som en del av webbplatsen akhealthcaucus.org

datum för avtalets ingående ______________________________________________________________

för- och efternamn på konsumenten (erna) ______________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Konsument (er) loggar in på webbplatsen akhealthcaucus.org ______________________________________

Konsumentens / signaturernas ____________________________________________________________

Data ___________________________________________________________________________